Show simple item record

dc.contributor.advisorEkici Çağlar, Gamze
dc.contributor.authorGökcen, Arif
dc.date.accessioned2019-07-25T08:01:31Z
dc.date.issued2019-07-25
dc.date.submitted2019-06-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7992
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the effects of dance/movement therapy (DMT) on psychotic status and functional remission in individuals with schizophrenia. In the study, 32 schizophrenic individuals, 16 randomly selected patients underwent sole medical treatment, and another 16 underwent medical treatment combined with DMT. The pre- and post-treatment values of psychotic states and functional recovery levels of individuals with schizophrenia were compared. Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS), The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) for Schizophrenia and Functional Remission of General Schizophrenia (FROGS) scale were used to collect the data. As a result of our study; while no change was observed in the control group, there was a significant improvement (p=0.001) in the total score of CDSS in the DMT group. There was a significant improvement in the total score (p≤0.001) of the DMT group, the total score of the Negative Symptoms subscale (p=0.001) and the total score of the General Psychopathology subscale (p≤0.001). Especially the Negative Symptoms subscale and its some item were improved; Flow “blunted affect” of (p=0.004), “emotional withdrawal” (p=0.026), “poor rapport” (p=0.011), “passive-apathetic social withdrawal” (p=0.010) and “lack of spontaneity & flow of conversation” (p=0.034). In the General Psychopatology Symptoms Subscale and its some item were improved; “somatic concern” (p=0.016), “anxiety” (p=0.011), “depression” (p=0.024), “uncooperativeness” (p=0.034), “poor attention” (p=0.001), “preoccupation” (p=0.039) and “active social avoidance” (p=0.008). In addition, in the group receiving DMT, FROGS total score (p=0.000) and “social functioning” (p=0.001), “health and treatment” (p=0.008), “daily life skills” (p=0.001) and “occupational functionality” (p=0.041) were improved. These results sign for exciting possibility in the treatment of schizophrenia. In conclusion, DMT's positive effects on psychotic symptoms in patients with schizophrenia, in addition to has been shown to be an effective treatment in functional remission. It has been concluded that DMT is an important addition to routine therapies in schizophrenia patients.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectŞizofrenitr_TR
dc.subjectDans/hareket tedavisitr_TR
dc.subjectPsikotik Belirtitr_TR
dc.subjectDepresyontr_TR
dc.subjectİşlevsel İyileşmetr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıp::Psikiyatri::Şizofreni spektrumutr_TR
dc.titleŞizofreni Tanısı Almış Bireylerde Dans/Hareket Tedavisinin Psikotik Durum ve İşlevsel İyileşme Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Randomize Kontrollü Çalışmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışmamızda, dans/hareket tedavisinin (DHT) şizofreni tanılı bireylerde psikotik durum ve işlevsel iyileşme düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Otuziki şizofreni tanılı bireyin dahil edildiği çalışmada, randomize olarak 16’sına rutin tedavi uygulanırken diğer 16’sına bu tedaviye ek olarak DHT uygulanmıştır. Şizofreni tanılı bireylerin psikotik durumlarının ve işlevsel iyileşme düzeylerinin tedavi öncesi ve sonrası değerleri karşılaştırılmıştır. Değerlendirme araçları olarak; calgary şizofrenide depresyon ölçeği (CŞDÖ), pozitif ve negatif sendrom ölçeği (PANSS) ve şizofrenide işlevsel iyileşme ölçeği (ŞİLÖ) kullanılmıştır. Çalışmamız sonucunda; kontrol grubunda herhangi bir değişim gözlenmezken DHT grubunun CŞDÖ toplam puanında anlamlı düzeyde (p=0,001) artış görülmüştür. DHT uygulanan grubun PANSS toplam puanında (p≤0,001), negatif belirtiler alt ölçeği’nin toplam puanında (p=0,001) ve genel psikopatoloji alt ölçeği’nin toplam puanında (p≤0,001) anlamlı düzeyde düzelme tespit edilmiştir. Özellikle negatif belirtiler alt ölçeği’nde; “duygulanımda küntleşme” (p=0,004), “duygusal içeçekilme” (p=0,026), “ilişki kurmada güçlük” (p=0,011), “pasif kayıtsız bir biçimde toplumdan kendini çekme” (p=0,010) ve “konuşmanın kendiliğinden ve akıcı olmasının kaybı” (p=0,034) alanlarında iyileşme elde edilmiştir. Genel psikopatoloji alt ölçeği’nin “bedensel kaygı” (p=0,016), “anksiyete” (p=0,011), “depresyon” (p=0,024), “işbirliği kuramama” (p=0,034), “dikkat azalması” (p=0,001), “zihinsel aşırı uğraşı” (p=0,039) ve “aktif biçimde sosya kaçınma” (p=0,008) alanlarında iyileşme elde edilmiştir. Bununla birlikte DHT uygulanan grubun ŞİLÖ toplam puanı (p=0,000) ve sosyal işlevsellik (p=0,001), sağlık ve tedavi (p=0,008), günlük yaşam becerileri (p=0,001) ve mesleki işlevsellik (p=0,041) alanlarında iyileşme elde edilmiştir. Bu sonuçlar, şizofreni tedavisinin yönetiminde heyecan verici olasılıklara işaret etmektedir. Sonuç olarak, DHT’nin şizoforeni tanılı bireylerde psikotik semptomlardaki olumlu etkilerinin yanı sıra, işlevsel olarak iyileşmenin sağlanmasında da etkili bir tedavi olduğu görülmüştür. Şizofreni tanılı bireylerde DHT’nin rutin tedavilere ek olarak uygulanmasının önemli olduğu görüşüne varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentErgoterapitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-25T08:01:31Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record