Show simple item record

dc.contributor.advisorAkyol, Aytekintr_TR
dc.contributor.authorGüner, Güneştr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T09:38:31Z
dc.date.available2015-10-14T09:38:31Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/766
dc.description.abstractGastric carcinomas are tumors with high mortality rates, generally unfavorable prognosis and variable morphology. Despite the presence of several histomorphological classifications, no ideal classification exists. With the aim of designating a classification which has simple morphological parameters and algorithm, can be linked to patient prognosis and used in all gastric carcinomas, sections belonging to 335 patients that were operated between 10.11.2005-22.03.2012, whose gastric resection specimens were reported by the pathology department of Hacettepe University Medical Faculty were reviewed. According to the criteria formed during the study, primary gastric carcinomas were classified into early gastric carcinomas (33, 10%), signet ring cell carcinomas (76, 23%), mucinous carcinoma (13, 4%), mixed carcinomas (20, 6%), and other/rare carcinomas (51, 15%). Other/rare tumors consisted of special histomorphological types of carcinoma such as adenosquamous, medullary-like, lymphoepithelioma-like, etc. Histomorphological and demographic data of the cases were obtained. The most important factor affecting survival is tumor stage. The proposed diagnostic grouping of gastric carcinoma brings a simple and readily applicable algorithm for classifying the lesions of gastric materials resected for gastric carcinoma.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectGastrictr_TR
dc.titlePrimer Mide Karsinomlarının Histomorfolojik Özelliklerine Göre Sınıflandırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/851tr_TR
dc.bolumTıbbi Patoloji Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetMide karsinomları, mortalitesi yüksek, prognozları genel olarak kötü tümörlerdir ve morfolojileri değişkendir. Çeşitli histomorfolojik sınıflandırmaları bulunmakla birlikte ideal bir sınıflandırma mevcut değildir. Hastaların prognozları ile ilişkilendirilebilecek, basit morfolojik parametreler ve algoritma içeren bir sınıflandırma yapılması amacıyla 10.11.2005-22.03.2012 tarihleri arasında opere olmuş ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda raporlanmış, mide karsinomu içeren 335 adet gastrektomi materyaline ait kesitler tekrar değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında tanımlanan kriterlere göre primer mide karsinomları; erken mide karsinomu (33, %10), adenokarsinom (142, %42), taşlı yüzük hücreli karsinom (76, %23), müsinöz karsinom (13, %4), mikst karsinom (20, %6) ve diğer/nadir karsinomlar (51, %15) olarak gruplandırılmıştır. Diğer/nadir karsinomlar grubuna özel histomorfolojik tipteki karsinomlar (adenoskuamöz, medüller benzeri, lenfoepitelyoma benzeri gibi) dahil edilmiştir. Ayrıca olgulara ait histomorfolojik ve demografik veriler değerlendirilerek sağ kalımı etkileyen en önemli faktör tümör evresi olarak saptanmıştır. Önerilen tanı grupları ve kriterleri, mide karsinomu nedeniyle rezeksiyon yapılan olguların sınıflandırılmasında basit ve uygulanabilir bir algoritma getirmektedir.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record