Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan , Aymil
dc.contributor.authorToker , Sıla Saadet
dc.date.accessioned2019-07-26T07:57:49Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8033
dc.description.abstractCommunication barriers and cultural differences are significant problems for people moving to a new society and encountering many challenges in getting access to public services. Especially a displaced population experience difficulties in communicating with the officials and the host society especially in health settings where human health is concerned. Therefore, these people seek the help of healthcare interpreters to mediate and provide communication between the interlocutors for more comprehensive mutual understanding in medical interaction. In this regard, healthcare interpreter training has vital importance in providing quality interpreting services and delivery in interpreter-mediated encounters. With this framework, this study aims to evaluate the adaptation training provided to patient guides by the Ministry of Health and World Health Organization as a part of the “Adaptation Training to Turkish Health System for Syrians under Temporary Protection” under “Sıhhat Project (namely, Improving the Health Status of the Syrian Population under Temporary Protection and Related Services Provided by Turkish Authorities) within the context of healthcare interpreting training. This study investigates the socio-demographic and professional profiles of patient guides who have received the adaptation training, their opinions on receiving healthcare interpreting training as well as the opinions and needs to learn the new interpreting related subjects to be included in the curriculum, also the patient guides’ opinions and level of satisfaction on the training they received. A descriptive method was used in this study. The questionnaire was administered to the sample group of the study who are 64 patient guides recruited in health facilities in Ankara to collect their opinions and information which were analyzed for the purpose of the study. The study results seem to reveal that the socio-demographic and professional profiles of the patient guides and indicate that they are eligible for receiving upper-level healthcare interpreting training. They also revealed that the patient guides have mostly positive opinions and their needs on the inclusion of new minimum crucial interpreting-related subjects in the curriculum. Moreover, the study presents some aspects to be improved through an investigation of their opinions presented and level of satisfaction on the training received.tr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHealthcare interpreting trainingtr_eng
dc.subjectAdaptation training for syrianstr_eng
dc.subjectPatient guidestr_eng
dc.subjectCommunity interpretingtr_eng
dc.subjectPublic service interpretingtr_eng
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Dil ve edebiyattr_TR
dc.titleEvaluation of Adaptation Training Provided by the Ministry of Health and the World Health Organization: Patient Guides within the Context of Healthcare Interpreting Training in Turkeytr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetİletişim engelleri ve kültürel farklılıklar, bir topluma yeni gelen ve toplum hizmetlerine erişmekte birçok zorluk yaşayan kişi için önemli bir sorundur. Özellikle, zorla yerinden edilen nüfus, insan sağlığının konu olduğu sağlık kuruluşlarında yetkililerle ve ev sahibi toplulukla iletişim kurarken zorluklar yaşamaktadır. Bu sebeple, bu kişiler tıbbi etkileşim sırasında daha kapsamlı bir karşılıklı anlaşma sağlanması amacıyla iletişimi kolaylaştırmak ve desteklemek için sağlık çevirmenlerine ihtiyaç duyarlar.Bu bağlamda sağlık çevirmenlerinin eğitimi, tercümanın iletişimi sağladığı ortamda kaliteli çeviri hizmeti ve çıktı sağlanması için hayati öneme sahiptir. Bu çerçevede, bu çalışma “Sıhhat Projesi (Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi)” kapsamında verilen “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere yönelik Türk Sağlık Sistemine Adaptasyon Eğitimleri”nin bir parçası olan TC Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlanan hasta rehberlerine yönelik adaptasyon eğitimlerini, sağlk çevirmenliği eğitimleri kapsamında değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, bu değerlendirme amacıyla adaptasyon eğitimini almış hasta rehberlerinin sosyodemografik ve mesleki özellikleri, onların sağlık çevirmenliği eğitimi almaya yönelik görüşleri ile beraber alanla ilgili müfredata eklenebilecek yeni konuları öğrenmeye yönelik görüşleri ve ihtiyaçlarının yanı sıra almış oldukları eğitime yönelik görüşleri ve memnuniyet düzeyleri incelenmiştir. Bu çalışmada betimleyici yöntem kullanılmıştır. İlgili bilgi ve görüşleri toplamak ve çalışmanın amacına yönelik analiz yapmak için Ankara’daki sağlık kuruluşlarında istihdam edilen 64 hasta rehberinden oluşan örneklem üzerinde anket uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları, istihdam edilmiş olan hasta rehberlerinin sosyodemografik ve mesleki özelliklerinin daha üst düzeyde bir sağlık çevirmenliği eğitimini almaya uygun olduğunu göstermiştir. Çalışma, aynı zamanda bu hasta rehberlerinin eğitim müfredatına tercümanlık alanı ile ilgili yeni asgari düzeyde gerekli konuları öğrenmeye ihtiyaç duyduklarını ve eğitim müfredatına eklenmesine yönelik olumlu görüşe sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan, bu çalışma rehberlerin aldıkları eğitim konusunda görüşlerini ve memnuniyet düzeylerini ele alarak geliştirilebilecek bazı yönlerini ortaya koymaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentMütercim-Tercümanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record