Show simple item record

dc.contributor.advisorAtasü Topçuoğlu , Reyhan
dc.contributor.authorNamdar , Aytak
dc.date.accessioned2019-07-16T12:43:24Z
dc.date.issued2019-07
dc.date.submitted2019-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7883
dc.description.abstractFor different reasons in the world, individuals leave their lives and settle in different places and countries. This situation is defined as migration. One of the most significant cases of migration in the last decades is the rise of female migration. Women groups are in the most vulnerable affected by the migration. Specific care is paid to the special needs of women, who are forced to migrate due to the crisis in their own countries. The different ways of life in the migrated social environment, the difficult conditions in terms of economic and working conditions, the language barrier and the adaptation problems that occur together affect the mental health of these women in a negative way. To protect and improve mental health of migrated women, it is vital to evaluate women as risky groups with priority and to realize multi-faceted initiatives to address the needs. Recent studies in the field of migration have considered the female factor in a framework that accepts the man's decisions and fills the results of these decisions until recently. The change in global migration and the rapid increase in the number of women migrating make it compulsory to work with a gender-centered approach.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGöçtr_TR
dc.subjectMültecitr_TR
dc.subjectİlticatr_TR
dc.subjectKaygıtr_TR
dc.subjectSığınmacıtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleTürkiye’de Yaşayan İranlı Sığınmacı ve Mülteci Kadınlarda Kaygı Düzeyi ve Kaygıyı Etkileyen Faktörlertr_TR
dc.title.alternativeLevel of Anxiety and Factors Affecting Anxiety in Iranian Asylum Seeking and Refugee Women Living in Turkeytr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBirleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre dünyadaki mültecilerin sayısı 65 milyonun üzerindedir. Bir topluluk olarak bu nüfus dünyada ki pek çok ülke nüfusundan fazladır. Göç, günümüzde tüm dünyada ekonomik, toplumsal, siyasal düzeyde önemli gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Göç, zorunlu veya gönüllü, kitlesel veya bireysel, iç veya dış olarak sınıflandırılabilmektedir. Göçün sebebinin bilinmesi, göç nedenlerinin zorunluluğu insanların coğrafi/ mekânsal yer değişikliği pek çok disiplinin bir arada çalışması ile anlamlı bir yapıya bürünecektir. Sosyolojik bakış açısıyla göç kavramı incelendiğinde bunun etnik veya ırka dayalı olup olmadığı, yaşanılan ülke içerisinde yaşanan cinsiyetçi baskı uygulamaları, yasaklar, kılık-kıyafet yönetmelikleri, statüleriyle ilgili sorunlar gibi toplumsal sebeplerinde kişilerin mekânsal yer değişimi tercihinde etkin olduğu söylenebilir. Bu anlamda Alman sosyolog Ulrich Beck ‘risk toplumu’ kuramını tanımlamış ve modernleşme ile toplumlar arasında daha önce var olmayan sorunların varlığından bahsetmişti. Beck’e göre modernlik rastgele yaşanmaktadır. Modernleşme beraberinde Doğu toplumlarında gündelik hayatın kuralları olarak tanımlanan geleneklere karşı rahatsızlık doğurmuş, sorun olarak düşünülmeyen kavramlar bireysel özgürlüklerin önünde engel teşkil etmeye başlamıştır. İncelenecek konu özelinde İranlı kadınların İran’da önemli bir sosyo-politik konu olduğu bilinmelidir. İranlı kadınların başörtüleri, bisiklete binme hakları, araba kullanma hakları, giyim kuralları, flört etme yasağı sadece kendi ülkelerinde değil tüm dünyada takip edilen konular olmuşlardır. Sosyo-politik süreç İranlı kadınların göçmenlik durumuyla ilişkilidir. Bu anlamda Türkiye, İranlı kadın mülteciler için kolay ulaşılabilir, vizesiz geçiş yapılabilir ve bireysel özgürlüklerin yaşanılabildiği bir ülke olarak tercih edilebilir olmuştur. Çalışmamızda göç, göçmenlik, mültecilik, iltica kavramları tanımlandıktan sonra hukuksal çerçevesi açıklanacaktır. Türkiye’de yaşayan İranlı kadın sayısı, ekonomik durumları, Türkiye’de yaşarken karşılaştıkları kaygı ve endişeler birebir görüşme yöntemi ve literatür taramasıyla tespit edilip açıklanacaktır. Uygulanacak anket formlarında cevap aranacak sorunlar; İranlı kadın mültecilerin demografik yapıları, ülkelerinden göç etme sebepleri, Türkiye’de yaşadıkları sorunlar, kaygı ve endişe durumları olacaktır. Sonuçlar SPSS istatistik analiz yöntemiyle değerlendirilip anlamlı veriler elde edilip yorumlanacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Hizmettr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-01-18T12:43:24Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record