Show simple item record

dc.contributor.advisorKasap, Nizamettin
dc.contributor.authorBastin, Pierre
dc.date.accessioned2019-06-25T07:24:52Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7607
dc.description.abstractABSTRACT Bastin, Pierre, Mythe and Literature: Reinterpretation of the Myth of Oedipus in Oedipe sur la rourte by Henry Bauchau, master’s thesis, Ankara, 2019. The aim of this study is to analyze the reinterpretation of the Oedipus myth in the work of Henri Bauchau who is a prominent Belgian author of the late 20th century. Ever since Sophocles wrote Oedipus the King and Oedipus at Colonus, and writers including Corneille, Dryden, Cocteau, Gide, Anouilh and Dürrenmatt wrote about it and due to Freuds prominent interpretation, the thought that the story of Jocaste and Laios’s son represents a universal and dominant trait about the human essence has consciously and unconsciously occupied the European imagination. Except for the hesitative proclamations of ethnologists such as Malinowski and Marhaget Mead, a chorus of psychoanalysts and anthropologists state that they could not dream of a society in which Oedipus did not exist. The study attempts to explain the symbolic approaches to Oedipus in Bauchau’s work. We have also taken into consideration the fact that Bauchau has also practiced psychoanalysis; which made us interrogate the similarities between Freudian interpretation of the myth and Bauchau’s own literary reinterpretation. Finally, this study lead us to conceive literature as an therapeutic means that give a chance to those who seek their ways on the path of History. Keywords: Oedipus, Henry Baucheau, myth, reinterpretation, redemption, therapy.tr_TR
dc.language.isofratr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectOedipetr_TR
dc.subjectLittérature
dc.subjectMythe
dc.subjectPsychanalyse
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleMythe Et Litterature : La Reinterpretation Du Mythe D’oedipe Dans Oedipe Sur La Route De Henry Bauchautr_fra
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET BASTIN Pierre, Mitos ve Edebiyat :Henry Bauchau’nun Oedipe sur la route romanında Oedipus mitinin yeniden yorumlanması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Bu çalışmamızda, 20. yüzyılın ikinci yarısının en etkili Belçikalı yazarlardan Henry Bauchau’nun eserlerinde Oedipus mitinin yeniden yorumlanması sorunsalını irdelemeye çalışacağız. Hem psikanalistler, hem de antropologlar Oedipus’un olmadığı toplumların mümkün olmadığını yüksek sesle haykırmaktadırlar. İncelememizde, Belçikalı yazar Henry Bauchau’nun eserlerinde ve yazısında Oedipus’ın taşıdığı simgesel açılımları çözümlemeyi hedefledik. Özellikle de, Bauchau’yu antik mitleri yeniden yorumlamaya iten sebepleri anlamaya çalıştık. Edebi çalışmalarının yanı sıra, Henry Bauchau psikanalist olarak da çalıştı. Bu nedenle, bir yandan yazmış olduğu eserlerin yazarın yapmış olduğu psikanaliz çözümlemelerden etkilenip etkilenmediğini, diğer yandan da söz konusu miti yeniden yazma sürecinde Freud’ün yapmış olduğu çözümlemeyle benzerlik gösterip göstermediğini ortaya koymaya çalıştık. Bu bağlamda, bu mit ile ilgili yazılmış olan edebi eserleri gözden geçirdikten sonra, tercihimizi eserin tematik (izleksel) incelemesinden yana kullandık. İncelemelerimizin sonucunda, yazarın eserlerini Oedipus miti çerçevesinde oluşturma tercihinde birçok faktörün etkili olmuş olabileceğini saptadık. Köken sorunsalı ve insanoğlunun karşı karşıya kaldığı temel sorularla yakından ilişkili olan mitlerin, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında yazarın karşı karşıya kaldığı suçlamalara bağlı geçirmiş olduğu travmalardan dışa vurarak kurtulmasını sağlayabilecek bir ortam hazırladığı söylenebilir. Öte yandan, yapmış olduğumuz çözümleme bize romanda kadın figürlere verilen önemi ve bu kişilerin sahip oldukları içsellik ve cesaret gibi değerleri görmemizi sağladı. İncelememiz aynı zamanda sanatın ve sözün tedavi edici yöntemler olarak tarih sahnesinde kendi yolunu kaybetmiş olanlara iç seslerini bulmayı ve diğer insanlarla ilişki içinde olmayı sağladığını ortaya koymaktadır. Anahtar sözcükler: Oedipus, Henry Bauchau, mit, yeniden yazma, suçtan arınma, tedavi.tr_TR
dc.contributor.departmentFransız Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record