Show simple item record

dc.contributor.advisorYeni, Onur
dc.contributor.authorTaştan, Nurten İpek
dc.date.accessioned2019-06-19T12:32:52Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7579
dc.description.abstractEver since the onset of the first Industrial Revolution in the United Kingdom, the world has experienced a rapid change in climate, and the surface and ocean temperatures have been increasing at unprecedented levels. The climate change, which has been predominantly caused by anthropogenic greenhouse gas emissions, has been receiving increasing attention from the major international institutions related to economic development from the beginning of the 1990s. There is a widespread consensus among the economics literature that the GHG emissions are the primary cause of the increase in global average temperatures. Considering the close relation between industrial activities and the GHG emissions, determining the causes of emissions is required in order to form policies to tackle climate change. Determining the causes of the GHG emissions for the Turkish manufacturing industry, therefore, can assist the Turkish government for forming effective policies in order to attain its sustainable development goals. This study makes two-panel data estimations for the periods of 2003-2016 and 2009-2016 in order to determine the causes of GHG emissions for the Turkish manufacturing industry. The results indicate that production value, capacity usage, capital intensity, and operating at medium-low technology levels increase the total emission levels, while environmental taxes, productivity, and R&D expenditures reduce GHG emissions. The results point out that taxing sectors with high emission levels and subsidizing R&D expenditures with the tax revenues can be an effective means to decrease greenhouse gas emissions generated by the manufacturing industry of Turkey.tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectClimate Change, Greenhouse Gas Emissions, Turkish Manufacturing Industrytr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleDeterminants of Greenhouse Gas Emissions in Turkish Manufacturing Industrytr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetSanayi Devriminden bu yana iktisadi faaliyetlerin artması ile birlikte iklim değişikliği sorunu önemli bir yer almaya başlamıştır. İklim değişikliğinin en büyük sebebi olarak insan kaynaklı sera gazı salımları görülmektedir. Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren iklim değişikliği sorunu iktisat literatüründe önem kazanmıştır. İklim değişikliği sorunu ile mücadele etmek amacıyla bu insan kaynaklı sera gazı salımlarının nedenlerini ve belirleyicilerini bulmak önemlidir. Bu çalışmada Türkiye' de İmalat Sanayinin sera gazı salımlarının belirleyici faktörlerini bulmak adına 2003-2016 ve 2009-2016 yılları için iki farklı panel veri setleri oluşturulmuş ve panel veri analizi yapılmıştır. Analizin sonucunda üretim değerinin, kapasite kullanımının, sermaye yoğunluğunun, orta- düşük seviye teknolojide üretimin emisyon değerlerini arttırıcı yönde etkileri olduğu, çevre vergisinin, verimliliğin ve Ar- Ge harcamalarının emisyonu azaltıcı yönde etkileri olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-06-19T12:32:52Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record