Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirkalp , Mümtaz
dc.contributor.authorYıldız , Pelin
dc.date.accessioned2019-07-22T08:44:32Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-25
dc.identifier.citationYıldız, Pelin. (2019). Çocukluk Çağında Oyun, Sanatta Oyun. Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü. Heykel Anasanat Dalı. Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7952
dc.description.abstractIn this report titled “Play in the Childhood, Play in Art”, while treating the role of play and toy in art, it is taken a way that leading us to childhood by investigating the place and functionality of them in human life. The Childhood is a period of time, full of the emotions that have deeply affected us. For the children, play and toy is an occasion for describing their feelings, for learning and understanding the life. It also reflects the cultural, economic and social characteristics of the era. Play is in fact a communication method. The communication, on the other hand, by the reason of being among the first social skills of human, is one of the constituents of play and even though we do not realize that, it keeps an indispensable place in playing process for social creatures like us. As for our childhood, it is a period during which we intensively conserve play. While treating all this communication network, it is investigated how play emerged and it is also searched the similarities or differences of play from the past to the present and the effect of the game and toy in life. In addition, the concept of play has been investigated in different disciplines such as philosophy, sociology and psychology. As with many disciplines, the concept of play has inspired art movements and artists. This report gives examples of how artists, with the urge to play, produced their works from the past to the present. Play and toy, as a means of communication in life, are considered also by the artist as a communication method in art. In this report, play is supported by personal studies and it is emphasized the finding of new personal searches, new expression possibilities and new contexts in art. In the applications chapter, it is tried to make personal contributions to the art of today with a view that play is the communication tool that everyone can establish with themselves and with each other.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZ. ABSTRACT. TEŞEKKÜR. İÇİNDEKİLER DİZİNİ. GÖRSEL DİZİNİ. GİRİŞ. 1.BÖLÜM. 1.1.Bir İletişim Aracı Olarak Oyun. 1.2.Bir İletişim Aracı Olarak Oyuncak. 2.BÖLÜM. 2.1.Sanatta Oyun. 2.2.Uygulamalar Aşamasında Kişisel Arayışlar. SONUÇ. KAYNAKLAR. ETİK BEYANI. YÜKSEK LİSANS SANAT ÇALIŞMASI RAPORU ORİJİNALLİK RAPORU. MATER’S ART WORK REPORT ORIGINALITY REPORT. YAYIMLAMA VE FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI. ÖZGEÇMİŞ.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectOyuntr_TR
dc.subjectOyuncaktr_TR
dc.subjectÇocukluktr_TR
dc.subjectİletişimtr_TR
dc.subjectBellektr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlar::Heykeltr_TR
dc.titleÇocukluk Çağında Oyun, Sanatta Oyuntr_TR
dc.title.alternativePlay in The Childhood, Play in Arttr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet“Çocukluk Çağında Oyun, Sanatta Oyun” başlıklı bu raporda sanatta oyun ve oyuncak ele alınırken insanoğlunun hayatındaki yeri ve işlevselliği sorgulanarak, çocukluğa doğru giden bir yol izlenmiştir. Çocukluk bizi derinden etkileyen duygularla dolu bir sürecin olgusudur. Bu süreç içerisinde oyun ve oyuncak, çocukların hissettiklerini tanımlama, öğrenme ve yaşantıyı anlayabilmeye aracı olmaktadır. Aynı zamanda çağın kültürel, ekonomik ve toplumsal özelliklerini yansıtır. Oyun aslında bir iletişim yöntemidir. İletişim ise, insanoğlunun ilk toplumsal becerileri arasında oluşuyla oyunun yapı taşlarından biridir ve bizim gibi sosyal canlılar için vazgeçilemez bir şey olduğundan, oyun hayatımızda fark edemediğimiz şekilde yer kaplar. Çocukluğumuz ise oyunu en yoğun şekilde yaşantımızda barındırdığımız dönemdir. Bütün bu iletişim ağı ele alınırken, oyunun nasıl ortaya çıktığı ve geçmişten günümüze nasıl benzerlik veya farklılıkların olduğu araştırılmış, yaşamda oyunun ve oyuncağın ne derece etkisi olduğu sorgulanmıştır. Bununla beraber felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi farklı disiplinlerde de oyun kavramı araştırılmıştır. Oyun kavramı birçok disiplinde konu olduğu gibi, sanat akımlarına ve sanatçılara da ilham kaynağı olmuştur. Raporda, geçmişten günümüze doğru sanatçıların oyun dürtüsüyle eserlerini nasıl ürettiği üzerinden örnekler verilmiştir. Oyun ve oyuncak, yaşantıda nasıl bir iletişim aracı olarak ele alınıyorsa sanatta da sanatçının kullandığı bir iletişim yöntemi olması üzerinde durulmuştur. Bu raporda oyun, kişisel çalışmalarla desteklenmiş ve sanatta yeni kişisel arayışlar, yeni anlatım olanakları, yeni bağlamlar bulunması üzerinde durulmuştur. Uygulamalarda oyunun, herkesin kendiyle ve birbiriyle kurabileceği iletişim aracı olduğu yönünde bir bakış açısıyla günümüz sanatına kişisel katkılar sunulmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record