Show simple item record

dc.contributor.advisorBaşaran, Alparslan A.
dc.contributor.authorÖzkan, Eren
dc.date.accessioned2019-07-01T08:07:52Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-11
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7702
dc.description.abstractAs a mutual consequence of the efforts that put to protect the environment at the global level within the technological development in the automotive industry, internal combustion engines powered by conventional fossil fuel are being replaced by electric and hybrid electric vehicles, which are defined as new generation vehicles. In this substitution process, many countries and cities conduct works to limit or completely prohibit the use of fossil fueled cars. In this context, to generalize new generation vehicles which start to find its way in the automotive market and with intent to replace conventional vehicles, various incentives are needed for this kind of vehicles. The change in consumer preferences in the use of new generation cars in favor of new generation vehicles depends on the consideration of various incentives in the taxation process and the construction of the tax technique on this purpose. In this study, proposals are presented for the new generation of vehicles’ excise duty and motor vehicles tax which are applied on vehicles in Turkey to be revised in a contributed way in the conversion process of the new generation vehicles’ becoming common. The proposals generally include reducing tax burdens on such vehicles and other incentives. In this context, the taxation process and incentives of automotive in the countries where the use of new generation vehicles are widespread are examined and the automotive sales and sectoral effects of the policy changes are emphasized.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii TEŞEKKÜR iv ÖZET v ABSTRACT vi İÇİNDEKİLER vii KISALTMALAR DİZİNİ x TABLOLAR DİZİNİ xi ŞEKİLLER DİZİNİ xii GİRİŞ 1 1. BÖLÜM 4 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİNEK OTOMOBİL TEKNOLOJİLERİ 4 1.1. OTOMOBİL TANIMI 4 1.2. OTOMOBİL TEKNOLOJİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 6 1.3. BİNEK OTOMOBİLLERİN YAKIT VE GÜÇ KAYNAKLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI 10 1.4. YENİ NESİL BİNEK OTOMOBİLLER 11 1.4.1. Hibrit Elektrikli Taşıtlar 13 1.4.1.1. Taşıtın Hareketlenmesinde Üstlendikleri Role Göre Hibrit Taşıtlar 14 1.4.1.2. Elektrik Motoru Tarafından Üretilen Gücün Oranına Göre Hibrit Taşıtlar 18 1.4.2. Tamamen Elektrikli Taşıtlar 20 1.4.2.1. Akü Beslemeli Elektrikli Taşıtlar 21 1.4.2.2. Yakıt Pilli Elektrikli Taşıtlar 22 1.5. YENİ NESİL BİNEK OTOMOBİLLERE YÖNELİŞİN SEBEPLERİ 24 1.6. TEŞVİK MEKANİZMASINDA KULLANILACAK MALİ ARAÇLAR 29 1.6.1. Vergi Teşvik Türleri 32 1.6.1.1. Dolaysız Vergi Teşvikleri 33 1.6.1.2. Dolaylı Vergi Teşvikleri 34 1.7. YENİ NESİL BİNEK OTOMOBİLLERİN TEŞVİK EDİLMESİ 35 2. BÖLÜM 37 YENİ NESİL BİNEK TAŞITLARIN VERGİLENDİRİLMESİNDE UYGULAMA ÖRNEKLERİ 37 2.1. YENİ NESİL TAŞITLARA İLİŞKİN KÜRESEL GÖRÜNÜM 38 2.2. NORVEÇ 40 2.3. ÇİN 45 2.4. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 48 2.5. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YENİ NESİL BİNEK TAŞITLARIN VERGİLENDİRİLMESİ 52 2.5.1. Almanya 57 2.5.2. Birleşik Krallık 60 2.5.3. Fransa 63 2.5.4. İsveç 64 2.5.5. Hollanda 66 2.5.6. Diğer Avrupa Birliği Ülkeleri 70 3. BÖLÜM 73 TÜRKİYE’DE YENİ NESİL BİNEK TAŞITLARIN VERGİLENDİRİLMESİ 73 3.1. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ UYGULAMASI 73 3.1.1. Binek Otomobillere Yönelik Özel Tüketim Vergisi Mevzuat Düzenlemeleri 75 3.2. KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI 84 3.3. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ UYGULAMASI 86 3.3.1. Binek Otomobillere Yönelik Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuat Düzenlemeleri 88 3.4. BİNEK OTOMOBİLLERİN TESCİL VE DEVİRLERİNDEKİ VERGİ VE ÜCRET UYGULAMALARI 92 3.5. AKARYAKIT ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 93 3.6. TÜRKİYE’DEKİ BİNEK OTOMOBİL İSTATİSTİKLERİ 95 3.7. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BÜTÇE İSTATİSTİKLERİ 99 SONUÇ VE ÖNERİLER 103 KAYNAKÇA 107 EK 1. ORİJİNALLİK RAPORU……………………………………….…….…116 EK 2. ETİK KOMİSYON MUAFİYET FORMU………………………….…...118tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.subjectYeni nesil binek otomobillertr_TR
dc.subjectElektrikli taşıttr_TR
dc.subjectHibrit taşıttr_TR
dc.subjectÖzel tüketim vergisitr_TR
dc.subjectMotorlu taşıtlar vergisitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimler::Maliyetr_TR
dc.titleYeni Nesil Binek Otomobillerin Vergilendirilmesi: Türkiye Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetOtomotiv endüstrisinde meydana gelen teknolojik gelişim ile birlikte küresel düzeyde çevrenin korunmasına yönelik gösterilen çabaların ortak bir sonucu olarak konvansiyonel fosil yakıtlı içten yanmalı motorlu binek taşıtlar yerini yeni nesil binek taşıt olarak ifade edilen elektrikli ve hibrit elektrikli taşıtlara bırakmaktadır. Bu ikame sürecinde birçok ülke ve şehir fosil yakıtlı otomobillerin kullanımının sınırlandırılması veya tamamen yasaklanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda, otomotiv pazarında kendisine yer bulmaya başlayan yeni nesil taşıtların yaygınlaştırılması ve konvansiyonel taşıtların yerini alması amacıyla bu tip taşıtlara yönelik çeşitli teşviklere ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni nesil otomobillerin kullanımında tüketici tercihlerinin yeni nesil binek taşıtlar lehine değişmesi, çeşitli teşvik unsurlarının vergilendirme sürecinde dikkate alınmasına ve vergi tekniğinin bu amaca göre kurgulanmasına bağlıdır. Çalışmada yeni nesil taşıtların yaygınlaşmasına yönelik dönüşüm sürecinde, Türkiye’de binek taşıtlara yönelik uygulanmakta olan özel tüketim vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinin, yeni nesil taşıtlara nihai tüketicilerin talebinin artmasına katkı sağlayacak şekilde revize edilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. Öneriler genel olarak bu tip taşıtlardaki vergi yüklerinin azaltılmasını ve diğer teşvik unsurlarını ihtiva etmektedir. Bu çerçevede, yeni nesil binek otomobillerin kullanımının yaygın olduğu ülkelerdeki binek otomobil vergilendirme süreci ve teşvikleri incelenmiş, politika değişikliklerinin binek otomobil satışları ve sektörel etkileri üzerinde durulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentMaliyetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record