Show simple item record

dc.contributor.advisorKaya, Şebnem
dc.contributor.authorŞimşek, Melike İrem
dc.date.accessioned2019-07-05T11:58:32Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7746
dc.description.abstractDue to the consequences of World War II, the socio-economic condition of Britain during the post-war period was devastating for the British people. The welfare state policies were initiated to improve the socio-economic situation of the country in theory, but they proved to be inefficient in practice. Accordingly, this thesis discusses that John Arden (1930-2012), as a left-wing oriented playwright, criticises the failures in the implementation of the welfare state policies in Live Like Pigs (1958) and The Workhouse Donkey (1963) through representations of housing, social security, education and the National Health Service policies. The introduction part of this study provides the historical context of the post-World War II period in Britain with a specific focus on the Labour Party’s welfare state policies, which is essential to an analysis of the political, economic and cultural aspects of Arden’s two mentioned plays. The first main chapter focuses on Arden’s criticism of the failures in the implementation of the welfare state policies, which are housing, education, social security and the National Health Service, respectively in Live Like Pigs. The second chapter, which is on The Workhouse Donkey, explores the different aspects of the failures of the welfare state policies, related to health and education, due to the corruption of public servants. Finally, in the conclusion part, emphasising Arden’s objective approach to the characters and/or policies, it is underlined that the failures in the welfare system are caused mainly by corruption, oppression and/or inertia of people. Also by touching upon some of the fundamental epic elements in the plays, such as episodic structure, song, narrator and direct addressing to the audience, the effect of the formal elements on the content are presented.tr_TR
dc.description.abstractDue to the consequences of World War II, the socio-economic condition of Britain during the post-war period was devastating for the British people. The welfare state policies were initiated to improve the socio-economic situation of the country in theory, but they proved to be inefficient in practice. Accordingly, this thesis discusses that John Arden (1930-2012), as a left-wing oriented playwright, criticises the failures in the implementation of the welfare state policies in Live Like Pigs (1958) and The Workhouse Donkey (1963) through representations of housing, social security, education and the National Health Service policies. The introduction part of this study provides the historical context of the post-World War II period in Britain with a specific focus on the Labour Party’s welfare state policies, which is essential to an analysis of the political, economic and cultural aspects of Arden’s two mentioned plays. The first main chapter focuses on Arden’s criticism of the failures in the implementation of the welfare state policies, which are housing, education, social security and the National Health Service, respectively in Live Like Pigs. The second chapter, which is on The Workhouse Donkey, explores the different aspects of the failures of the welfare state policies, related to health and education, due to the corruption of public servants. Finally, in the conclusion part, emphasising Arden’s objective approach to the characters and/or policies, it is underlined that the failures in the welfare system are caused mainly by corruption, oppression and/or inertia of people. Also by touching upon some of the fundamental epic elements in the plays, such as episodic structure, song, narrator and direct addressing to the audience, the effect of the formal elements on the content are presented.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectJohn Arden
dc.subjectLive like pigs
dc.subjectThe workhouse donkey
dc.subjectPost-war Britain
dc.subjectWelfare state policies
dc.subject.lcshJohn Arden, Live Like Pigs, The Workhouse Donkey, savaş sonrası Britanya’sı, refah devleti politikalarıtr_TR
