Show simple item record

dc.contributor.advisorAbbasoğlu, Osmantr_TR
dc.contributor.authorTurhan, Nihantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T07:50:57Z
dc.date.available2015-10-14T07:50:57Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/686
dc.description.abstractTurkey is included in the endemic regions for Echinococcus granulosus infections. It is believed that due to its antigenic similarity Liver is the target organ in many cancers. Strong immune responses are one of the factors that can hinder the tumor cells’ dissemination. In this study, the change in immune responses in liver during E. granulosus infection and its effect on breast cancer’s liver and other organ metastases were investigated. Four experimental groups were formed with five-week-old inbred female BALB/c mice. At the beginning, animals in the control group (n=5) and in the breast cancer group (n=6) were intraperitoneally injected with physiological saline solution (0.5 ml) whereas the Echinococcus infection group (n=8) and the Echinococcus infection and breast cancer group (n=10) received 3000 viable protoscoleces suspended in 0.5 ml physiological saline. On the 13th week, 4T1 cells (5x104 cells/100 μl) were inoculated into the right-inguinal mammary fat pad of the mice in the breast cancer group and in the Echinococcus infection and breast cancer group. The other groups were injected with physiological saline. By the end of 15th week (3 weeks after the cancer cells’ inoculation), the animal experiments were terminated. In this study, the change in immune responses in liver during E. granulosus infection and its effect on breast cancer liver and other organ metastases were investigated by macroscopy, histopathological examination and immunological analyses performed with flow cytometry. In the experimental E. granulosus infection and breast cancer model, both hydatid cyst formation and cancer metastasis were increased in the liver. In addition, Th1 type of immune responses (CD4+IFN-γ+ and CD4+CCR5+ T cells), which is associated with metacestode killing and anti-tumor immunity, was significantly decreased in the liver. In addition, the amount of CD4+CD25+ regulatory T (Treg) cells that are immune suppressive was increased. These experimental data indicate that simultaneous presence of E. granulosus infection and cancer may be destructive for the liver.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectEchinococcus granulosustr_TR
dc.titleDeneysel Kist Hidatik ve Meme Kanseri Modelinde Gelişen İmmün Baskılanma Karaciğeri Hedef Organ Haline Getirirtr_TR
dc.typemedicineThesisen
dc.callno2014/1090tr_TR
dc.bolumGenel Cerrahi Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetTürkiye E. granulosus enfeksiyonunun endemik olduğu bölgeler arasında yer alır. E. granulosus antijen benzerliği sayesinde anti-tümör immün yanıtları artırabileceği yönünde görüşler mevcuttur. Karaciğer pek çok kanserde metastaz hedef organları arasında yer alır. Bu çalışmada, karaciğerde E. granulosus enfeksiyonu ile oluşacak immün yanıtlardaki değişikliklerin meme kanserinin karaciğer ve diğer organ metastazları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada beş haftalık dişi BALB/c fareler kullanılarak dört adet deney grubu oluşturuldu. Başlangıçta kontrol (n=5) ve meme kanseri (n=6) gruplarında bulunan farelere intraperitoneal olarak 0.5 ml fizyolojik salin enjekte edildi. Kist hidatik (n=8) ve kist hidatik + meme kanseri (n=10) gruplarına 0.5 ml 1xPBS (fosfat tamponlanmış tuz çözeltisi) içerisinde 3000 E. granulosus protoskoleksi intraperitoneal yolla inoküle edilerek oluşturuldu. Deneysel meme kanseri, 4T1 tümör hücreleri (5x104 hücre/100 μl) 17 haftalık dişi BALB/c farelerin meme dokusuna subkütan olarak enjekte edilerek meydana getirildi. Tüm denekler 16. hafta başında sakrifiye edildi. Tümör, karaciğer ve dalak dokuları makroskopik, histopatolojik ve akım sitometri analizi ile immünolojik olarak değerlendirildi. Sonuçta, kist hidatik ve meme kanseri grubunda karaciğerde kist hidatik enfeksiyonu gelişimi ve kanser metastazının arttığı gözlendi. Bu durum immünolojik olarak değerlendirildiğinde, kist hidatik+meme kanseri grubunda hem tümör hem de metasestod ölümüne neden olan Th1 tipi immün yanıtların (CD4+IFN-γ + ve CD4 +CCR5 + T lenfosit alt-tipleri) karaciğerde belirgin olarak düştüğü ve immün yanıtları baskılayıcı CD4 +CD25 + düzenleyici T lenfosit (Treg) oranın arttığı gözlendi. Gerçekleştirdiğimiz deneysel E. granulosus ve meme kanseri modelinde, ekinokok enfeksiyonunun karaciğerde immün baskılama yaratarak, bu organı metastaz hedefi haline getirebileceği yönünde bulgulara ulaşılmıştır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record