Show simple item record

dc.contributor.advisorÇağırankaya, L. Berna
dc.contributor.authorÇivi, Gizem
dc.date.accessioned2019-05-21T08:30:29Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-03-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7315
dc.description.abstractMore than 50% of mouth cancer cases are diagnosed at advanced stages. The diagnosed stage is very important for prognosis. The awareness and knowledge of individuals about oral cancer can help prevent disease and early diagnosis. The aim of this study was to evaluate the knowledge and awareness of a group of individuals about symptoms and risk factors of oral cancer, and to give trainings on oral cancer as well to draw attention to the necessity, which is an important disease of our age, in addition to trainings on first aid, family planning. Data were collected from 1000 randomly selected patients who applied to Hacettepe University Faculty of Dentistry, Oral and Maxillofacial Radiology Clinic. Overall oral cancer awareness was determined as 54.2%. Respectively 75.8% and 52.8% of the participants stated that smoking and alcohol were risk factors. It was determined that respectively 54.7%, 35.3% and 24.4% of the patients were aware that the non-healing ulcers, red patches and white patches were found to be signs of oral cancer. Participants with a high level of education, participants over 40 years of age, female participants and participants who are healthcare workers had higher awareness of oral cancer, and had generally more information about symptoms and risk factors of oral cancer. It was determined that the oral cancer awareness and knowledge of the patients who participated in the study were not sufficient. It may be useful to give informative trainings on mouth cancer to the public.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.titleHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARIN AĞIZ KANSERİ İLE İLGİLİ FARKINDALIĞI VE BİLGİSİtr_TR
dc.typedentThesistr_TR
dc.description.ozetAğız kanseri vakalarının %50'den fazlasına ileri evrelerde tanı konmaktadır. Tanı konulan evre prognoz açısından çok önemlidir. Bireylerin ağız kanseri hakkındaki farkındalık ve bilgileri, hastalığın önlenmesine ve erken tanıya yardımcı olabilir. Bu çalışmadaki amaç Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran hastalara yapılan anket ile toplumumuzda bir grup bireyin ağız kanserinin belirti ve risk faktörleri ile ilgili bilgi ve farkındalığını değerlendirmek ve ilk yardım, aile planlaması gibi eğitimlere ek olarak çağımızın önemli bir hastalığı olan ağız kanserleri konusunda da eğitimlerin verilmesi gerekliliğine dikkat çekmektir. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi kliniğine başvuran, rastgele seçilmiş 1000 hastadan anket yöntemiyle veriler toplanmıştır. Ağız kanseri farkındalığı %54,2 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların sırasıyla %75,8’i ve %52,8'i sigara ve alkolü risk faktörü olarak tanımlamışlardır. Katılımcıların %54,7’sinin, %35,3’ünün ve %24,4’ünün sırasıyla iyileşmeyen ağız yaralarının, kırmızı görünümlü lekelerin ve beyaz görünümlü lekelerin ağız kanseri bulgusu olabileceğini bildikleri saptanmıştır. Eğitim düzeyi yüksek olan, 40 yaş üzeri katılımcıların, kadınların ve sağlık çalışanlarının ağız kanseri farkındalığının daha yüksek olduğu ve ağız kanserinin belirtileri ve risk faktörleri hakkında genel olarak daha fazla bilgiye sahip olduğu saptanmıştır. Çalışmaya katılan hastaların ağız kanseri farkındalığı ve bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Halka ağız kanseri konusunda bilgilendirici eğitimlerin verilmesi faydalı olabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentAğız Diş ve Çene Radyolojisitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-11-23T08:30:29Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record