dc.subject.lcshJohn Arden, Live Like Pigs, The Workhouse Donkey, savaş sonrası Britanya’sı, refah devleti politikalarıtr_TR
dc.titleRepresentations of the Welfare State Policies in Post-war Britain in John Arden’s Live Like Pigs and The Workhouse Donkeytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından dolayı Britanya’nın savaş sonrası sosyo-ekonomik koşulları Britanya halkı için yıkıcı olmuştur. Refah devleti politikaları, teoride ülkenin sosyo-ekonomik durumunu iyileştirmek için hayata geçirilmiş olsa da, pratikte bu politikaların yetersiz kaldığı görülmüştür. Dolayısıyla bu tez, John Arden’ın (1930-2012), sol görüşlü bir oyun yazarı olarak, refah devleti politikalarının uygulanmasındaki başarısızlıkları, konutlandırma, sosyal güvenlik, eğitim ve Ulusal Sağlık Hizmeti politikalarının temsilleri yoluyla Live Like Pigs (1958, Domuzlar Gibi Yaşa) ve The Workhouse Donkey (1963, Düşkünlerevi Eşeği) adlı oyunlarında nasıl eleştirdiğini tartışmaktadır. Bu çalışmanın giriş bölümü, Arden’ın söz konusu oyunlarının politik, ekonomik ve kültürel yönlerden analizini yapabilmek için gerekli olan İkinci Dünya Savaşı-sonrası Britanya’sının tarihsel bağlamını, özellikle İngiltere İşçi Partisi’nin refah devleti politikaları üzerinde durarak ortaya koymaktadır. Tezin birinci ana bölümü, Arden’ın, Live Like Pigs’te yer alan refah devleti politikalarının – konutlandırma, eğitim, sosyal güvenlik ve Ulusal Sağlık Hizmeti – uygulamalarındaki başarısızlıklarını nasıl eleştirdiğine odaklanmaktadır. İkinci bölüm ise The Workhouse Donkey’de yer alan refah devleti politikalarının – eğitim ve Ulusal Sağlık Hizmeti – kamu görevlilerinin karıştığı yolsuzluklara bağlı olarak ortaya çıkan başarısızlıklarının farklı yönlerini incelemektedir. Son olarak, sonuç bölümünde, Arden’ın oyunlardaki karakterlere ve politikalara yönelik olarak takındığı tarafsız tutumun altı çizilerek refah devleti politikalarının başarısızlığının temelinde yolsuzluk, baskı ve/veya eylemsizliğin yattığı vurgulanmaktadır. Oyunlardaki bazı temel epik öğelere de değinilerek epizodik yapı, şarkı, anlatıcı ve seyirciye doğrudan hitap etme gibi biçimsel öğelerin içerik üzerindeki etkisi de gösterilmektedir.tr_TR
dc.description.ozetİkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından dolayı Britanya’nın savaş sonrası sosyo-ekonomik koşulları Britanya halkı için yıkıcı olmuştur. Refah devleti politikaları, teoride ülkenin sosyo-ekonomik durumunu iyileştirmek için hayata geçirilmiş olsa da, pratikte bu politikaların yetersiz kaldığı görülmüştür. Dolayısıyla bu tez, John Arden’ın (1930-2012), sol görüşlü bir oyun yazarı olarak, refah devleti politikalarının uygulanmasındaki başarısızlıkları, konutlandırma, sosyal güvenlik, eğitim ve Ulusal Sağlık Hizmeti politikalarının temsilleri yoluyla Live Like Pigs (1958, Domuzlar Gibi Yaşa) ve The Workhouse Donkey (1963, Düşkünlerevi Eşeği) adlı oyunlarında nasıl eleştirdiğini tartışmaktadır. Bu çalışmanın giriş bölümü, Arden’ın söz konusu oyunlarının politik, ekonomik ve kültürel yönlerden analizini yapabilmek için gerekli olan İkinci Dünya Savaşı-sonrası Britanya’sının tarihsel bağlamını, özellikle İngiltere İşçi Partisi’nin refah devleti politikaları üzerinde durarak ortaya koymaktadır. Tezin birinci ana bölümü, Arden’ın, Live Like Pigs’te yer alan refah devleti politikalarının – konutlandırma, eğitim, sosyal güvenlik ve Ulusal Sağlık Hizmeti – uygulamalarındaki başarısızlıklarını nasıl eleştirdiğine odaklanmaktadır. İkinci bölüm ise The Workhouse Donkey’de yer alan refah devleti politikalarının – eğitim ve Ulusal Sağlık Hizmeti – kamu görevlilerinin karıştığı yolsuzluklara bağlı olarak ortaya çıkan başarısızlıklarının farklı yönlerini incelemektedir. Son olarak, sonuç bölümünde, Arden’ın oyunlardaki karakterlere ve politikalara yönelik olarak takındığı tarafsız tutumun altı çizilerek refah devleti politikalarının başarısızlığının temelinde yolsuzluk, baskı ve/veya eylemsizliğin yattığı vurgulanmaktadır. Oyunlardaki bazı temel epik öğelere de değinilerek epizodik yapı, şarkı, anlatıcı ve seyirciye doğrudan hitap etme gibi biçimsel öğelerin içerik üzerindeki etkisi de gösterilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-05T11:58:32Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record