Show simple item record

dc.contributor.advisorBaşar, Dilek
dc.contributor.authorKortan Saraçoğlu, Işın
dc.date.accessioned2019-07-23T10:47:07Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7972
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to analyse women's perceptions of poverty by using subjective poverty method and to investigate what affects their perceptions of poverty. In this context, women's perceptions of poverty are evaluated and measures women's poverty by taking their own perspectives into account. The multidimensional nature of poverty and the characteristics and constraints of traditional poverty measurement methods ignore some aspects that define women's difficulties and women's perceptions of poverty. Subjective poverty measurement methods are based on the perceptions of individuals to measure poverty. It is aimed to evaluate the determinants of women's perception of poverty and perceptions of poverty by subjective welfare analysis. The data set required for the study was obtained as a result of the field study conducted among the women applying for assistance to the Altındağ Social Assistance and Solidarity Foundation. The ordered logit and the ordered probit models are used in the study. According to the results of subjective welfare analysis, the determinants of women's perceptions of poverty are obtained that education level, level of income, health satisfaction, feeling safe, exposure to violence and living in a rented house.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPovertytr_eng
dc.subjectSubjective povertytr_eng
dc.subjectSubjective welfaretr_eng
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleThe Subjective Poverty Analysis From A Gender Perspectivetr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın temel amacı, kadınların yoksulluk algılarını subjektif yoksulluk yöntemiyle analiz etmek ve onların yoksulluk algılarını neyin etkilediğini araştırmaktır. Bu bağlamda, çalışmada kadınların yoksulluk algıları değerlendirilmekte ve kadınların yoksullukları, kendi bakış açılarını dikkate alınarak ölçülmektedir. Yoksulluğun çok boyutlu doğası ve geleneksel yoksulluk ölçme yöntemlerinin özellikleri ve kısıtlamaları, kadınların yaşadığı zorlukları tanımlayan bazı görüşler kadınların yoksulluk algılarını gözardı etmektedir. Subjektif yoksulluk ölçüm yöntemleri ise bireylerin algılarından yola çıkarak yoksulluk ölçümü yapmaktadır. Kadınların kendilerini yoksul hissetmelerinin ve yoksulluk algılarının belirleyicilerinin subjektif refah analizi yöntemi ile değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma için gerekli olan veri seti Altındağ Sosyal Yadımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yardım başvurusunda bulunan kadınlar arasında gerçekleştirilen alan çalışması sonucunda elde edilmiştir. Çalışmada sıralı logit modeli ve sıralı probit modeli kullanılmaktadır. Subjektif refah analizi sonuçlarına göre kadınların yoksulluk algılarının belirleyenleri, kadınların eğitim seviyesi, gelir seviyesi, sağlık hizmetlerinden memnun olması, kendilerini güvende hissetmeleri, şiddete maruz kalmaları ve kira ödeyerek bir evde yaşamaları olarak elde edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record