Show simple item record

dc.contributor.advisorUdum, Şebnem
dc.contributor.authorBerkul, Ali
dc.date.accessioned2019-06-25T06:41:47Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7604
dc.description.abstractOf all topics on the international political agenda, climate change is regarded as one of the most important issue. Climate change threats the ecosystem of the Earth by putting the existing environmental settings in its regions at stake. The Arctic region experiences more of the effects of it when compared with the other regions of the Earth. In fact, Climate change denudated the Arctic region for the first time in recorded history. Moreover, the climate change made possible to inquire and exploit the resources in the seabed of the Arctic Ocean. So, the importance of the region, in the eyes of littoral states and great powers, has increased slightly since Arctic region holds great amount of untouched energy and mineral resources along with navigable shipping routes like Northern Sea Route (NSR) and North West Passage (NWP). These resources and routes whet the appetite of the littoral states to utilize those for their interests while arising boundary issues among them. Russia, as one of the littoral state, perceived climate change as a blessing and wanted to establish its Arctic energy security policy to benefit from energy resources and new maritime route in the Arctic as soon as possible. In this regard, Russia followed her Realism dominant security policies for the Arctic region to secure its borders, NSR and interests. However, Russia widen its Realist base of security policies with Liberal assumptions for energy and environment related issues while establishing energy security policy towards the region. It is argued in the thesis that this combination created a hybrid base for Russia to pursue for its Arctic energy security policy. Therefore, this thesis aims to inquire and answer the impact of climate change on the energy security of Russia in the Arctic region.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectClimate changetr_TR
dc.subjectThe arctic regiontr_TR
dc.subjectRussiatr_TR
dc.subjectEnergy securitytr_TR
dc.subjectİklim değişikliğitr_TR
dc.subjectKuzey kutbu bölgesitr_TR
dc.subjectRusyatr_TR
dc.subjectEnerji güvenliğitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Siyaset bilimi::Uluslararası ilişkilertr_TR
dc.titleAnalyzing the Impact of Climate Change on Energy Security Policy of Russia in the Arctic Regiontr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİklim değişikliği, uluslararası siyasi gündemdeki konuların arasında en önemli konulardan biri olarak kabul edilmektedir. Çünkü iklim değişikliği, Dünya’nın bölgelerindeki çevresel koşulları riske atarak, Dünya’nın ekosistemini tehdit etmektedir. Dünya’nın diğer bölgelerine nazaran, iklim değişikliğinin etkileri Kuzey Kutbu bölgesinde daha fazla görülmektedir. Hatta insanlığın kayıt edilen tarihi süresince, iklim değişikliği sebebiyle buzullarının geniş ölçekte erimesi sonucu Kuzey Kutbu bölgesi ilk defa çıplak hale gelmiştir. Bu durum, Kuzey Kutbu Okyanusunun tabanında bulunan ve bölgenin önemini artıran enerji kaynaklarının araştırılıp çıkarılmasını mümkün kılmıştır. Kuzey Kutbu bölgesi, Kuzey Deniz Yolu (NSR) ve Kuzey Batı Geçişi (NWP) gibi ulaştırmaya açık nakliye deniz yollarının yanı sıra el değmemiş büyük miktarlarda enerji ve mineral kaynaklarını bulundurmaktadır. Bu kaynaklar ve deniz yolları, kıyı devletlerinin bunları kendi çıkarları doğrultusunda kullanması konusunda iştahlarını kabartırken aralarındaki sınır uyuşmazlıklarını gün yüzüne çıkarmıştır. Kıyı devletlerinden biri olan Rusya, iklim değişikliğinin Kuzey Kutbu bölgesindeki etkilerini bir nimet olarak görerek bölgedeki enerji kaynaklarını ve NSR’ı kullanabileceği bir enerji güvenliği politikası oluşturmak istemektedir. Bu bağlamda, Rusya, bölgedeki sınırlarını, NSR ve çıkarlarını güvence altında tutmak için Realizmin baskın olduğu güvenlik politikalarını uygulamaya koydu. Fakat Rusya, bölge için enerji güvenliği politikasını oluştururken, genel olarak enerji ve çevre ile ilgili konularda güvenlik politikalarının Realist tabanını Liberal varsayımlarla genişletmektedir. Rusya bu iki anlayışı birleştirerek Kuzey Kutbu bölgesi için melez bir enerji güvenliği politikası oluşturmuştur. Bu nedenle bu tez, iklim değişikliğinin Rusya’nın Kuzey Kutbu bölgesindeki enerji güvenliği politikasını araştırmayı ve analiz etmeyi amaçlamıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentUluslararası İlişkilertr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess