Show simple item record

dc.contributor.advisorTAYFUR EKMEKCİ, Özge
dc.contributor.authorYEŞİLIRMAK, Arda Can
dc.date.accessioned2019-07-18T07:39:22Z
dc.date.issued2019-06
dc.date.submitted2019-06-19
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7912
dc.description.abstractThis study aims to find the effects of ambivalent sexism on managerial choice and the effects of organisational culture on this relationship. 245 white collar staff from a holding that constitutes 20 companies and operates in Ankara participated in the study. Participants answered questions that evaluate their attitudes regarding ambivalent sexism, perceived gender equity in organisations, working with same sex and/or opposite sex managers. Perceiving organisational culture as more gender equal led male participants to prefer working with female managers more. Hostile sexism did not have any effect on managerial choice for both gender. Organisational culture has found to have a moderator role in the relationship between sexism and managerial choice. There was no significant difference between male and female participants in terms of managerial choice. Results, limitations and suggestions for future research were discussed; suggestions for organisations and human resources professionals were shared. Keywords: Ambivalent sexism, organisational culture, managerial choice, same-sex manager choice, women in management.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectÇelişik Duygulu Cinsiyetçilik, Örgüt Kültürü, Yönetici Tercihi, Hemcinsçilik, Yönetimde Kadın.tr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleÇelişik Duygulu Cinsiyetçiliğin Kadın ve Erkek Yönetici Tercihine İlişkin Tutumlara Etkisi: Bir Alan Çalışmasıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı çalışanların çelişik duygulu cinsiyetçi tutumlarının beraber çalışmak istedikleri yönetici tercihlerini nasıl etkilediğinin ve örgüt kültürünün bu ilişkiyi nasıl etkilediğinin incelenmesidir. Araştırmaya merkezi Ankara’da faaliyet göstermekte olan bir holdingin 20 şirketinden 245 beyaz yaka çalışan katılmıştır. Katılımcılar çelişik duygulu cinsiyetçilik, örgütlerde algıladıkları cinsiyet eşitliği ve hemcinsleri ve karşıcinsleri olan yöneticilere yönelik tutumları ile ilgili anketlere cevap vermiştir. Örgüt kültürünün eşitlikçi algılanmasının erkek katılımcılar için kadın yönetici tercihini pozitif yönde etkilediği bulunmuştur. Düşmani cinsiyetçiliğin hem kadın hem erkek katılımcılar için yönetici tercihini yordamadığı saptanmıştır. Cinsiyetçilik ve yönetici tercihi ilişkisinde örgüt kültürünün düzenleyici bir rolü bu çalışmada bulunamamıştır. Kadın ve erkek katılımcılar arasında yönetici tercihi bakımından bir fark olmadığı bulunmuştur. Hem kadın hem erkek katılımcılar kendi cinsiyetlerinden yöneticilerle çalışmayı tercih etme eğilimindedir. Bulgular, araştırmada yer alan kısıtlar ve gelecek araştırmalar için öneriler tartışılmış ve kurumlar ile insan kaynakları yöneticilerine çeşitli önerilerden bahsedilmiştir. Anahtar sözcükler: Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik, Örgüt Kültürü, Yönetici Tercihi, Hemcinsçilik, Yönetimde Kadın.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2021-07-19T07:39:22Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record