Show simple item record

dc.contributor.advisorAdalı, Tuğba
dc.contributor.authorYıldız, Irmak
dc.date.accessioned2019-07-12T11:01:46Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-02
dc.identifier.citationYıldız, I. (2019). Re-calculation and Comparison of Sample Weights of the Turkey Demographic and Health Surveys (Unpublished master's thesis). Hacettepe University Institute of Population Studies, Ankara, Turkey.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7866
dc.description.abstractSample surveys are widely used methods to collect data all over the world and they have been widely conducted on the issues of population growth, demography and health since the last century. Within this framework, the Demographic and Health Survey (DHS) has been organized in more than 90 countries and nationwide population surveys in Turkey under this program has been implemented by Hacettepe University Institute of Population Studies since 1993. In the DHS Program, the calculation of sampling weights has been changed over time and the reason of this methodological change has not been evaluated. This thesis aims to examine the changes in the weighting approach of each Turkey Demographic and Health Survey, to observe the effects of weight calculation approach changes on the basic selected indicators, to use the same weighting approach across different surveys when comparing the survey results and to make a contribution to the literature about comparing two weighting approaches in a Demographic and Health Survey program framework. In this thesis, the new sampling weights were obtained and added to the corresponding data sets to produce some statistical tables for selected variables and compared with the current results. There was no pattern observed among surveys in terms of differences in point estimates. Although the widths of confidence intervals were higher in cluster level weights approach, it was possible to ignore these effects because their values were very small. Moreover, the ratio of coefficient of variation and design effect were increased by the cluster level weighting. The cluster level approach gave us higher sampling variances.tr_TR
dc.description.tableofcontentsACKNOWLEDGEMENTS i ABSTRACT ii ÖZET iii TABLE OF CONTENTS iv LIST OF TABLES vi LIST OF FIGURES vii ABBREVIATIONS viii CHAPTER 1. INTRODUCTION 1 CHAPTER 2. CONCEPTUAL FRAMEWORK AND LITERATURE REVIEW 8 2.1. Sample Selection Process 8 2.2. Estimation Process 10 2.3. Literature Review 13 CHAPTER 3. METHOD 25 3.1. Data 25 3.1.1. TDHS-1993 25 3.1.2. TDHS-1998 28 3.1.3. TDHS-2003 30 3.1.4. TDHS-2008 31 3.1.5. TDHS-2013 33 3.2. Selected Indicators 34 3.3. Methodology 36 3.3.1. Weight Computations in TDHSs 37 3.3.2. Weighting Approaches in This Thesis 47 CHAPTER 4. RESULTS 52 4.1. Weights 52 4.2. Selected Indicators 60 4.2.1. TDHS-1993 60 4.2.2. TDHS-1998 67 4.2.3. TDHS-2003 72 4.2.4. TDHS-2008 77 4.2.5. TDHS-2013 82 CHAPTER 5. DISCUSSION 86 CHAPTER 6. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 99 REFERENCES 102 APPENDIX 106 APPENDIX A. EXAMPLE OF LISTING FORM 106 APPENDIX B. EXAMPLE OF THE STRUCTURE SCHEDULE 107 APPENDIX C. THE APPROVAL OF HACETTEPE UNIVERSITY ETHICS COMMISSION 108 APPENDIX D. UNWEIGTED POINT ESTIMATES 109tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherNüfus Etütleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSample weightstr_TR
dc.subjectreweightingtr_TR
dc.subjectsample surveystr_TR
dc.subjectDemographic and Health Surveytr_TR
dc.subjectdesign effecttr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimler::İstatistiklertr_TR
dc.titleRe-calculation and Comparison of Sample Weights of the Turkey Demographic and Health Surveystr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetÖrneklem araştırmaları, tüm dünyada veri toplamak için yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir ve geçtiğimiz yüzyıldan beri, nüfus artışı, demografi ve sağlıkla ilgili konularda yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu çerçevede, Nüfus ve Sağlık Araştırması, doksandan fazla ülkede düzenlenmekte ve bu program kapsamında Türkiye genelindeki nüfus araştırmaları, 1993 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından uygulanmaktadır. Nüfus ve Sağlık Araştırması kapsamında, örneklem ağırlıklarının hesaplanması zaman içinde değişmiş ve bu metodolojik değişimin nedeni açıklanmamıştır. Bu tez, her bir Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'nın ağırlıklandırma yaklaşımındaki değişiklikleri incelemeyi, ağırlık hesaplama yaklaşımı değişikliklerinin seçilmiş temel göstergeler üzerindeki etkilerini gözlemlemeyi, araştırma sonuçlarını karşılaştırırken aynı ağırlıklandırma yaklaşımını kullanmayı ve iki ağırlıklandırma yaklaşımının Nüfus ve Sağlık Araştırması programı çerçevesinde karşılaştırılmasıyla ilgili literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu tez kapsamında, yeni örneklem ağırlıkları elde edilmiş ve seçilen değişkenler için bazı istatistiksel tablolar üretmek ve bunları mevcut sonuçlarla karşılaştırmak için uygun veri setlerine eklenmiştir. Anketler arasında nokta tahminlerine göre bir örüntü gözlenmemiştir. Küme seviyesi ağırlık yaklaşımında güven aralığı genişlikleri daha yüksek olmasına rağmen, değerleri çok küçük olduğu için bu etkileri göz ardı etmek mümkün olmuştur. Ayrıca, varyasyon katsayısı ve desen etkisi oranı küme düzeyi ağırlıklandırmayla artmıştır. Küme seviyesi yaklaşımı bize daha yüksek örneklem varyansları vermiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentDiğertr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-12T11:01:46Z
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Human Geography::Demographytr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Research and Theory::National Surveystr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record