xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.login_para

xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person

Transisyonel Bakım Modeli: Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Yaşlı Hastalarda Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri.

This email address is used for sending the document.