Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Emine
dc.contributor.authorErdoğan, Ayşe
dc.date.accessioned2019-07-09T11:47:03Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-14
dc.identifier.citationErdoğan, Ayşe (2019). Çuvaşçada Art Zamanlı Ad Yapımı. Ankara: Hacettepe Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7795
dc.description.abstractERDOĞAN, Ayşe. Diachronic Noun Formation in Chuvash, Master’s Thesis, Ankara, 2019. Chuvash people are one of the communities who have lived in Idyll (Volga) – Ural region. The fact that Chuvash language spoken by Chuvash people is close to Finnish-Oghur languages due to its position and that it has many common features with these languages has caused long debates. It has been such a discussion that some researchers have even considered Chuvash language a Turkified Finnish-Oghur language. The archaic elements included in Chuvash language, the fact that it has r/l language instead of z/ş language just like other Turkic languages, and that it has many common features with Mongolian language which is an Altaic language compelled researchers to prove whether it is a Turkic language or not. As a result of long-lasting research, it was understood that Chuvash language is a Turkic language, and it is relative with Mongolian language. Creation of noun in Chuvash language has been included in various morphology works; however, there has not been any separate and qualified study on this topic. The lack of such studies has presented the aim of this thesis work. In this study, the importance of Chuvash language in Altaic languages theory and in Turkic languages has been attempted to be revealed through creation of noun. The topic of creation of noun in Chuvash language has been discussed through this study, and it has been attempted to contribute to the present data and the field to some extent.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii TEŞEKKÜR iv ÖZET v ABSTRACT vi İÇİNDEKİLER vii KISALTMALAR DİZİNİ x GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: ÇUVAŞLAR VE ÇUVAŞÇA 3 1.1. ÇUVAŞLAR VE ÇUVAŞİSTAN 3 1.2. ÇUVAŞÇANIN TÜRK DİLLERİ İÇİNDEKİ YERİ 3 1.3. ÇUVAŞÇA ÜZERİNE YAZILMIŞ BİÇİMBİLGİSİ ÇALIŞMALARI 5 2. BÖLÜM: ADDAN AD YAPIMI 8 2.1. ADDAN AD YAPAN EKLER 8 2.1.1. {+A} Eki 8 2.1.2. {+Ak}/{+k} Eki 10 2.1.3. {+AkA} Eki 14 2.1.4. {+Al} Eki 15 2.1.5. {+ankĭ}/{+enkì} Eki 16 2.1.6. {+As} Eki 18 2.1.7. {+Aş} Eki 19 2.1.8. {+çAn} Eki 20 2.1.9. {+çĭk}/{+çìk} Eki 22 2.1.10. {+hA}/{+kA} Eki 24 2.1.11. {+hi}/{+çi}/{+ni}/{+ri}/{+ti} Eki 27 2.1.12. {+ĭh}/{+ìh}/{+h}/{+ĭk}/{+ìk}/{+k} Eki 32 2.1.13. {+ĭn}/{+ìn}/{+n} Eki 33 2.1.14. {+ĭş}/{+ìş}/{+śĭ}/{+şì}/{+ş} Eki 37 2.1.15. {+kAl}/{+kĭl}/{+kìl} Eki 39 2.1.16. {+kAy} Eki 40 2.1.17. {+kĭ}/{+kì} Eki 41 2.1.18. {+kĭç(ĭ)}/{+ kìç(ì)}/{+kĭš(ĭ)}/{+kìš(ì)} Eki 42 2.1.19. {+lA}/{+llA} Eki 43 2.1.20. {+lAk} Eki 50 2.1.21. {+lĭ}/{+lì}/{+llĭ}/{+llì} Eki 53 2.1.22. {+lĭh}/{+lìh} Eki 60 2.1.23. {+m}/{+Am} Eki 65 2.1.24. {+mAs} Eki 66 2.1.25. {+mìş} Eki 67 2.1.26. {+rAh}/{+tArAh} Eki 69 2.1.27. {+sA} Eki 74 2.1.28. {+sAr} Eki 76 2.1.29. {+sĭr}/{+sìr } Eki 77 2.1.30. {+skA} Eki 82 2.1.31. {+śkA} Eki 83 2.1.32. {+şkAl} Eki 84 2.1.33. {+śah}/{+çah}/{+çak} Eki 86 2.1.34. {+ś}/{+śĭ}/{+śì} Eki 88 2.1.35. {+śĭ}/{+śì}/{+ĭś}/{+ìś}/{+ś}Eki 92 2.1.36. {+şkA} Eki 96 2.1.37. {+tAş} Eki 98 2.1.38. {+tAy} Eki 101 2.1.39. {+tĭk} Eki 104 3. BÖLÜM: EYLEMDEN AD YAPIMI 106 3.1. EYLEMDEN AD YAPAN EKLER 106 3.1.1. {-A} Eki 106 3.1.2. {-AkA} Eki 109 3.1.3. {-AkAn} Eki 110 3.1.4. {-An} Eki 113 3.1.5. {-çĭk}/{-çìk} Eki 115 3.1.6. {-ĭ}/{-ì}Eki 118 3.1.7. {-(ĭ)k}/{-(ì)k}/{-(a)k}/{-(e)k} Eki 122 3.1.8. {-(ĭ)ş}/{-(ì)ş} Eki 125 3.1.9. {-ĭś}/{-ìś} Eki 127 3.1.10. {-kA}/{-hA} Eki 131 3.1.11. {-kĭ}/ {-kì} Eki 132 3.1.12. {-kĭm}/{-kìm}/{-kam}/{-kem}/{-kan} Eki 135 3.1.13. {-kĭn }/{-kìn} Eki 135 3.1.14. {-kĭç}/{-kìç}/{-kĭš}/{-kìš}/{-çĭk}/{-çìk} Eki 138 3.1.15. {-(ĭ)m}/{-(ì)m} Eki 141 3.1.16. {-l} Eki 145 3.1.17. {-mA} Eki 146 3.1.18. {-mAk} Eki 149 3.1.19. {-mAn} Eki 152 3.1.20. {-mAr}/{-mĭr} Eki 154 3.1.21. {-mĭş}/{-mìş} Eki 156 3.1.22. {-ne} Eki 159 3.1.23. {-U}/{-v} Eki 160 SONUÇ 164 KAYNAKÇA 172 EK 1. TÜRKÇE TEZ ORİJİNALLİK RAPORU 180 EK 2. İNGİLİZCE TEZ ORİJİNALLİK RAPORU 181 EK 3. TÜRKÇE ETİK KOMİSYON MUAFİYETİ FORMU 182 EK 4. İNGİLİZCE ETİK KOMİSYON MUAFİYETİ FORMU 183tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇuvaşlar
dc.subjectÇuvaşça
dc.subjectAddan ad yapımı
dc.subjectEylemden ad yapımı
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Dil ve edebiyat::Filoloji. Dilbilim.tr_TR
dc.titleÇuvaşçada Art Zamanlı Ad Yapımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetERDOĞAN, Ayşe. Çuvaşçada Art Zamanlı Ad Yapımı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Çuvaşlar günümüzde İdil-Ural bölgesinde yaşayan topluluklardan biridir. Çuvaşların konuştuğu dil olan Çuvaşçanın konumu itibari ile Fin-Ugor dillerine yakınlığı ve bu dillerle ortak özellikler barındırması uzun tartışmalara neden olmuştur. Öyle ki bazı araştırmacılar Çuvaşçayı Türkçeleşmiş bir Fin-Ugor dili saymışlardır. Çuvaşçanın bünyesinde barındırdığı eskicil ögeleri, diğer Türk dilleri gibi z/ş dili yerine r/l dili olması ve bir Altay dili olan Moğolcayla ortaklıklar göstermesi araştırmacıları bu dilin bir Türk dili olup olmadığını ispat etmeye zorlamıştır. Uzun araştırmalar sonucunda ise Çuvaşçanın bir Türk dili ve Moğolca ile akraba olduğu anlaşılmıştır. Çuvaşçada ad yapımı çeşitli biçimbilgisi eserlerinin içinde yer almış ancak bu konuyla ilgili henüz müstakil ve yeterli bir çalışma yapılmamıştır. Böyle bir çalışmanın olmayışı bu tezin amacını ortaya koymuştur. Bu çalışmada Çuvaşçanın hem Altay Dilleri kuramındaki hem de Türk dilleri arasındaki önemi, ad yapımı üzerinden anlatılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmayla Çuvaşçada ad yapımı konusu ele alınmış, mevcut verilere ve alana bir nebze olsa da katkı sağlanmak istenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-09T11:47:03Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-4107-2142tr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Language and Speechtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record