Show simple item record

dc.contributor.advisorSönmez, Nazan
dc.contributor.authorDeğirmenci, Berfu Ceren
dc.date.accessioned2019-07-22T06:42:35Z
dc.date.issued2019-07-08
dc.date.submitted2019-06-19
dc.identifier.citationDeğirmenci, Berfu Ceren, Mitoloji ve Anadolu Söylencelerinin Özgün Seramik Form ve Yüzeylere Yansıması, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Ünversitesi, 2019 (Değirmenci, Berfu Ceren, Reflection of Myth and Anatolian Legends on Ceramic Body and Surface, Master of Art Thesis, Hacettepe University, 2019)tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7938
dc.description.abstractThe legend of the Shahmaran, a creature both feared and admired, is an ancient tale that features prominently in Turkish culture and has been told for centuries in Anatolia. It is observed that the figure of the snake or serpent is a common theme in most cultures and many myths throughout history have been depicted with characteristics resembling the Shahmaran. While mythical creatures in other cultures have been nurtured through art and promoted to the whole world, the Shahmaran, which originates from these lands still remains more or less unknown in the international arena. This study aims to raise the interest of the new generations in the myth to ensure it lives on into the future by softening the feared aspects of the Shahmaran, highlighting the messages underlying the myth as well as the unique characteristics of the figure and transforming the snake figure into a more aesthetic and modern form without ignoring its original form. To this end, myths involving snake themes have been investigated. The various versions of the Shahmaran legend have been examined, including the similarities and differences it bears to myths in other cultures. The films, plays, literary works, crafts, underglass paintings, paintings, sculptures and ceramic figures made in Turkey have been studied. The resulting findings have been interpreted from a contemporary standpoint and transformed into ceramic art.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY ......................................................................................................... İ YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI................................. İİ ETİK BEYAN ............................................................................................................... İİİ ÖZET ............................................................................................................................. İV ABSTRACT .................................................................................................................... V İÇİNDEKİLER ............................................................................................................ Vİ RESİMLER DİZİNİ ................................................................................................. Vİİİ GİRİŞ ............................................................................................................................... 1 1.BÖLÜM: ŞAHMERAN SÖYLENCESİ .................................................................... 5 1.1. SÖYLENCEBİLİMDE YILAN SEMBOLÜNÜN ÖNEMİ ......................... 5 1.1.1. Zehir ve Panzehir ........................................................................................ 5 1.1.2. Ouroboros .................................................................................................... 6 1.1.3. Tıp Sembolü ................................................................................................. 6 1.1.4. Üreme Sembolü ......................................................................................... 11 1.2. ANADOLUDA ŞAHMERAN SÖYLENCESİ ............................................ 12 1.2.1. Camasbname ............................................................................................. 13 1.2.2. Halk Arasındaki Genel Anlatımıyla Şahmeran Söylencesi ................... 14 1.2.3. Şahmeran Söylencesinin Anlatıldığı Yöreler .......................................... 15 1.3. ŞAHMERAN İLE YILAN TEMALI DİĞER SÖYLENCELERİN KARŞILAŞTIRILMASI .......................................................................................... 18 1.3.1. İlluyanka .................................................................................................... 18 1.3.2. Medusa ....................................................................................................... 19 1.3.3. Yemliha ...................................................................................................... 26 1.3.4. Naga ............................................................................................................ 28 1.3.5. Lahmu Ve Lahamu ................................................................................... 32 vii 2. BÖLÜM: ŞAHMERAN SÖYLENCESİ’NİN SANATA YANSIMALARI ..... 33 2.1. SİNEMA, TİYATRO VE EDEBİYAT’TA ŞAHMERAN ......................... 33 2.2. EL SANATLARI VE CAMALTI RESİM’DE ŞAHMERAN .................... 34 2.3. PLASTİK SANATLARDA ŞAHMERAN .................................................. 38 3.BÖLÜM: ŞAHMERAN ÖZGÜN SERAMİK TASARIMI .................................... 42 SONUÇ ........................................................................................................................... 59 KAYNAKÇA ................................................................................................................. 62 EK 1. TURNİTİN RAPORU ........................................................................................ 70tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/*
dc.subjectYılantr_TR
dc.subjectŞahmerantr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectSöylencebilimtr_TR
dc.subjectSeramiktr_TR
dc.subjectSöylencetr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleMitoloji ve Anadolu Söylencelerinin Özgün Seramik Form ve Yüzeylere Yansımasıtr_TR
dc.title.alternativeReflection of Myth and Anatolian Legends on Ceramic Body and Surfacetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAnadolu topraklarının süregelen efsanelerinden Şahmeran söylencesi, hem hayranlık beslenen hem de korkulan bir varlık olarak kültürümüzde yer almaktadır. Özellikle yılan temasının çoğu kültürde önemli yer edindiği gözlemlenmiş ve tarih boyunca pek çok söylencesel figürün Şahmeran ile benzer özellikleri olduğu görülmüştür. Diğer kültürlere ait söylencesel figürler sanatla beslenerek tüm dünya tarafından bilinirliği sağlanırken; bulunduğumuz coğrafyaya ait Şahmeran uluslararası platformlarda yeterli düzeyde anlatılamamıştır. Bu çalışma Şahmeran'ın korkulan yönünü yumuşatmak, söylencede verilmek istenen mesajları ve figürün karakter özelliklerini ön plana çıkarmak, yılan formunu da yok saymadan onu daha estetik ve modern bir forma dönüştürmek, böylelikle yeni nesillerin ilgisini çekerek, nesiller boyunca anlatılagelen bu söylencenin unutulmasına izin vermemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçtan yola çıkarak, çalışmada yılan temalı söylenceler incelenmiştir. Şahmeran söylencesinin farklı anlatımlarına, diğer kültürlerdeki bazı söylencelerle benzerliklerine ve farklılıklarına bakılmıştır. Ülkemizde yapılan, Şahmeran temalı filmler, tiyatro oyunları, edebi çalışmalar, el sanatları, camaltı resimler, resim, heykel ve seramik çalışmaları araştırılmıştır. İncelemelerden elde edilen bilgiler günümüze göre yorumlanarak, yapılan uygulamalarla çağdaş bir dille seramik sanatına yansıtılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-22T06:42:35Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess