Show simple item record

dc.contributor.advisorYeşil, Fatih
dc.contributor.authorAtılgan, Cem
dc.date.accessioned2019-06-17T07:15:34Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7523
dc.description.abstractIn our thesis, we exerted to find out the fundamentals of war historiography based on war histories relating to Greco-Ottoman War (1897) written in the era of Abdülhamit II.. Before ascertaining the bases, forms, content, extent and principals of the term war historiography, we tried to reveal the historical course of war history phenomenon came to our research period. The major factors that makes our research heads for are the facts that the war history has no plain or isolated form and was being affected incessantly by historical thought and progress. Futhermore, in this historical course we try to determine the issue, concept and disciplines that war history get in touch, so that we can’t clarify the understanding of term war history without making clear the position of war history to the military history. We determined the features of the production course of war history information and information as output with the findings that we attained. Then according to our observations, we understood that fundamentals of our war history is consistent as a whole and utilizing the term military decision-making progress as a model. And also observed that war history produces its information by means of the term art of war. Due to the fact that war history uses the term art of war as both validating and analyzing tool, we decided to describe the term art of war principles that our war history treatises reflect.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHarp, Harp Tarihi, Fenn-i Harp, Askeri Teori, Osmanlı-Yunan Harbitr_TR
dc.titleOsmanlı-Yunan Harbi (1897) Literatürünün Harp Tarihçiliği Açısından Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTezimizde, II. Abdülhamit döneminde 1897 Osmanlı-Yunan Harbi üzerine yazılmış harp tarihi eserlerinden yola çıkarak dönem harp tarihçiliğinin esaslarının izleri sürülmeye çalışılmıştır. Dönem harp tarihçiliğinin esas, biçim, içerik, kapsam ve prensipleri ortaya koymadan önce harp tarihi olgusunun dönemimize gelene kadarki tarihi seyrini de ortaya koymaya çalıştık. Araştırmamızı buna iten sebep, harp tarihinin yalın ve izole bir yapısının olmayışı, tarihi gelişim ve düşüncelerden sürekli etkilenmesi idi. Ayrıca harp tarihinin askeri tarihe göre konumunu ve kapsamını belirlemeden dönem harp tarihi anlayışını netleştiremeyeceğimizden, harp tarihinin tarihi seyri içerisinde ilişki kurduğu konu, kavram ve disiplinleri belirlemeye çalıştık. Ulaştığımız bulgularla harp tarihi bilgisinin üretim süreci ve bir çıktı olarak harp tarihi bilgisinin özelliklerini tespit ettik. Sonrasında dönem harp tarihi esaslarımızın da bu epistemolojik süreçle tutarlı olduğunu, ayrıca Osmanlı askeri karar verme sürecini kendisine model olarak kabul ettiğini gördük. Bu sürecin sonucunda harp tarihinin bilgisini üretirken fenn-i harbi bir araç gibi kullandığını gözlemledik. Harp tarihi, dönem fenn-i harbini hem bir doğrulama hem de tahlil aracı olarak kullandığından dolayı son bölümümüzü eserlerimizdeki dönem savaş sanatını yansıtan fenn-i harp bilgilere ayırdık.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2021-06-18T07:15:34Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record