Show simple item record

dc.contributor.advisorMüfettişoglu, Alper
dc.contributor.authorÖzgel Karadağ, Gülden Didem
dc.date.accessioned2019-07-22T08:41:58Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7950
dc.description.abstractÖZGEL KARADAĞ, Gülden Didem. An Alternative For Horn-Snare Drum Teans, Trumpet – Snare Drum Teans, Master’s Thesis, Ankara, 2019 This research sets an alternative to the horn-snare drum teams used in ceremonies of primary, secondry military schools replacing the musical teams with the horn which is technically a more elaborated instrument. Using its polyphony the horn was used in smilar areas with different models as accompaniment. In the first part of the research the horn-snare drum instruments are historically introduced, and the brigade teams which are established trough their association were researched. The regulations, establishment and assignment of these teams in means of repertoire were examined. In the second part of the research, the trumpet and its derivatives were examined. In case of changing the trumpet with the horn the basics of what can be done were set. At the thirth part of the research my own compositions and their varieties are presented. This research opens up a new view towards using wind an percussive instrruments especially on the educational and musical areas, in addition it opens up a new view in celebration and ceremonies. It’s estimated that the trumpet player souls will perform new activities with a sweet rivalry and add up to our repertoire with new compositions.tr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSeremoni
dc.subjectBoru
dc.subjectTrompet
dc.subjectTramper
dc.subjectSinyal
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Müzik ve Müzik üzerine kitaplartr_TR
dc.titleBoru-Trampet Takımlarına Alternatif Olarak Trompet-Trampet Grupları için Model Önerisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZGEL KARADAĞ, Gülden Didem. Boru – Trampet Takımlarına Alternatif Olarak Trompet – Trampet Grupları İçin Model Önerisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Araştırmada ilk, orta, lise seviyelerindeki kamu ve özel eğitim kurumlarının törenlerinde, seremonilerde, askeri okul faaliyetlerinde vb. kullanılmaya devam edilen Boru - Trampet Takımlarına alternatif olarak, boru(borazan) çalgısının teknik açıdan daha gelişmiş versiyonu olan “trompet“ çalgısının, çok seslilik imkânlarından yararlanılarak, benzer alanlarda “trampet“ çalgısının varlığı da çoğu zaman sürdürülerek (eşliklerde) değişik modellerde kombinasyonlar barındıran eserler üretilmiştir. Araştırmanın ilk bölümünde boru - trampet çalgıları tarihsel olarak tanıtılıp, birlikteliklerinden oluşan tuğ takımları incelenmiştir. Bu takımların sahip olduğu mevzuatlar; kadro, görev alanı ve repertuvar yönünden incelenmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde “trompet“ çalgısı ve türevleri incelenerek bu alanda “borazan“ ile yer değiştirildiğinde neler yapılabileceğinin fikriyatına alt yapı oluşturulmuştur. Araştırmanın üçüncü bölümünde ise trompet çalgısı ve türevlerine yönelik bestelerin notaları sergilenmiştir. Bu bestelerde çeşitlilikler vardır. Bu araştırmanın Üflemeli ve Vurmalı Çalgılarda özellikle eğitim alanında ve her türlü müzikal faaliyette yeni bir bakış açısı kazandıracağı, ayrıca tören ve seremonilerde kültürel olarak yeni renklere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Trompetçi ruhların, bu anahtar fikir ile tatlı rekabet iklimiyle bu çalışmanın akabinde daha yeni faaliyetler yapıp, repertuvarımıza daha gelişmiş eserler kazandıracağı değerlendirilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentÜfleme ve Vurmalı Çalgılartr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-22T08:41:58Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record