Show simple item record

dc.contributor.advisorBolatoğlu, Nasip
dc.contributor.authorFatih Bahadır, Haspolat
dc.date.accessioned2019-07-03T10:56:55Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7716
dc.description.abstractFinancial globalization in the 21th century has led the sovereign credit ratings and credit default swaps (CDS), which drive the global capital flows, to become the most important factors of the individual country economies, as well as global economy. The global financial crisis and European debt crisis afterwards have demonstrated the importance of understanding the determinants of sovereign credit ratings and CDS premiums. Within the scope of this study, it has been investigated whether the sovereign credit ratings and CDS premiums change according to the political and economic factors and CDS premiums can explain the sovereign credit ratings. Panel data method, with annual economic and political data of 68 countries for 2004-2017 period, is used for the study. It is found that real GDP per capita, political stability and regulatory quality positively affect sovereign credit ratings, while GDP share of general government gross debt, unemployment and default history have negative affect on sovereign credit ratings. These variables have mostly significant opposite effects on CDS premiums, as expected except for political stability. It is observed that inflation and exchange rate volatility also positively affect CDS premiums. Lastly, it is found that the power of CDS premiums to explain sovereign credit ratings alone is close to the explanatory power of other macroeconomic and political variables.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectCredit risk
dc.subjectSovereign credit rating
dc.subjectCredit rating agencies
dc.subjectCredit default swaps
dc.subjectCDS premiums
dc.subjectPanel data
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleAnalysis of the Relationship between Sovereign Credit Ratings and Credit Default Swaps: A Comparative Study for Turkey and Selected Countriestr_TR
dc.title.alternativeÜlke Kredi Notları ve Kredi Temerrüt Takasları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye ve Seçilmiş Ülkeler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiztr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet21. yüzyılda artan finansal küreselleşme, sermaye akımlarını yönlendiren ülke kredi notlarını ve kredi temerrüt takaslarını (KTT) ülke ekonomilerinin ve küresel ekonominin en önemli aktörleri haline getirmiştir. Küresel finansal kriz ve sonrasında yaşanan Avrupa borç krizi ülke kredi notlarını ve KTT primlerinin belirleyicilerini anlamanın önemini göstermiştir. Bu kapsamda, bu çalışmada KTT’lerin ve ülke kredi notlarının hangi ekonomik ve sosyal değişkenlerden etkilendiği ve KTT primleri ile ülke kredi notunu açıklamanın mümkün olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada, 2004-2007 yıllarını kapsayan 68 ülke verisi kullanılarak panel veri yöntemiyle analizler yapılmıştır. Çalışma sonucunda, kişi başına düşen reel milli gelir, siyasi istikrar ve mevzuat kalitesi değişkenlerinin ülke kredi notunu pozitif etkilediği ortaya çıkarken, genel devlet brüt borç stokunun GSYH’ye oranı, işsizlik ve temerrüt geçmişinin ülke kredi notları üzerinde negatif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu değişkenlerin büyük bölümünün beklendiği şekilde KTT primlerini ters şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ülke kredi notlarından farklı olarak, enflasyon ve döviz kuru oynaklığı değişkenlerinin KTT primleri üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu, diğer taraftan siyasi istikrar değişkeninin ise KTT primleri üzerinde belirgin etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak ise, KTT primlerinin tek başına ülke kredi notlarını açıklama gücünün diğer makroekonomik ve siyasi değişkenlerle oluşturulan modellere yakın olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-03T10:56:55Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-7646-0300tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess