Show simple item record

dc.contributor.advisorDağhan , Gökhan
dc.contributor.authorHaymana , Burcu
dc.date.accessioned2019-07-26T08:24:28Z
dc.date.issued2019-05
dc.date.submitted2019-04-10
dc.identifier.citationHaymana, B. (2019). Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerle İlgili Yapılan Araştırmaların İncelenmesi: Tematik İçerik Analizi Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8038
dc.description.abstractThe aim of this study is to integrate the results of the researches carried out over the last 10 years with a clear overview and to determine the general trends, and also to develop further suggestions that will contribute to the development of the MOOC literature. Therefore, this research is carried out with a quantitative point of view and a content analysis study has been conducted about the MOOCs. In this study, thematic content analysis is used as a content analysis type. In the searching process conducted on the Web of Science database, the articles to be reached were expected to be indexed in SSCI, AHCI, SCI-E and ESCI citation indexes. 123 articles obtained as a result of the searching process were examined in terms of the determined criteria and their contents were analyzed and classified. Research findings revealed that MOOC studies were mostly conducted with university students or MOOC educators. In this study, it has been observed that studies are generally performed with small scale and less open MOOCs, and these MOOCs are limited to 200-500 learners. Theoretical foundations of MOOC researches are generally not emphasized and this finding has been supported by the literature. In MOOC researches, it is generally concluded that empirical research has been carried out. Parallel to this finding, descriptive statistics were mostly used in the MOOC studies. It is seen that 20% of the MOOC studies are design studies, and it is known that the design is the process of designing the MOOCs. Finally, it can be stated that due to the fact that most of the MOOC studies included in the searching process of this research have not received any citation yet, more qualified studies are needed in the literature.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAçık eğitimtr_TR
dc.subjectUzaktan eğitimtr_TR
dc.subjectKitlesel açık çevrimiçi derstr_TR
dc.subjectTematik içerik analizi (meta-sentez)tr_TR
dc.titleKitlesel Açık Çevrimiçi Derslerle İlgili Yapılan Araştırmaların İncelenmesi: Tematik İçerik Analizi Çalışmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation Of Research About Massive Open Online Courses: Thematic Content Analysis Studytr_eng
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, kitlesel açık çevrimiçi derslerle (KAÇD) ilgili olarak son 10 yılda yapılan araştırmaların sonuçlarını toparlayıcı bir bakış açısıyla bütünleştirebilmek ve böylece genel eğilimleri belirleyebilmek, ayrıca elde edilen bulgulardan hareketle KAÇD alan yazınının gelişimine katkıda bulunacak ileriye dönük öneriler geliştirebilmektir. Dolayısıyla nicel bir bakış açısıyla yürütülmüş olan bu araştırmada KAÇD’ler hakkında bir içerik analizi çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada, bir içerik analizi türü olarak tematik içerik analizi kullanılmıştır. Web of Science veritabanı üzerinden yapılan taramada, ulaşılacak olan makalelerin SSCI, AHCI, SCI-E ve ESCI atıf indekslerinde taranması beklenmiştir. İnceleme sonucunda elde edilen 123 makale, belirlenen ölçütler bakımından ele alınmış ve içerikleri analiz edilerek sınıflandırılmıştır. Araştırma bulguları KAÇD çalışmalarının çoğunlukla üniversite öğrencileriyle veya KAÇD eğitimcileriyle gerçekleştirildiğini ortaya koymuştur. Bu araştırmada, genellikle küçük ölçekli ve daha az açık olan KAÇD’ler ile çalışmalar yapıldığı, bu KAÇD’lerin 200-500 öğrenen ile sınırlı olduğu görülmüştür. KAÇD araştırmalarında genellikle kuramsal temellerin vurgulanmadığı bulgusuna ulaşılmış, bu bulgu alan yazınla da desteklenmiştir. KAÇD araştırmalarında genellikle tarama türünde görgül araştırmaların yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulguya paralel olarak, araştırmalarda çoğunlukla betimsel istatistiklerin kullanıldığı ortaya konmuştur. KAÇD çalışmalarının % 20’sinin tasarım nitelikli çalışmalar olduğu görülmüştür ve burada tasarımdan kastedilenin KAÇD’lerin tasarlanması süreci olduğu bilinmektedir. Son olarak bu araştırmanın tarama sürecine dâhil edilen KAÇD çalışmaların çoğunluğunun henüz hiç atıf almamasından hareketle, alan yazında daha nitelikli araştırmalara gereksinim duyulduğu ifade edilebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar ve Öğretim Teknolojileritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record