Show simple item record

dc.contributor.advisorGÖK METİN, Zehra
dc.contributor.authorÖZGÜNDÖNDÜ, Buğse
dc.date.accessioned2019-05-08T12:41:22Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-04-09
dc.identifier.citationvancouvertr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7038
dc.description.abstractOzgundondu, B., The Effect of Progressive Muscle Relaxation Exercises Combined with Music on Stress, Fatigue and Coping Styles in Intensive Care Nurses, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences Medical Nursing Department Master Thesis, Ankara, 2019. The aim of this randomized controlled study was to examine the effect of progressive muscle relaxation exercises (PMR) combined with music on stress, fatigue and coping styles of intensive care unit (ICU) nurses. The study was carried out with 56 ICU nurses working in Internal Medicine, Anesthesia and Coronary Intensive Care Units of Ankara Gulhane Training and Research Hospital, between 1 July 2018 and 15 January 2019. The nurses who met inclusion criteria were assigned to either an intervention or a control group through lotery with a ratio of 1:1 by the thesis advisor. Nurses in the intervention group (n=28) received once a week, 20 min. PMR combined with music for a total of eight weeks, while nurses in the control group (n=28) were given only a single time face-to-face training on stress and its effect at the begining of the study. The Personal Information Form for sociodemographic characteristics, Perceived Stress Scale (PSS) for stress, Fatigue Severity Scale (FSS) for fatigue and Brief COPE for coping styles were used for data collection. The PSS, FSS and Brief COPE were administered face-to-face to nurses in both the intervention and the control groups at the beginning of the study, and at week 4, week 8, and week 12. Stress scores of nurses in the intervention group significantly decreased at week 8, and at week 12 (p<0.05). Similarly, fatigue scores were significantly lower in the intervention group at week 8, and at week 12 compared with the control group (p<0.05). As regard to coping style, the sub-dimension scores of Brief COPE including humor, behavioral disengagement, self-distraction, positive reframing and using emotional support were significantly higher in the intervention group compared with the control group (p<0.05). Based on the results of the study, PMR combined with music is effective in decreasing stress and fatigue and improving the ways of coping styles with stress among ICU nurses and therefore, the use of this method may be recommended.tr_TR
dc.description.abstractOzgundondu, B., The Effect of Progressive Muscle Relaxation Exercises Combined with Music on Stress, Fatigue and Coping Styles in Intensive Care Nurses, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences Medical Nursing Department Master Thesis, Ankara, 2019. The aim of this randomized controlled study was to examine the effect of progressive muscle relaxation exercises (PMR) combined with music on stress, fatigue and coping styles of intensive care unit (ICU) nurses. The study was carried out with 56 ICU nurses working in Internal Medicine, Anesthesia and Coronary Intensive Care Units of Ankara Gulhane Training and Research Hospital, between 1 July 2018 and 15 January 2019. The nurses who met inclusion criteria were assigned to either an intervention or a control group through lotery with a ratio of 1:1 by the thesis advisor. Nurses in the intervention group (n=28) received once a week, 20 min. PMR combined with music for a total of eight weeks, while nurses in the control group (n=28) were given only a single time face-to-face training on stress and its effect at the begining of the study. The Personal Information Form for sociodemographic characteristics, Perceived Stress Scale (PSS) for stress, Fatigue Severity Scale (FSS) for fatigue and Brief COPE for coping styles were used for data collection. The PSS, FSS and Brief COPE were administered face-to-face to nurses in both the intervention and the control groups at the beginning of the study, and at week 4, week 8, and week 12. Stress scores of nurses in the intervention group significantly decreased at week 8, and at week 12 (p<0.05). Similarly, fatigue scores were significantly lower in the intervention group at week 8, and at week 12 compared with the control group (p<0.05). As regard to coping style, the sub-dimension scores of Brief COPE including humor, behavioral disengagement, self-distraction, positive reframing and using emotional support were significantly higher in the intervention group compared with the control group (p<0.05). Based on the results of the study, PMR combined with music is effective in decreasing stress and fatigue and improving the ways of coping styles with stress among ICU nurses and therefore, the use of this method may be recommended.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 1.1. Problemin Tanımı ve Önemi 1 1.2. Araştırmanın Amacı 3 1.3. Araştırmanın Hipotezleri 4 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Yoğun Bakım Ünitesi 5 2.2. Yoğun Bakım Hemşireliği 6 2.2.1. Yoğun Bakım Hemşirelerinde Stres 7 2.2.2. Yoğun Bakım Hemşirelerinde Yorgunluk 9 2.2.3. Yoğun Bakım Hemşirelerinde Baş Etme Biçimleri 10 2.3. Non farmakolojik Yöntemler 12 2.3.1. Müzik Terapi 12 2.3.2. Progresif Kas Gevşeme Egzersizi 15 3. GEREÇ VE YÖNTEM 19 3.1. Araştırmanın Amacı ve Tasarımı 19 3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 19 3.3. Araştırmanın Yapıldığı Kurumun Özellikleri 19 3.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 20 3.5. Veri Toplama Araçları 23 3.5.1. Kişisel Bilgi Formu (Ek-4) 23 3.5.2. Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) (Ek-5) 23 3.5.3. Yorgunluk Şiddeti Ölçeği (Ek-6) 23 3.5.4. Baş Etme Stilleri Ölçeği Kısa Formu (BESÖ) (Ek-7) 24 3.6. Araştırmanın Ön Uygulaması 24 3.7. Araştırmanın Uygulanması 25 3.8. Müzik Eşliğinde PGE Uygulama Basamakları 25 3.9. Verilerin Toplanması 28 3.10. Araştırmanın Bağımlı ve Bağımsız Değişkenleri 28 3.11. Verilerin Analizi 28 3.12. Araştırmanın Etik Yönü 29 3.13. Araştırmanın Sınırlılıkları 29 4. BULGULAR 30 4.1. Hemşirelerin Tanımlayıcı Özellikleri 30 4.2. Algılanan Stres Ölçeği Puanlarına İlişkin Bulgular 33 4.3. Yorgunluk Şiddeti Puanlarına İlişkin Bulgular 34 4.4. Baş Etme Stilleri Ölçeği Puanlarına İlişkin Bulgular 35 5. TARTIŞMA 38 5.1. Algılanan Stres Ölçeği Puanlarına İlişkin Tartışma 38 5.2. Yorgunluk Şiddeti Ölçeği Puanlarına İlişkin Tartışma 41 5.3. Baş Etme Stilleri Ölçeği Puanlarına İlişkin Tartışma 43 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 45 6.1. Sonuçlar 45 6.2. Öneriler 45 7. KAYNAKLAR 46 8. EKLER EK-1 Etik Kurul İzni EK-2 Kurum İzinleri EK-3 Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu EK-4 Kişisel Bilgi Formu EK-5 Algılanan Stres Ölçeği EK-6 Yorgunluk Şiddeti Ölçeği EK-7 Baş Etme Stilleri Ölçeği EK-8 Progresif Kas Gevşeme Egzersizi Kitapçığı EK-9 Stres ve Etkileri Kitapçığı EK-10 Progresif Kas Gevşeme Egzersizi Kitapçığı Kullanım İzni EK-11 Ölçek İzin Yazıları EK-12 Müzik Terapiyle Tanışma Günü Katılım Belgesi EK-13 Tez Çalışması Orjinallik Raporu 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 1.1. Problemin Tanımı ve Önemi 1 1.2. Araştırmanın Amacı 3 1.3. Araştırmanın Hipotezleri 4 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Yoğun Bakım Ünitesi 5 2.2. Yoğun Bakım Hemşireliği 6 2.2.1. Yoğun Bakım Hemşirelerinde Stres 7 2.2.2. Yoğun Bakım Hemşirelerinde Yorgunluk 9 2.2.3. Yoğun Bakım Hemşirelerinde Baş Etme Biçimleri 10 2.3. Non farmakolojik Yöntemler 12 2.3.1. Müzik Terapi 12 2.3.2. Progresif Kas Gevşeme Egzersizi 15 3. GEREÇ VE YÖNTEM 19 3.1. Araştırmanın Amacı ve Tasarımı 19 3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 19 3.3. Araştırmanın Yapıldığı Kurumun Özellikleri 19 3.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 20 3.5. Veri Toplama Araçları 23 3.5.1. Kişisel Bilgi Formu (Ek-4) 23 3.5.2. Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) (Ek-5) 23 3.5.3. Yorgunluk Şiddeti Ölçeği (Ek-6) 23 3.5.4. Baş Etme Stilleri Ölçeği Kısa Formu (BESÖ) (Ek-7) 24 3.6. Araştırmanın Ön Uygulaması 24 3.7. Araştırmanın Uygulanması 25 3.8. Müzik Eşliğinde PGE Uygulama Basamakları 25 3.9. Verilerin Toplanması 28 3.10. Araştırmanın Bağımlı ve Bağımsız Değişkenleri 28 3.11. Verilerin Analizi 28 3.12. Araştırmanın Etik Yönü 29 3.13. Araştırmanın Sınırlılıkları 29 4. BULGULAR 30 4.1. Hemşirelerin Tanımlayıcı Özellikleri 30 4.2. Algılanan Stres Ölçeği Puanlarına İlişkin Bulgular 33 4.3. Yorgunluk Şiddeti Puanlarına İlişkin Bulgular 34 4.4. Baş Etme Stilleri Ölçeği Puanlarına İlişkin Bulgular 35 5. TARTIŞMA 38 5.1. Algılanan Stres Ölçeği Puanlarına İlişkin Tartışma 38 5.2. Yorgunluk Şiddeti Ölçeği Puanlarına İlişkin Tartışma 41 5.3. Baş Etme Stilleri Ölçeği Puanlarına İlişkin Tartışma 43 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 45 6.1. Sonuçlar 45 6.2. Öneriler 45 7. KAYNAKLAR 46 8. EKLER EK-1 Etik Kurul İzni EK-2 Kurum İzinleri EK-3 Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu EK-4 Kişisel Bilgi Formu EK-5 Algılanan Stres Ölçeği EK-6 Yorgunluk Şiddeti Ölçeği EK-7 Baş Etme Stilleri Ölçeği EK-8 Progresif Kas Gevşeme Egzersizi Kitapçığı EK-9 Stres ve Etkileri Kitapçığı EK-10 Progresif Kas Gevşeme Egzersizi Kitapçığı Kullanım İzni EK-11 Ölçek İzin Yazıları EK-12 Müzik Terapiyle Tanışma Günü Katılım Belgesi EK-13 Tez Çalışması Orjinallik Raporu 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectProgresif kas gevşeme egzersizitr_TR
dc.subjectYoğun bakım hemşireliğitr_TR
dc.titleMüzik Eşliğinde Uygulanan Progresif Kas Gevşeme Egzersizlerinin Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Stres, Yorgunluk ve Baş Etme Biçimleri Üzerine Etkisitr_TR
dc.typemasterThesisen
dc.description.ozetÖzgündöndü, B., Müzik Eşliğinde Uygulanan Progresif Kas Gevşeme Egzersizlerinin Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Stres, Yorgunluk ve Baş Etme Biçimleri Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Bu randomize kontrollü araştırmanın amacı, müzik eşliğinde uygulanan progresif kas gevşeme egzersizleri (PGE)’nin yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’de çalışan hemşirelerin stres, yorgunluk ve baş etme biçimleri üzerine etkisini incelemektir. Araştırma, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye, Anestezi ve Koroner YBÜ’de görev yapan 56 hemşireyle, 1 Temmuz 2018-15 Ocak 2019 tarihleri arasında yürütülmüştür. Dahil edilme kriterlerini karşılayan hemşireler tez danışmanı tarafından kura yöntemiyle 1:1 oranıyla müdahale ve kontrol gruplarına atanmıştır. Müdahale grubundaki hemşirelere (n=28) haftada bir defa, 20 dk. süreyle toplam sekiz hafta boyunca müzik eşliğinde PGE yaptırılmış, kontrol grubundaki hemşirelere (n=28) ise araştırmanın başında bir defaya mahsus stres ve etkilerine