Show simple item record

dc.contributor.advisorDerman, Orhan
dc.contributor.authorDüzçeker, Yasemin
dc.date.accessioned2019-06-21T11:13:09Z
dc.date.issued2019-06-17
dc.date.submitted2019-05-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7590
dc.description.abstractAndrogen signaling is essential in mammary gland homeostasis.CAG repeat length polymorphism of the androgen receptor (AR) gene was shown to be a predisposing factor in the development of breast cancer. In the light of previous studies we hypothesized that in men with long AR CAG repeats, the decreased activity of AR within the breast tissue by leading into a relative increase in estrogenic activity, increased aromatization of androgens to estrogens due to substrate excess, and increased skinfold thickness and BMI leading to a raise in the peripheral aromatase activity might cause gynecomastia. The aim of this study was to evaluate the association between pubertal gynecomastia and AR gene CAG repeat polymorphism. Methods: We enrolled 101 adolescents with pubertal gynecomastia between 12 to 19 years of age and 88 healthy controls without a history of gynecomastia, at least 14 years of age and with a pubertal stage of Tanner 4 to 5. The specific AR CAG repeat length of the individuals was analyzed with DNA sequence analysis. There was no association between AR CAG repeat length and gynecomastia. The limited number of cases, lack of evaluation according to pubertal stage, self-reported gynecomastia history in the control group, and cross-sectional design of the study are among the limitations. Therefore, the results obtained from this study are not sufficient to evaluate the effects of changes in the length of AR gene CAG length on AR functions. The analysis of AR gene CAG repeat length polymorphism, together with other potential polymorphisms modulating AR activity and androgen levels, in larger series might confirm the hypothesis of this study.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherÇocuk Sağlığı Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectPubertal Jinekomastitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıptr_TR
dc.titleAndrojen Reseptörü CAG Tekrar Polimorfizmi ve Pubertal Jinekomasti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetAndrojen sinyalleri meme homeostazında kritik rol oynamaktadır. AR geninin polimorfik lokuslarında tekrarlanan uzun CAG tekrar sayısının meme kanseri gelişiminde predispozan olarak kabul edilebileceği gösterilmiştir. Şimdiye kadar yapılan çalışmaların sonuçları ışığında, uzun AR CAG tekrar sayısına sahip erkeklerde, meme dokusunda AR aktivitesinin azalması nedeniyle östrojenik etkilerin dengelenememesi, total ve serbest testosteron artmakla beraber substrat fazlalığı nedeniyle androjenlerin östrojenlere aromatizasyonunun artması, cilt kıvrım kalınlığı ve BKİ’ nin daha fazla olması nedeniyle periferik aromataz aktivitesinin artması sonucunda jinekomasti gelişebileceğini düşünmekteyiz. Amacımız; pubertal jinekomasti ile AR CAG tekrar polimorfizmi arasında ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır. 12-19 yaşlarındaki pubertal jinekomastisi olan 101 ergen hasta grubuna ve 14 yaşını doldurmuş, pubertal evresi Tanner evre 4 ve üzerinde olan, jinekomasti hikayesi olmayan 88 ergen kontrol grubuna alınmıştır. DNA dizi analizi ile AR geninde bireylerin taşıdığı spesifik CAG tekrar sayısı belirlenmiştir. Sonuçta; çalışmamızda AR CAG tekrar sayısı ile jinekomasti arasında ilişki gösteremedik. Ancak, vaka sayısının az olması, pubertal evreye göre değerlendirme yapılamaması, kontrol grubunun ergenlerin beyanına göre belirlenmesi ve çalışmamızın kesitsel tasarımı kısıtlayıcı faktörlerdir. Bu nedenle bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, AR CAG uzunluğundaki değişiminin AR fonksiyonlarına etkilerini değerlendirebilmek için yeterli değildir. Ayrıca AR aktivitesini ve androjen seviyelerini etkileyebilecek başka genetik polimorfizmler olabilir. Daha büyük popülasyonlarda AR CAG tekrar polimorfizmiyle birlikte AR fonksiyonlarını etkileyebilen AR’ndeki başka polimorfizmlerin de analizi varsayımlarımızı doğrulamak için gerekli olabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Sağlığı Enstitüsütr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-12-24T11:13:09Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record