Show simple item record

dc.contributor.advisorKaynar, Mete Kaan
dc.contributor.authorAcar, Erhan
dc.date.accessioned2019-07-01T07:01:53Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.date.submitted2019-05-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7695
dc.description.abstractAs a result of the transition in warfare since the end of the Cold War, the term peace, which conventionally has been referred to inter-state settlements, became to be affiliated with “the resolution of ethnopolitical conflicts”. In this milieu, mediation has gained more importance in the peace processes proliferated over the last decades, as a non-violent political activity for resolution of those “new-wars” or “micro-conflicts” coming to prominence in recent decades. Mediation is an essential part of the peace processes put in place to find a solution for the conflicts or civil wars. In most of the cases, the success of the peace process largely depends on “the effectiveness and success of the third-party mediation”, among many other factors. Based on this presumption, the thesis aims to explore the roles and effectiveness of third-party mediation in peace processes through the peace and conflict studies literature, by focusing on two cases where third-party mediation has been successfully applied: Northern Ireland Peace and Aceh Peace Process. While the thesis is focused on the former USA senator George Mitchell’s mediation activities in the first case, it analyzes the former Finnish Prime Minister Martti Ahtisaari’s mediation role in the latter. Through these two cases, the thesis descriptively reveals how mediators might be significance to in managing with whole “peace process” in general and helping the negotiators to reach a formal agreement, in particular.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇatışma çözümü
dc.subjectBarış süreçleri
dc.subjectArabuluculuk
dc.subjectAceh
dc.subjectEndonezya
dc.subjectKuzey Irland
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Siyaset bilimitr_TR
dc.titleThe Roles, Functions and Effectiveness of the Third Party Mediation in Peace Processestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSiyaset literatüründe, geleneksel olarak devletler arası antlaşmaları ve uzlaşmaları ifade eden Barış kavramı, özellikle Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana devletler arası muharebe biçimlerinin minimum düzeye inmesinin bir sonucu olarak sıklıkla “etno-politik çatışmaların çözümü” ile ilişkilendirildi. Böyle bir politik ortamda, Arabuluculuk “yeni savaşlar” ya da “mikro çatışmalar” gibi çeşitli şekilde adlandırılan çatışmaların şiddetsiz şekilde çözülmesi için devreye sokulan “Barış Süreçlerinde” sıklıkla başvurulan araçlarından biri olarak ön plana çıkmıştır. Arabuluculuk, etno-politik çatışmalar veya iç savaşlar için bir çözüm bulmak amacıyla uygulanan Barış Süreçlerinin önemli bir parçasıdır. Birçok durumda, Barış Sürecinin başarısı, diğer birçok faktörün yanı sıra, büyük ölçüde “üçüncü taraf arabuluculuğunun etkinliği ve başarısına” bağlıdır. Tez, bu varsayımdan yola çıkarak, arabuluculuğunun başarıyla uygulandığı iki vakaya odaklanarak, arabuluculuğunun Barış ve Çatışma Çalışmaları literatürü çerçevesinde barış süreçlerindeki rollerini ve etkinliğini araştırmayı amaçlamaktadır: Kuzey İrlanda Barış ve Aceh Barış süreci. Tez, birinci vaka olarak eski ABD senatörü George Mitchell’in Kuzey Irlanda’daki arabuluculuk faaliyetlerine odaklanırken, ikincisindede ise Finlandiya eski Başbakanı Martti Ahtisaari’nin Helsinki Görüşmeleri olarak da bilinen Aceh Barış Sürecindeki Arabuluculuk rolünü analiz ediyor. Tez, bu iki pratik örnekten alınan derslere dayanarak, arabulucuların genel olarak bütün “Barış Süreci” boyunca faaliyetlerine değinmekle beraber, spesifik olarak Barış Süreçlerinin “Müzakere” aşamasında çatışan tarafların resmi bir anlaşmaya varmaları noktasında oynadıkları role odaklanmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentUluslararası İlişkilertr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record