Show simple item record

dc.contributor.advisorKılıçarslan, Cem
dc.contributor.authorYıldız, Serkan
dc.date.accessioned2019-07-22T11:32:34Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-20
dc.identifier.citationYıldız, Serkan. "Echoes of the Harlem Renaissance: Urban Landscape and Jazz Music in Toni Morrison’s Jazz, Walter Dean Myers’s Harlem Summer and Persia Walker’s Black Orchid Blues." MA thesis, Hacettepe University, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7955
dc.description.abstractThe Great Migration of the 1910s in the US resulted in a concentration of African American population in the North, which gave way to a considerable demographical change that took place especially in Harlem, New York. The migrants who fled from the South due to severe racial discrimination and economic problems saw the new urban environment as a cultural mecca for African American literature and arts, and the artistic and literary movement that defined this attitude was called the Harlem Renaissance or the New Negro movement. Distinctively African American forms of art in music and literature emerged as the new forms of self-expression for the discriminated and segregated community, which suffered in the hands of the Southern landowners before the migration. To reemphasize the inspirational legacy of African American modernity in the 1920s together with the conflicts and problems, this thesis aims to analyze Toni Morrison’s Jazz (1992), Walter Dean Myers’s Harlem Summer (2007) and Persia Walker’s Black Orchid Blues (2011) in regards to music and urbanization. Chapter I of this study will focus on the structure of language and plot personified as jazz music and the cityscape in Toni Morrison’s Jazz. Chapter II will analyze jazz music and the city as reflected on the historical consciousness of the characters in Myers’s Harlem Summer. Chapter III will focus on jazz music and urban landscape as a state of mind that reflects the human condition of the Harlem Renaissance period in Persia Walker’s Black Orchid Blues. All three novels, however different they may be in their methods and means of presentation of jazz music and its landscape, share a common ground in their representation of jazz music and landscape as formative powers in the making of the cultural atmosphere of the era. Although the Harlem Renaissance seemingly disappeared in the Great Depression era starting from 1929s, it continued to live in the imaginations of new generation of novelists as an inspirational subject revisited in the 1990s and the 2000s.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii ACKNOWLEDGEMENTS iv ABSTRACT v ÖZET vii TABLE OF CONTENTS ix INTRODUCTION 1 CHAPTER I: TONI MORRISON’S JAZZ (1992) 32 1.1. JAZZ MUSIC AND SIGNIFYIN(G) IN JAZZ: A THEORY 35 1.2. MUSIC OF THE LANGUAGE AND MUSIC OF THE CITY IN JAZZ 40 CHAPTER II: WALTER DEAN MYERS’S HARLEM SUMMER (2007) 72 2.1. WALTER DEAN MYERS’S HISTORICAL FICTION AND THE HARLEM RENAISSANCE 74 2.2. URBAN ADVENTURES AND JAZZ MUSIC IN HARLEM SUMMER 77 CHAPTER III: PERSIA WALKER’S BLACK ORCHID BLUES (2011) 113 3.1. THE URBAN EXPERIENCE AND THE SENSE OF BELONGING IN HARLEM 116 3.2. THE CLASH OF IDENTITIES IN THE MUSICAL CITY OF BLACK ORCHID BLUES 118 CONCLUSION 157 WORKS CITED 165 APPENDIX 1: Originality Report 179 APPENDIX 1: Ethics Board Waiver Form 181tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectThe Harlem Renaissance
dc.subjectAfrican American modernity
dc.subjectJazz music
dc.subjectUrban landscape
dc.subjectToni Morrison
dc.subjectWalter Dean Myers
dc.subjectPersia Walker
dc.subjectHarlem Rönesansı
dc.subjectAfrikalı Amerikalı modernitesi
dc.subjectCaz müziği
dc.subjectKent coğrafyası
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Dil ve edebiyattr_TR
dc.titleEchoes of The Harlem Renaissance: Urban Landscape and Jazz Musıc In Toni Morrison’s Jazz, Walter Dean Myers’s Harlem Summer and Persia Walker’s Black Orchid Bluestr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet1910’larda Amerika’da gerçekleşen Büyük Göç ülkenin kuzey eyaletlerinde o zamana kadar hiç görülmemiş büyüklükte bir Afrikalı Amerikalı nüfusunun toplanması ile sonuçlanmıştır. Bu gelişme, New York şehri ve özellikle şehrin Harlem bölgesinde kayda değer bir demografik dönüşüme yol açmıştır. Şiddetli ırkçılık ve ekonomik problemler nedeni ile ülkenin Güney bölgesinden kaçan bireyler bu yeni kent ortamını Afrikalı Amerikalı edebiyat ve sanatının merkezi olarak görmüşler ve bu sanatsal ve edebi akımın ortaya çıkardığı tavra Harlem Rönesansı adı verilmiştir. Edebiyatta ve müzikte ortaya çıkan Afrikalı Amerikalı kültürüne özel sanat formları uzun zamandır güneyli toprak sahipleri elinde acı çeken, ırkçılığa ve ayrımcılığa uğramış bireyler için bir kendini ifade aracı haline dönüşmüştür. Harlem Rönesansı’nın geride bıraktığı ilham verici geleneği bütün çelişki ve problemlerini de içine katarak yeniden ele almayı amaçlayan bu çalışma, Toni Morrison’nın Jazz (1992), Walter Dean Myers’ın Harlem Summer (2007) ve Persia Walker’ın Black Orchid Blues (2011) adlı romanlarını müzik ve kent yaşamı çerçevesinde incelemektedir. Tezin ilk bölümü caz müziğinin ve New York şehrinin Toni Morrison’nın Jazz adlı romanında dilsel ve kurgusal olarak nasıl temsil edildiğini incelemektedir. İkinci bölüm ise, Walter Dean Myers’ın Harlem Summer romanının Afrikalı Amerikalı tarih bilinci ışığında şehir ve caz müziği kavramlarını nasıl işlediğine odaklanmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümü Persia Walker’ın Black Orchid Blues romanının caz müziği ve kenti bir “halet-i ruhiye” olarak nasıl ele aldığını ve bu ruhsal ve toplumsal durumun Harlem’deki insanlık hallerini nasıl yansıttığını ele almaktadır. Bu üç eser—caz müziği ve kent konusunu ne kadar farklı yöntemlerle ele almış olsalar da—dönemin kültürel atmosferinde caz müziği ve kenti önemli bir biçimlendirici güç olarak temsil etmişlerdir. Harlem Rönesansı, 1929’un Büyük Buhranı’ından sonra etkisini yitirmiş gibi görünse de, 1990’lar ve 2000’ler boyunca yeni nesil roman yazarlarının hayal güçlerin işgal etmeyi ve Afrikalı Amerikalı deneyiminin ilham için ziyaret edilen entelektüel bir boyutu olmayı sürdürmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentAmerikan Kültürü ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-22T11:32:34Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-6315-8601tr_TR
dc.subject.musicLoC Music Genre/Form Terms::J::Jazztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess