Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan , Abide
dc.contributor.authorErdemoğlu , Beste
dc.date.accessioned2019-07-10T11:34:46Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-24
dc.identifier.citationERDEMOĞLU, B. (2019). Sevilay Saral'ın Oyunlarında Feminist Tiyatronun İzleri. (Yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7834
dc.description.abstractThe feminist movement that emerged in France in the 18th century was carried out in three branches at different times. The first feminist movement is called the First Wave, the second feminist movement is called the Second Wave, the third feminist movement is called the Third Wave. Although these three movements address different problems of female, they all pursue the same goal. With the 1970s, it is seen that feminism is divided into different types. These types include liberal feminism, radical feminism, materialist feminism, socialist feminism, lesbian feminism, radical lesbian feminism and Marxist feminism.In Turkey, the feminist movement emerged in the 1980s, then it began to be academicin the 1990s. The theory of feminist theater was conducted in connection with the feminist movement. Feminist theater theory was fed by several theater theories. The feminist theater aimed at making women's problems known to the people on stage, especially to female. England led the feminist theater. Many feminist playwrights in England have contributed to the development of this theatrical theory. Feminist theatre is relatively new in Turkey. The first feminist theatre community was Theatre Boyalı Kuş in Turkey. In addition to this community, there are theater communities such as Kadınların Sahnesi and Tiyatro Öteyüz. Kadınların Sahnesi, which is a part of Bosphorus University Performing Arts Community, has staged many plays written by Sevilay Saral. Sevilay Saral was the pioneer of the feminist theater in Turkey. Saral wrote the plays Yedi Kadın, Bir Kadın Uyanıyor, Beş Kadın, Kadın Masalları, Uykudan Önce, Düş Dostları, Kadın Doğum and Otobüs. In this thesis, Saral's plays are discussed within the scope of feminist theater theory.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ETİK BEYAN TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1.BÖLÜM :FEMİNİZM 1.1. FEMİNİZMİN TANIMI 1.2. DÜNYA'DA FEMİNİST HAREKET 1.2.1. Fransa 1.2.2. İngiltere 1.2.3. Almanya 1.2.4. Amerika Birleşik Devletleri 1.2.5. Rusya 1.2.6. Kuzey Avrupa Ülkeleri 1.3. FEMİNİST DALGA HAREKETLERİ 1.3.1 Birinci Dalga 1.3.2. İkinci Dalga 1.3.3. Üçüncü Dalga 1.4. TÜRKİYE'DE FEMİNİST HAREKET 2. BÖLÜM : FEMİNİST TİYATRO 2.1. FEMİNİST TİYATRO TEORİSİ 2.2. DÜNYADA FEMİNİST TİYATRO 2.3. TÜRKİYE'DE FEMİNİST TİYATRO 2.4. TÜRKİYE'DE TİYATRO GRUPLARI 2.4.1. Kadın Tiyatrosu 2.4.2. Tiyatro Boyalı Kuş 2.4.3. Tiyatro Öteyüz 2.4.4. Kadınların Sahnesi (Eğitim Sen III No.lu Şube) 2.4.5. Feminist Kadın Çevresi/ Kadınların Tiyatrosu 3. BÖLÜM : SEVİLAY SARAL 3.1. SEVİLAY SARAL'IN HAYATI 3.2. SEVİLAY SARAL'IN OYUNLARI 3.2.1. Yedi Kadın 3.2.2. Bir Kadın Uyanıyor 3.2.3. Kadın Oyunları 3.2.3.1. Beş Kadın 3.2.3.2. Kadın Masalları 3.2.3.3. Uykudan Önce 3.2.3.4. Düş Dostları 3.2.3.5. Kadın Doğum 3.2.4. Otobüs 4. BÖLÜM: SEVİLAY SARAL'IN OYUNLARINDA FEMİNİST TİYATRONUN ÖZELLİKLERİ 4.1. ERİL DİL 4.2. ERKEK TİPİ 4.3. OYUNLARDA İŞLENEN TEMALAR 4.3.1. Aile Baskısı 4.3.2. Namus 4.3.3. Kadına Yönelik Şiddet 4.3.4. Toplumsal Baskı 4.3.5. Kadınların Fizyolojisine Yaklaşım 4.3.6. Eşcinsel Bireylere Yaklaşım 4.3.7. Kadınların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı 4.3.8. Kadın Dayanışması 4.4. SEYİRCİNİN ETKEN KONUMDA OLMASI 4.5. BEDEN DİL 4.6. SLOGANVARİ ÜSLUP SONUÇ KAYNAKÇA EK 1. ORİJİNALLİK RAPORU EK 2. ETİK KURUL / KOMİSYON İZNİ YA DA MUAFİYET FORMU ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectFeminizmtr_TR
dc.subjectFeminist tiyatro
dc.subjectKadın
dc.subjectSevilay Saral
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Dil ve edebiyattr_TR
dc.titleSevilay Saral'ın Oyunlarında Feminist Tiyatronun İzleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetXVIII.yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan feminist hareket, kendi içinde farklı zamanlarda üç koldan yürütülmüştür. İlk feminist hareket Birinci Dalga, ikinci feminist hareket İkinci Dalga,üçüncü feminist hareket ise Üçüncü Dalga adını almaktadır. Bu üç hareket kadınların farklı sorunlarına yönelmiş olsa da aslında hepsi aynı amacı gütmektedir. 1970'li yıllarla birlikte feminizmin farklı türlere ayrıldığı görülmektedir. Bu türler arasında liberal feminizm, radikal feminizm, materyalist feminizm, sosyalist feminizm, lezbiyen feminizmi, radikal lezbiyen feminizmi ve Marksist feminizm bulunmaktadır. Türkiye’de feminist hareket 1980’li yıllarda ortaya çıkmış, 1990’lı yıllardan sonra akademikleşmeye başlamıştır. Feminist Tiyatro teorisi, feminist hareketle bağlantılı olarak yürütülmüştür. Feminist Tiyatro teorisi birkaç tiyatro teorisinden beslenmektedir. Feminist Tiyatro, kadınların sorunlarını sahneden insanlara özellikle de kadınlara duyurmayı amaçlamıştır. Feminist Tiyatro'ya İngiltere öncülük etmiştir. İngiltere’de birçok feminist oyun yazarı bu tiyatro kuramının gelişmesine katkı sağlamıştır. Türkiye’de Feminist Tiyatro genç oluşumlu bir tiyatrodur. Türkiye’de kurulan ilk Feminist Tiyatro topluluğu Tiyatro Boyalı Kuş’tur. Bu topluluğun dışında Kadınların Sahnesi, Tiyatro Öteyüz gibi tiyatro toplulukları da bulunmaktadır. Bu topluluklardan biri olan Boğaziçi Üniversitesi Gösteri Sanatları Topluluğu bünyesinde olan Kadınların Tiyatrosu Sevilay Saral'ın yazmış olduğu birçok oyunu sahnelemiştir. Sevilay Saral, Türkiye'de Feminist Tiyatro'nun öncüsü konumundadır. Saral'ın Yedi Kadın, Bir Kadın Uyanıyor, Beş Kadın, Kadın Masalları, Uykudan Önce, Düş Dostları, Kadın Doğum ve Otobüs adlı oyunları bulunmaktadır. Bu tezde Saral'ın bu oyunları Feminist Tiyatro teorisi kapsamında incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess