Recent Submissions

 • TASARIMDA ve ÜRETİMDE ÜÇ BOYUTLU BASKI TEKNOLOJİSİNİN SERAMİK ALANINDA KULLANIM OLANAKLARI 

  Işıktaş, İmre Deniz (Ulakbilge, 2018)
  İnsanoğlu varoluşundan itibaren yaşamını sürdürmek için çeşitli ürünler tasarlamış ve üretmiştir. Bu üretimler her disiplin için kendi geleneksel süreci içerisinde, zamanla geliştirilerek bugünkü haline ulaşmıştır. 3 ...
 • AT FİGÜRÜ ÜZERİNE ARTİSTİK UYGULAMALAR 

  ÇELİK, MEHMET (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020-11-10)
  ARTISTIC APPLICATIONS OF THE HORSE FIGURE Animal figures have been an indispensable way of self-expression for artists throughout the history of art. Horse form has had an important place in our cultural and social heritage. ...
 • FOTOǦRAFIN IÇ MIMARLIK EǦITIMINDEKI ETKISI VE GÖRSEL ALGI BAǦLAMINDAKI ROLÜ 

  Çetin, Cansın İlayda (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020-11-05)
  Art and art education is an important science of our age. Art education; it is an important requirement of modern life, which is necessary but has different methods and theoretical foundations such as science education. ...
 • Sınır Kavramının Sinema Mekanında İncelenmesi: Tevfik Başer Filmleri 

  DOĞAN, TANE (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  This study is an architectural / interior design project which aims to make inferences on the issues of space and its boundaries under the main title of cinema and space. This study examined the physical and non-physical ...
 • ATIK PORSELEN MALZEME İLE ENSTALASYON UYGULAMALARINDA TİFFANY VİTRAY TEKNİĞİ 

  BAL, Özkan (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  People have left vacancies in some parts of the structures they have been holding in order to provide light for the construction and where they live according to the climatic conditions. People have closed these gaps with ...
 • Yer Yapıt Bütünleşikliği 

  Yıldırım, Doğancan (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  In this report, the applications produced in the context of place-artwork integrity have been examined with reference to the history of art and today's dynamics from past to present. The place-artwork integration, which ...
 • Doğal Aydınlatma Kullanımı ve Müze Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme 

  Kalafat, Göksel (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  The fundamental relation between light and architecture is based on functionality. The most important function of lighting is to ensure the accurate perception of the space and the objects, textures and colors ...
 • Orta Çağ Avrupa El Yazmalarındaki İllüstrasyonların Çizgi Roman Sanatına Uyarlanması Ve Bir Çizgi Roman Uygulaması 

  Bozhüyük, Bayram (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020-10-14)
  ABSTRACT It is a known the fact that illustrations prepared for the texts in the books help to strengthen further narration. The origins of the book illustrations date back to the Middle Ages. Miniatures in European ...
 • Vitrifiye Ürünleri Yüzeylerinde Sanatsal Çalışmalar 

  Hassan, Maged Zaky (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020-09)
  Vitreous sanitary ware products have a significant place in our lives. Most of these sanitary ware products in Turkey and in many western countries are generally in white plain color. The colorful and decorated products ...
 • Beton Dünya 

  Demir, Yunus (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  The aim of my survey is to Show the concrete barrier which are placed in frond of munipical buildings by law administrator. While the situation of "concrete mass" in the cities we live in is obvious, the decoration of the ...
 • Kurgu Mekanda Zaman-Mekan-Yüzey İlişkileri 

  Anbarpınar, Elif (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  Space and time, which are at the center of all lives, have been tried to be understood by many philosopher in many centuries and their thoughts have been produced. Space and time, which are thought to exist sometimes apart ...
 • Kişisel Bir Aidiyet Meselesi : Ev, Yurt, Çadır 

  Yalçın, Funda (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  Human born into a sense of belonging and a place waiting for himself or herself. The first sense of belonging, the most basic experience of all of us, is home and family. In time we leave the places we live in and experience ...
 • Stop Motion Tekniği ile T.C. M.E.B. Halk Eğitim Merkezleri’nin Tanıtımı 

  Şatır Toruk, Süeda (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020-09-25)
  According to a report of UNESCO Expert Meeting, lifelong education is described as “salvation”, “self realization” and “self-improvement”. In respect of this description, lifelong education, as an universal education, can ...
 • Kültürel Anlatılarda Amazon Kadını: Hareketli Bir Çizgi Roman Uygulaması 

  Güngör, Aylin (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  Comics appealing to children and adults are created with male- dominated predominantly superheroes with infinite powers in an imaginary world. However, the rareness of female characters created in comics or creating them ...
 • Antik Dönem Mitolojilerinde Ahlâki Kötülüğün Görsel Yansımaları 

  Koç, Deha (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020-09-15)
  Mythology is the whole myth that has made sense and shaped the life of humanity for millennias. The person who has been trying to make sense of himself and his environment since his existence, has integrated the various ...
 • Yaşamsal Bir Kolaj-Köşebaşı Hikayeleri 

  Begiç, meltem (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  In the emergence of the concept of the story, which is the essence of the research, the pieces of life that have leftstrikingmarks on me and my memory have played a role. The fragileaspect of my life and others' life ...
 • Görsel Mekan Atmosferi Oluşumunda, Işık ve Gölge Değerlerinin B2 Evi Örneği Üzerinden İncelenmesi 

  Kamiloğlu, Akın Kıvanç (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  The subject of the atmosphere of space, which is a current subject, appears as the effect of the space on the person reading the space. This effect is realized through the perceptions of the people in the space. The subject ...
 • Geri Dönüştürülmüş Malzemelerle Barınma İhtiyacına Yönelik Düşük Bütçeli Mimari Çözümler 

  Durmaz, Elif (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020-09-03)
  Industrialization movement which has started with the industrial revolution increased its intensity in the late 19th century and brought technological, social, environmental and economical renovations within itself. Besides ...
 • Diyalektik Bağlamda Mekamorfi ve Anatomi 

  Batur, Rıfat (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  Artificial and natural forms are the source of the existence of art. In particular, these two structures are the anatomical forms that we can define as the machine which are tools for understanding and transforming nature ...
 • Parametrik Tasarım Bağlamında Sergileme Mekanlarının Form-İşlev Analizi 

  Yüksekkaya, Armağan (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020-09-15)
  The rapid progress of technological developments towards the 20th century has provided radical changes for the softwares and digitalization. The development of software and drawing programs for design and architecture has ...

View more