Show simple item record

dc.contributor.advisorBayka, Ayşe Oya Ünler
dc.contributor.authorİlhan, Tayfun
dc.date.accessioned2019-06-13T12:17:14Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-04-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7470
dc.description.abstractTo understand Ludwig van Beethoven's art and to analyze his music is perhaps not different from many of the artists who have lived through history, but rather, he goes through the correct study of historical events and events in the composer's life. Beethoven has been unstoppably influenced by both his environment and personal turmoil throughout his life, and this effect is felt strongly in his works. The positive or negative changes in Beethoven's life have transformed his music nonstop, even granting him the works of the Romantic Period and the dramatic creativity that we can say that affects all humanity. In this context, the period called Beethoven's second period, which was thought to be covered by the years 1803-1814, was one of the most productive periods in the life of the composer despite the problems such as war, new hearing loss. Although, in this period, Beethoven adopted the success of the classical period style and started to add romantic orientations to his music in the last period. The Fifth Piano Concerto has left a great mark on the history of music, not only of this period, but one of the most important works of Beethoven's life, with its almost symphonic structure, the highly original melodic ideas used in the soloist-orchestra relationship, and the highly developed form structure.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY……………………………………………….…………………..i BİLDİRİM………………………………………………………………..……………ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI………..………..………iii ETİK BEYAN………………………………………………………..………...……………iv TEŞEKKÜR……………………...…………………………………………….…….v ÖZET…………………………………………………………………………..……..vi ABSTRACT…………………………………………………………………………vii İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………viii ÖRNEKLER DİZİNİ ………………………………..………………………………..x 1.BÖLÜM: GİRİŞ VE AMAÇ ………………………………………………….……1 1.1. Giriş ………………….…………………………………………………..1 1.2. Amaç…………………………………..…………………………….…...1 1.2.1. Araştırmanın Amacı …………………………..……..............1 1.2.2. Araştırmanın Önemi ……………………………...................1 2. BÖLÜM: YÖNTEM………………………….……………………………….……2 2.1. Araştırma Modeli……………………………………………………….2 2.2. Verilerin Toplanması …………………………………………………..2 2.3. Evren ……………………………………………………………………..2 2.4. Örneklem...……………………………………………………………….2 3.BÖLÜM: 19.YÜZYILDA ORTA AVRUPA’NIN DURUMU VE NAPOLEON BONAPARTE ……………………….…………………….…….….…3 4. BÖLÜM: LUDWIG VAN BEETHOVEN’IN VİYANA’DA YAŞAMI…………..…5 5. BÖLÜM: PATRONAJ VE KONÇERTONUN BESTELENİŞİ………….…...…7 6. BÖLÜM: KONÇERTONUN ANALİZİ ……………………………….…….….…9 6.1. Allegro………………………………………………………………..…...9 6.1.1. Orkestral serim…………………………………………….……9 6.1.2. Solo serim……………………………………………..............16 6.1.3. Gelişme…………………………………………….................25 6.1.4. Yeniden serim……………………………….……………...…31 6.1.5. Koda ………………………………………………….………..39 6.2. Adagio Un Poco Mosso…………...…………………………….…….43 6.3. Rondo, Allegro Ma Non Troppo……………..….…..…..………..….49 7.BÖLÜM: SONUÇ…………………………………………………………..………68 KAYNAKÇA………………………………………………………….……………….70 EK 1: ORİJİNALLİK RAPORU……………..….…..…..……….……………………….71 EK 2: TURNITIN RAPORU……………..….…..…..………..……………………..……73tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectLudwig van Beethoven
dc.subjectBeşinci piyano konçertosu
dc.subjectPiyano
dc.titleLudwig Van Beethoven'ın Beşinci Piyano Konçertosunun İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetLudwig van Beethoven’ın sanatını anlamak ve müziğini analiz edebilmek, tarih boyunca yaşamış birçok sanatçıdan belki farklı değil ama daha fazla olarak, bestecinin yaşamındaki olayları ve tarihsel koşulların doğru araştırılmasından geçer. Beethoven, yaşamı boyunca hem çevresinin hem de kişisel çalkantılarının durdurulamaz şekilde etkisinde kalmış ve bu etkiyi eserlerinde güçlü bir şekilde hissettirmiştir. Beethoven’ın yaşamındaki olumlu ya da olumsuz değişimler durmaksızın müziğini de dönüştürmüş, hatta ona kendisinden sonraki Romantik Dönem sanatçılarını ve belki de tüm insanlığı etkileyeceğini söyleyebileceğimiz dramatik yaratıcılığı bahşetmiştir. Bu bağlamda Beethoven’ın ikinci dönemi olarak adlandırılan ve 1803-1814 yıllarını kapsadığı düşünülen dönem, bestecinin yaşamında savaş, yeni başlayan duyma kaybı gibi sorunlar olmasına karşın en verimli dönemlerinden biri olmuştur. Yine bu dönemde Beethoven, klasik dönem stilindeki başarısını kabul ettirmiş ve son döneminde etkisini gösterecek romantik yönelimleri müziğine katmaya başlamıştır. Beşinci Piyano Konçertosu, Beethoven’ın yalnızca bu döneminin değil, tüm yaşamının en önemli eserlerinden biri olarak, neredeyse senfonik yapıdaki kurgusu, solist-orkestra ilişkisinde kullanılan son derece özgün melodik fikirler ve oldukça gelişkin form yapısı ile müzik tarihinde büyük bir iz bırakmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentPiyanotr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-06-13T12:17:14Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record