yönelik yüz-yüze eğitim verilmiştir. Araştırmanın başlangıcında, 4., 8., ve 12. haftalarında hem müdahale hem de kontrol grubundaki hemşirelere Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ), Yorgunluk Şiddeti Ölçeği (YŞÖ) ve Baş Etme Stilleri Ölçeği (BESÖ) yüz-yüze uygulanmıştır. Araştırmanın 8. ve 12. haftalarında müdahale grubundaki hemşirelerin stres skorlarının kontrol grubuna oranla anlamlı düzeyde azaldığı belirlenmiştir (p<0,05). Benzer şekilde müdahale grubundaki hemşirelerin yorgunluk skorları araştırmanın 8. ve 12. haftalarında kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p<0,05). Müdahale grubundaki hemşirelerin mizah, davranışsal olarak ilgiyi kesme, zihinsel olarak ilgiyi kesme, olumlu yeniden yorumlama ve duygusal sosyal destek kullanma BESÖ alt boyutlarında kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde gelişme olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Araştırma sonuçlarından hareketle, müzik eşliğinde uygulanan PGE’nin, YBÜ’de çalışan hemşirelerin stres ve yorgunluklarını azaltmada ve stresle baş etme biçimlerini geliştirmede etkili olduğu ve bu nedenle kullanımının yaygınlaştırılması önerilebilir.tr_TR
dc.description.ozetÖzgündöndü, B., Müzik Eşliğinde Uygulanan Progresif Kas Gevşeme Egzersizlerinin Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Stres, Yorgunluk ve Baş Etme Biçimleri Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Bu randomize kontrollü araştırmanın amacı, müzik eşliğinde uygulanan progresif kas gevşeme egzersizleri (PGE)’nin yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’de çalışan hemşirelerin stres, yorgunluk ve baş etme biçimleri üzerine etkisini incelemektir. Araştırma, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye, Anestezi ve Koroner YBÜ’de görev yapan 56 hemşireyle, 1 Temmuz 2018-15 Ocak 2019 tarihleri arasında yürütülmüştür. Dahil edilme kriterlerini karşılayan hemşireler tez danışmanı tarafından kura yöntemiyle 1:1 oranıyla müdahale ve kontrol gruplarına atanmıştır. Müdahale grubundaki hemşirelere (n=28) haftada bir defa, 20 dk. süreyle toplam sekiz hafta boyunca müzik eşliğinde PGE yaptırılmış, kontrol grubundaki hemşirelere (n=28) ise araştırmanın başında bir defaya mahsus stres ve etkilerine yönelik yüz-yüze eğitim verilmiştir. Araştırmanın başlangıcında, 4., 8., ve 12. haftalarında hem müdahale hem de kontrol grubundaki hemşirelere Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ), Yorgunluk Şiddeti Ölçeği (YŞÖ) ve Baş Etme Stilleri Ölçeği (BESÖ) yüz-yüze uygulanmıştır. Araştırmanın 8. ve 12. haftalarında müdahale grubundaki hemşirelerin stres skorlarının kontrol grubuna oranla anlamlı düzeyde azaldığı belirlenmiştir (p<0,05). Benzer şekilde müdahale grubundaki hemşirelerin yorgunluk skorları araştırmanın 8. ve 12. haftalarında kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p<0,05). Müdahale grubundaki hemşirelerin mizah, davranışsal olarak ilgiyi kesme, zihinsel olarak ilgiyi kesme, olumlu yeniden yorumlama ve duygusal sosyal destek kullanma BESÖ alt boyutlarında kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde gelişme olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Araştırma sonuçlarından hareketle, müzik eşliğinde uygulanan PGE’nin, YBÜ’de çalışan hemşirelerin stres ve yorgunluklarını azaltmada ve stresle baş etme biçimlerini geliştirmede etkili olduğu ve bu nedenle kullanımının yaygınlaştırılması önerilebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıkları Hemşireliğitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-11-10T12:41:22Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record