Show simple item record

dc.contributor.advisorErtek, Mehmet Hakan
dc.contributor.authorErgin, Ali
dc.date.accessioned2019-07-26T06:18:51Z
dc.date.issued2019-07-18
dc.date.submitted2019-06-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8022
dc.description.abstractThis thesis examines the evolution of human needs affecting the interior design in metropolitan areas in sociological context, examines the changes in the structure of thought from a philosophical perspective, and examines the improvement of building techniques from the technological point of view. The study also presents the changes in people's lifestyles, expectations and needs, along with the interiors they live in, which become more and more individualized with technologically developed, in the frame of post-truth and individualism. It discusses the respond of people and their living spaces to the promises of accelerated and therefore missed lives, and what actually is needed to go along with these promises in the frame of historical processes and future concerns. It is intended that this thesis, which states a situation analysis, be not only for designers but also for scientists who are doing research on metropolitan life. In its content, there is the change of people in historical processes and the reasons that form a bedding for metropolitan life, how these reasons affect the modern-day philosophical thought structures and the effects of technological developments on interior designs which aim to answer new needs. The factors that affect thought structures, thematic projects and writings etc. of contemporary philosophers and with architects who left their mark on today’s architecture are discussed comparatively in logical framework. In addition to these discussions, the thematic science fiction philosophies of their times, were examined with the perspective of virtual reality in order to investigate how technology entered the interior spaces. As a result, this thesis will show the importance of “interior spaces” that are trying to slow down the accelerating metropolitan life by their own, and trying to hold it in balance and order, and will offer propositions on new needs, which will emerge in interiors in the future.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİç mimari
dc.subjectMetropol
dc.subjectMekân tasarımı
dc.subjectPost-gerçeklik
dc.subjectModernizm
dc.subjectPostmodernizm
dc.subjectBireycilik
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleMetropollerdeki Yaşam Biçimlerinin Günümüz İç Mekân Tasarımına Yansımalarının Post-Gerçekçi ve Bireyci Bakış Açısıyla Tartışılmasıtr_TR
dc.title.alternativeReflections of The Metropolitan Lifestyles to Modern-Day Interior Design From The Post-Truth and Individualist Point of Viewtr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez, metropollerdeki iç mekân tasarımını etkileyen insan ihtiyaçlarındaki evrimi, sosyolojik bağlamda; düşünce yapısındaki değişimi felsefi bakış açısıyla; yapım tekniğindeki ilerlemeleri ise teknolojik bakış açısıyla incelemektedir. Çalışma ayrıca, insanların yaşam biçimlerindeki, beklentilerindeki ve ihtiyaçlarındaki değişimleri ve teknolojik ilerlemeler ile birlikte her geçen gün daha da bireyselleşen, özgüleşen mekânları, post-gerçeklik ve bireyci bakış açısıyla ortaya koymaktadır. Sunulan hızlandırılmış ve yetişilemeyen yaşam vaatlerine, insanın ve yaşadığı mekânların nasıl karşılık verdiği, bu vaatler ile birlikte gerçekte nelere ihtiyaç duyulduğu konularını tarihsel süreç ve gelecek kaygısıyla tartışmaktadır. Durum analizi niteliğindeki bu tez sadece tasarımcılara değil, metropol yaşantısı araştırması yapan bilim insanlarına da bir “durak” olmayı amaçlamaktadır. İçeriğinde, tarihsel süreçte insan değişimi ve metropol yaşantısına altlık oluşturan nedenler, bu nedenlerin günümüz felsefi düşünce yapısına etkileri ve oluşan yeni ihtiyaçlara cevap olmayı amaçlayan teknolojik gelişmelerin mekân tasarımına etkileri yer almaktadır. Güncel yaşamı tartışan felsefi yaklaşımları ile günümüz mimarisine fikirleri ve yazıları ile damgasını vurmuş mimarların düşünce yapıları, tematik projeleri, yazıları mantıksal çerçevede karşılaştırmalı olarak tartışılmaktadır. Bu tartışmalara ek olarak teknolojinin iç mekânlara nasıl girdiğini araştırmak üzere dönemlerinin tematik bilim kurgu anlayışı, sanal gerçeklik bakışıyla incelenmiş ve bu şekilde metropollerdeki insan mekân ilişkisi değerlendirilmektedir. Sonuç olarak bu tez, hızlanan metropol yaşantısını neredeyse tek başına yavaşlatarak, denge/düzen içerisinde tutmaya çalışan “iç mekânların” önemini ortaya koyacak ve gelecek zamanlarda mekânlarda oluşabilecek yeni ihtiyaçlar hakkında önermeler sunacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess