Show simple item record

dc.contributor.advisorErten, Asalet
dc.contributor.authorKurt Uçar, Büşra
dc.date.accessioned2019-07-01T07:01:00Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.date.submitted2019-06-19
dc.identifier.citationKurt Uçar, B. (2019). Translation of Medical Terms in Light of Vinay and Darbelnet’s Translation Procedures: A Case Study on Medical Thrillers The Apprentice and The Sinner by Tess Gerritsen (Master's Thesis).tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7693
dc.description.abstractThe history of medicine dates back to ancient civilisations and the field of medicine has always been valued greatly. Each civilisation or community has developed their own methods, procedures, or remedies to overcome various health problems. Translation have played a significant role in transferring this valuable knowledge up to date. In return for being referred to as a very old field of scientific translation, medical translation has its own challenges to offer to translators. Medical language has distinctive features that draw attention, such as high number of acronyms, eponyms, Latin and Greek roots, prefixes and suffixes. However, these very characteristics also pose difficulties for translators and require special caution. Notwithstanding, medical content is not only included in health-related informative texts, but it may also heavily be found in fictional works. The Apprentice and The Sinner by Tess Gerritsen are reviewed in this thesis regarding the intense use of medical content, considering it may cause a dilemma for translators not only due to the medical language itself but also because of their respective target audience and the professions of main characters. In this sense, Vinay and Darbelnet suggest a number of translation procedures that may help translators to overcome challenges. In order to detect the procedures and techniques applied while translating medical terms, these books are meticulously read and scanned, and all medical terms are noted with their Turkish translations. A total of one hundred randomly selected medical terms are reviewed in light of Vinay and Darbelnet’s procedures, the methods that are used the most are identified, and it is discussed to what extent translators apply direct translation methods, as prescribed by Vinay and Darbelnet. Furthermore, other possible translations, as applicable, are provided with an aim to guide translators and help them to minimise potential mistakes made during translation process.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii ACKNOWLEDGEMENTS v ABSTRACT vi ÖZET viii TABLE OF CONTENTS x LIST OF ABBREVIATIONS xii LIST OF TABLES AND FIGURES xiii INTRODUCTION 1 CHAPTER 1: TESS GERRITSEN AND TURKISH TRANSLATORS BEGÜM KOVULMAZ AND GÜNEŞ BECERİK DEMİREL 10 1.1. TESS GERRITSEN’S LIFE AND ITS EFFECTS ON HER BOOKS 10 1.2. RIZZOLI&ISLES SERIES 15 1.2.1. Summary of The Apprentice 16 1.2.2. Summary of The Sinner 18 1.3. ABOUT TRANSLATORS 19 CHAPTER 2: THRILLER AND MEDICAL THRILLER GENRE 21 2.1. GENERAL INFORMATION ON THRILLER GENRE 21 2.2. FEATURES OF MEDICAL THRILLER GENRE 22 CHAPTER 3: THEORETICAL BACKGROUND 25 3.1. MEDICAL LANGUAGE AND ITS GREEK AND LATIN ROOTS 25 3.2. MEDICAL TRANSLATION 29 3.3. ROOTS, PREFIXES AND SUFFIXES IN MEDICAL LANGUAGE 34 3.4. EPONYMS 44 3.5. ACRONYMS 45 CHAPTER 4: CASE STUDY: ANALYSIS OF TRANSLATION OF MEDICAL TERMS IN THE APPRENTICE AND THE SINNER 48 4.1. ANALYSIS OF MEDICAL TERMS IN LIGHT OF VINAY AND DARBELNET’S TRANSLATION PROCEDURES 51 4.1.1. Direct Translation Procedures 55 4.1.1.1. Borrowing 55 4.1.1.2. Calque 66 4.1.1.3. Literal Translation 66 4.1.2. Oblique Translation Procedures 80 4.1.2.1. Transposition 81 4.1.2.2. Modulation 85 4.1.2.3. Equivalence 87 4.1.2.4. Adaptation 87 4.1.3. Supplementary Translation Strategies 88 4.1.3.1. Amplification and Economy 88 4.1.3.2. Compensation 95 4.1.3.3. Gain and Loss 95 4.1.3.4. Explicitation 96 4.1.3.5. Generalization 104 DISCUSSION AND CONCLUSION 108 DISCUSSION 108 CONCLUSION 114 BIBLIOGRAPHY 119 APPENDIX 1: ALL MEDICAL TERMS FOUND IN THE APPRENTICE 124 APPENDIX 2: ALL MEDICAL TERMS FOUND IN THE SINNER 133 APPENDIX 3: ORIGINALITY REPORT 143 APPENDIX 4: ETHICS BOARD WAIVER FORM 145tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMedical terms
dc.subjectTess gerritsen
dc.subjectMedical language
dc.subjectMedical translation
dc.subjectVinay and darbelnet’s translation procedures
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Dil ve edebiyattr_TR
dc.titleTranslation of Medical Terms in Light of Vinay and Darbelnet’s Translation Procedures: A Case Study on Medical Thrillers the Apprentice and the Sinner by Tess Gerritsentr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTıp tarihi antik medeniyetlere kadar uzanır ve tıp, her zaman çok değer verilen bir alan olmuştur. Her medeniyet veya topluluk, çeşitli sağlık sorunlarının üstesinden gelebilmek için kendi yöntemlerini, prosedürlerini veya çarelerini geliştirmiştir. Bu değerli bilgilerin günümüze aktarılmasında ise çevirinin rolü bilhassa önemlidir. Çok eski bir bilimsel çeviri alanı olarak nitelendirilmenin karşılığında tıp çevirisi, çeviri açısından sebep olduğu zorlukları da beraberinde getirir. Tıp dilinin bu dili diğerlerinden ayıran, dikkat çekici özellikleri vardır; bunlar arasında kısaltmaların, eponimlerin ve Latince ve Grekçe köklerin, ön eklerin ve son eklerin yoğun şekilde kullanımı sayılabilir. Ancak, bu özellikler çeviri konusunda sıkıntı yaratabilir ve bunların dikkatle ele alınması gerekir. Bununla birlikte, tıbbi içerik sadece sağlık ile ilgili bilgilendirici metinlerde bulunmaz, aynı zamanda kurgusal eserlerde de bu tür içeriğe sıkça yer verilebilir. Bu çalışmada Tess Gerritsen’ın Çırak ve Günahkâr adlı eserleri yoğun tıbbi içerik kullanımı açısından ele alınmış ve bu içeriğin, hem tıp dilinin kendine has özellikleri hem de eserlerin hedef kitlesi ve ana karakterlerinin meslekleri sebebiyle çevirmenler için bir ikilem oluşturabileceği göz önünde bulundurulmuştur. Bu bağlamda, Vinay ve Darbelnet çevirmenlerin bu tür zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek bazı çeviri prosedürleri ileri sürmüştür. Tıbbi terimlerin çevirisinde uygulanan prosedürlerin ve tekniklerin tespit edilebilmesi amacıyla söz konusu kitaplar titizlikle okunmuş ve taranmış ve tüm tıbbi terimler Türkçe çevirileri ile birlikte not edilmiştir. Tüm terimler arasından rastgele olarak seçilen toplam yüz tıbbi terim Vinay ve Darbelnet’nin prosedürleri ışığında incelenmiş, hangi prosedürlerin en sık tercih edildiği belirlenmiş ve çevirmenlerin, Vinay ve Darbelnet tarafından önerildiği üzere doğrudan çeviri yöntemlerini ne ölçüde kullandıkları tartışılmıştır. Ayrıca çevirmenlere rehberlik etmek ve çeviri sürecinde yapılan hataları en az düzeye indirmek amacıyla ilgili tıbbi terimlerin diğer olası çevirilerine de uygun şekilde yer verilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentMütercim-Tercümanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-01T07:01:00Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record