Show simple item record

dc.contributor.advisorHacımahmutoğlu, Sibel
dc.contributor.authorBatak Yıldırım, Fatma Esin
dc.date.accessioned2019-07-01T07:02:13Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7696
dc.description.abstractWithin the last period developments in biotechnology has been considerably fast, from which stem cells, being a sub-branch of biotechnological inventions, have also been affected. On the other hand, it is possible to state that patent protection which is the legal reflection of technological developments within the context of property right, is still debated upon the concept of patentability of stem cell inventions. In this study, American Patent System and stem cell inventions within the system and European Patent System and stem cell inventions within the system are examined first. Under the light of information discovered, patentability of stem cell studies which are legal in America, has led to debates over whether it is extracted from human embryo in Europe. After the examination, it is detected that there is no regulation upon stem cell patentability which are not extracted from human embryo in Turkey as well as emphasizing the importance of defining the concept human embryo. Reasons behind the necessity of such regulation and definition have been discussed. It appears beneficial for international regulations and national development that products and processes which are invented due to the use of stem cells that are not extracted from human embryo or from human embryo which is not eligible to develop into a human being, should also be regulated in Turkey regulations and allowed to be patented.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKök hücretr_TR
dc.subjectİnsan embriyosu
dc.subjectPatentlenebilirlik
dc.subjectBiyoteknolojik buluş
dc.subjectSınai mülkiyet kanunu
dc.subjectPatent hakkı
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Hukuktr_TR
dc.titleAmerika ve Avrupa Patent Sistemi Işığında Biyoteknolojik Buluşlar Kapsamında Türk Hukuku'nda Kök Hücrenin Patentlenebilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBiyoteknolojik gelişmeler son dönemde tüm dünya ülkelerinde hız kazanmış ve dolayısı ile bu kavramın alt dalı olan kök hücreler de bu hızlanmadan nasibini almıştır. Diğer yandan teknolojik gelişmelerin mülkiyet hakkı kapsamında hukuki yansıması olan patent korumasının kök hücre buluşlarının patentlenmesi açısından hala tartışma konusu olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmada öncelikle Amerikan Patent Sistemi ve kök hücre buluşlarının sistem içerisindeki yeri, Avrupa Patent sistemi ve kök hücre buluşlarının sistem içerisindeki yer incelenmiştir. Bulunan bilgiler ışığında Amerika’da serbest olan kök hücre çalışmalarının patentlenebilirliği, Avrupa’da insan embriyosundan elde edilip edilmemesine yönelik tartışmalara mahal vermiştir. Daha sonra Türkiye’de insan embriyosundan kaynaklanmayan kök hücrelerin patentlenebilir olup olmamasına ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığı belirlenmiş ve insan embriyosu tanımının da yapılmasının önemi üzerinde durulmuştur. Düzenleme ve tanımlamanın niçin gerekli olduğu tartışılmıştır. İnsan embriyosundan elde edilmeksizin üretilen ya da insana dönüşmeye elverişli olmayan embriyolardan elde edilen kök hücre çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürün ve usullerin Türkiye mevzuatında da düzenlenmesi ve patentlenebilir olmasına izin verilmesi uluslararası mevzuat ve ülkesel gelişim anlamında faydalı görünmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record