Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraduman, Alev
dc.contributor.authorÖke Prettyman, Burcu
dc.date.accessioned2019-07-04T12:27:06Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2017-06-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7742
dc.description.abstractOne of Raymond Williams’ biggest contributions to the field of cultural studies is his development of cultural materialism and his introduction of a new way of thinking historically about culture. Describing culture as “a whole way of living”, Raymond Williams enlarges the definition of culture and focuses on the materiality of cultural experience and draws our attention to the matter of culture, its ontology and experiential nature. In Williams’ approach, instead of thinking of culture as an “intellectual attitude”, culture is understood in its entirety. In other words, culture is dynamic and forms in relation to the economic, political and social components of a society. Literature, deeply intermingled with all of these components, can reveal to us the changing character of a society and the material conditions that affect its members most profoundly. A meaningful attempt to read literary texts can be made by seeing them as material products of a society. Dystopias, though not necessarily accurate representations of reality, are also reflections of cultural materialistic conditions and can be analysed in detail in order to better understand both the conditions in which they come about as well as the works themselves. This thesis examines George Orwell’s dystopian novel Nineteen Eighty-Four (1949) along with Terry Gilliam’s 1985 film Brazil to study the role of material culture in shaping the dystopian visions in these works. Material culture in these works is analysed using the framework provided by the cultural materialist approach. By looking at the material conditions as well as the historical context of the works in question, it is argued in the thesis that contemporary living conditions have an important and determining role in shaping ideas of dystopia in these works. The thesis demonstrates how the material circumstances of the writers in question changed from the middle twentieth century to late twentieth century, and how this affected their ideas of a dystopian future. Finally, the works are examined with respect to Raymond Williams’ framework of dominant, emergent, and residual cultural forms. The study takes an interdisciplinary approach using resources from literary studies, cultural studies and history.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectGeorge Orwell
dc.subjectNineteen Eighty-Four (1949)
dc.subjectTerry Gilliam
dc.subjectBrazil (1985)
dc.subjectUtopia
dc.subjectDystopia
dc.subjectRaymond Williams
dc.subjectCultural materialism
dc.subjectFascism
dc.subjectCommunism
dc.subjectTotalitarianism
dc.subjectCapitalism
dc.subjectIdeology
dc.subjectPost-ideology
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Dil ve edebiyattr_TR
dc.titleThe Changing Face of Dystopia Represented in George Orwell’s Nineteen Eighty-Four and Terry Gilliam’s Brazil: A Cultural Materialist Studytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKültürel Çalışmalar alanına önemli katkılarda bulunan isimlerden biri kültürel materyalizmi ve kültür hakkında tarihsel düşünme yöntemini geliştiren Raymond Williams’dır. Kültürü “bir bütün olarak yaşam tarzı” olarak tanımlayan Williams kültürün tanımını genişletmiş ve dikkatimizi kültür meselesine, onun ontolojisine ve deneyimsel doğasına çekerek kültürel deneyimin maddeselliğine vurgu yapmıştır. Williams’ın yaklaşımında kültür “entelektüel bir tutum” dan çok bir bütün şeklinde algılanır. Diğer bir deyişle, kültür dinamiktir ve toplumun ekonomik, sosyal ve politik parçalarıyla ilişkili olarak ortaya çıkar. Bütün bu parçalarla iç içe geçmiş olan edebiyat, bir toplumun değişen karakterini ve toplumun üyelerini derinden etkileyen materyal koşulları su yüzüne çıkarabilir. Edebi metinleri toplumun materyal ürünleri olarak görerek anlamı okumalar yapılabilir. Distopyalar, her ne kadar gerçeğin tam tamına yansımaları olmasalar da, kültürel materyalist koşulları yansıtırlar ve eserlerin ortaya çıktıkları koşulları ve eserlerin kendisini daha iyi anlamak amacıyla derin analizlere tutulabilirler. Bu tez, George Orwell’in distopik eseri Bin Dokuz Yüz Seksen Dört (1949) ve Terry Gilliam 1985 yapımı filmi Brazil’deki distopik bakış açıların kültürel materyal koşullarla nasıl biçimlendiğinin analizini yapmayı amaçlamaktadır. Bu eserlerdeki materyal koşullar kültürel materyalizm yaklaşımı çerçevesinde incelenmektedir. Bu çalışmada söz konusu eserlerin materyal koşulları ve tarihsel bağlamları incelenerek eş zamanlı yaşam koşullarının bu eserlerdeki distopya fikrinin şekillenmesinde önemli ve belirleyici bir rol oynadığı ileri sürülmektedir. Bu tez yirminci yüzyılın ortalarından yüzyılın sonlarına kadar geçen zaman dilimde söz konusu yazarların materyal koşulların nasıl değiştiğini ve bunun yazarların distopik gelecek fikirlerini nasıl etkilediğini göstermektedir. Son olarak, eserler Raymond Williams’ın ‘egemen’, ‘yükselişte olan’ ve ‘kalıntı’ şeklindeki kültürel formlar çerçevesinde incelenmektedir. Bu araştırmada edebi çalışmalar, kültürel çalışmalar ve tarih alanlarındaki kaynaklardan yararlanılarak disiplinlerarası bir yaklaşım benimsenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-04T12:27:06Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess