Show simple item record

dc.contributor.advisorYeşil, Fatih
dc.contributor.authorAykol, Ufuk
dc.date.accessioned2019-05-20T10:44:23Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-04-30
dc.identifier.citationAYKOL, Ufuk. “Müstakil Kırım Hanlığı” (1772-1783), Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7281
dc.description.abstractThis study aims to examine the position of the Crimean Khanate in the Ottoman-Russian Wars during the 18th century and to try to maintain its existence as an independent state after the Treaty of Kuchuk Kainarji. The Crimean Khanate has always been on the side of the Ottoman Empire against Russia Empire. The Russian Empire did not want the existence of a state which is threatening its southern borders. For this purpose, Catherine II had agreed with Shahin Girei that the Crimean Khanate should be an independent state. Therefore, Catherine II had agreed with Shahin Girei that the Crimean Khanate should be an independent state. After the Treaty of Kuchuk Kainarji, the Crimean Khanate became an independent state in 1774. When Shahin Girei became the Crimean khan, he has started to reforms to create a state which has strong central authority and regular army. However, these reforms were not adopted by the Crimean people, and as a result of the uprisings, Shahin Girei Khan was forced to leave Crimea in 1782. Thus, the Russian army entered into Crimea and gained its dominance, and on 19 April 1783 the Crimea was annexed by the Russian Empire.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN .iii TEŞEKKÜR iv ÖZET v ABSTRACT vi İÇİNDEKİLER vii KISALTMALAR vii GİRİŞ 1 1. BÖLÜM 18. YÜZYIL OSMANLI-RUS SAVAŞLARI’NDA KIRIM HANLIĞI 5 1.1. 18. Yüzyılın Şafağında Karadeniz’in Güvenliği 5 1.2. Prut Savaşı ve Barışı 7 1.3. Yeni Savaşın Eşiğinde Rusya, Osmanlı ve Kırım’ın Ahvali 12 1.4. 1736-1739 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Kırım’ın İstilası 15 1.5. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı Öncesi Kırım Hanlığı 23 2. BÖLÜM 1768-1774 OSMANLI-RUS HARBİ VE KIRIM HANLIĞI 28 2.1. Savaş Öncesinde Doğu Avrupa’nın Siyasî Ahvali 28 2.2. Savaş Başladığında Osmanlı Devleti, Kırım Hanlığı ve Rusya’nın Ahvali 32 2.3. Kırım Geray Han’ın Akınları 35 2.4. Rus Ordularının İlerleyişi ve Sınır Boyları 37 2.5. Savaşın Sona Ermesine Doğru Barış Görüşmeleri 47 3. BÖLÜM MÜSTAKİL KIRIM HANLIĞI’NIN İLK DÖNEMİ 1772-1777 51 3.1. Rusya İmparatorluğu’nun Kırım Hanlığı Siyaseti 51 3.2. 1772 Karasubazar Antlaşması 52 3.3. Savaşın Sona Ermesi ve Küçük Kaynarca Antlaşması’nda Kırım Hanlığı 55 3.4. Müstakil Kırım Hanlığı’nın Teşekkülü 65 3.5. IV. Devlet Geray Han Döneminde Kırım 67 4. BÖLÜM MÜSTAKİL KIRIM HANLIĞI’NIN İKİNCİ DÖNEMİ 1777-1783 74 4.1. Şahin Geray Han’ın Kırım Tahtına Geçişi 74 4.2. Şahin Geray Han’ın Reform Girişimleri 76 4.4. Aynalıkavak Tenkihnâmesi’ne Kadar Kırım’ın Ahvali 84 4.5. Rusya İmparatorluğu’nun Kırım’ı İlhakı 88 SONUÇ 95 KAYNAKÇA 98 EKLER 106 EK 1 : Etik Kurul Muafiyet Formu 106 EK 2 : Orijinallik Raporu 108 ÖZGEÇMİŞ 110tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectKırım
dc.subjectTatar
dc.subjectGeray
dc.subjectOsmanlı
dc.subjectRus
dc.subjectKüçük Kaynarca
dc.title"Müstakil Kırım Hanlığı" (1772-1783)tr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Kırım Hanlığı’nın 18. yüzyıl boyunca Osmanlı-Rus Savaşları’ndaki konumunu ve Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan sonra bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmeye çalışmasını incelemeyi amaçlamaktadır. Kırım Hanlığı her zaman Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya karşı yanında olmuştu. Rusya İmparatorluğu ise güneyinde sınırlarını tehdit eden bir devletin varlığını istememekteydi. Bu amaçla Çariçe II. Yekaterina önce Şahin Geray ile Kırım Hanlığı’nın bağımsız bir devlet olması konusunda anlaşmıştı. Nitekim Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan sonra Kırım Hanlığı bağımsız bir devlet oldu. Şahin Geray, 1777’de Kırım tahtına geçtiğinde merkezî otoritesi güçlü ve düzenli bir orduya sahip bir Kırım Hanlığı için reform çalışmalarına başlamıştır. Fakat bu reform çalışmaları Kırım ahalisi tarafından benimsenmemiş ve çıkan isyanlar sonucunda 1782’de Şahin Geray Han Kırım’ı terk etmek zorunda kalmıştır. Böylece Rus ordusu Kırım’a girerek hâkimiyetini sağlamış ve 19 Nisan 1783 tarihinde Kırım, Rusya İmparatorluğu tarafından ilhak edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.contributor.authorID10218407tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-05-20T10:44:23Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess