Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirkalp, Mümtaz
dc.contributor.authorÜçöz, Zeynep
dc.date.accessioned2019-07-22T08:43:44Z
dc.date.issued2019-07-06
dc.date.submitted2019-06-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7951
dc.description.abstractIn the report titled “Form and Contact Relationship in Art”, the object is an identical form for the individual and this identical form constitutes a kind of “genre” theme, considering this determination, it is examined in this study that how the individuals perceives the object and how they communicate with the object and space. For this purpose, in the first part, it is addressed that individuals do not perceive the object with a mere ability to know, rather through an approach based on a form of empathy impulse and it is aimed to imply that this empathy impulse assigns a new meaning to the objects. Also, with aesthetic lenses, the relationship between artist and object is examined by considering the changing usage domains of the object. In addition, in the work of art, the new place assigned to the form is questioned through the changing forms of the object. In the second part of the study, the new place assigned to the form is examined through the variables such as interaction, communication, randomness and encounter and it is stated that space is also a relational world. Considering the concept of the contact, the new place assigned to the form in objective and spatial sense are consolidated with practices.tr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectNesne
dc.subjectBirey
dc.subjectAlgı
dc.subjectBiçim
dc.subjectTemas
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleSanatta Biçim - Temas İlişkisitr_TR
dc.title.alternativeForm And Contact Relationship in Arttr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet“Sanatta Biçim – Temas İlişkisi” başlıklı raporda nesnenin birey için özdeş bir biçim olduğu, bu özdeş biçimin ise bir tür teması doğurduğu saptanarak bugün bireyin nesneyi nasıl algıladığı, nesneye ve mekâna nasıl temas ettiği incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda birinci bölümde insanın nesneleri salt bir bilme yetisi ile algılamadığı, aksine bir özdeşleyim içtepisi ile nesnelere yaklaştığı, bu özdeşleyim içtepisinin de nesnelere yeni bir anlam kazandırdığı ifade edilmek istenmiştir. Estetik bir tutumla beraber nesnenin değişen kullanım alanları göz önünde bulundurularak sanatçı – nesne ilişkisi incelenmiştir. Sanat yapıtında nesnenin değişen biçimleri üzerinden biçimin yeni yeri sorgulanmıştır. İkinci bölümde biçimin yeni yeri etkileşim, iletişim, rastlantısallık ve karşılaşma gibi faktörler üzerinden incelenerek mekânın da bir ilişkisel dünya olduğu ifade edilmiştir. Değişen biçim anlayışları ile beraber nesne ve mekân, bir tür etkileşim içinde olarak dış / iç dünya verileriyle kendi biçimini yaratmaktadır. Bu doğrulta biçim, nesnel ve mekânsal anlamda bir temasla oluşmakta ve sürekli bir değişim / dönüşüm geçirmektedir. Temas kavramı göz önünde bulundurularak nesnel ve mekânsal anlamda biçimin yeni yeri, uygulamalar ile pekiştirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record