Show simple item record

dc.contributor.advisorErgül , Hatice
dc.contributor.authorÖzkahya , Fatma Zehra
dc.date.accessioned2019-07-26T08:33:25Z
dc.date.issued2019-07-05
dc.date.submitted2019-05-30
dc.identifier.citationÖzkahya, F. Z. (2019). An investigation into profile of ELT teacher education programmes in Turkey (Published master’s thesis). Hacettepe University, Ankara, Turkey.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8066
dc.description.abstractThe desired outcomes of educational systems necessitate higher levels of quality in the structure of each undergraduate degree programme of the higher education institutions. Assessing the quality of the departments on the basis of reconciled terms in accordance with the national objectives necessitates a systematic internal evaluation procedure for the programme components as a crucial asset for improvement and maintenance of quality. In terms of the quality in the foreign language teacher education programmes, raising qualified language teachers have an increasing value over the improvement of the learners’ language profiles since the teachers substitute a critical asset in arousing interest of learners, raising their competences and attainments towards languages. This master’s thesis aims to evaluate the efficiency of English language teacher education programmes in Turkey with sets of principles through preservice teachers` perceptions. The study was conducted at 4 undergraduate English Language Teacher Education programmes in Turkey with 116 preservice teachers from Hacettepe, Ufuk, Sabahattin Zaim, and Sakarya University. Throughout the mixed method research design, the quantitative data was collected with 4 questionnaires designed by the researcher while for the qualitative data, in-depth interviews were utilized. The quantitative results indicated that most of the preservice teachers were satisfied with the efficacy of their departments` curriculum, its training in knowledge and understanding, strategies and skills, and values. On the other hand, the qualitative findings proposed some suggestions like rearranging the proportion of theory and practice, increasing connections with other departments and encouraging teacher educators and school mentors for professional development.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectForeign language teacher education programmes programme evaluationtr_eng
dc.subjectProgramme evaluationtr_eng
dc.subjectForeign language teacher education programme profiletr_eng
dc.subjectForeign language teacher education programme standardstr_eng
dc.subjectProgramme developmenttr_eng
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitim::Eğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.::Yüksek öğretimtr_TR
dc.titleAn Investigation Into Profile Of Elt Teacher Education Programmes In Turkeytr_eng
dc.title.alternativeTürkiye`Deki İngiliz Dili Eğitimi Öğretmen Eğitimi Programlarının Profili Üzerine Bir İncelemetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEğitim sisteminin arzu edilen çıktıları, yükseköğretim kurumları lisans derecesi program yapılarında daha üst seviyelerde kaliteyi gerekli kılar. Milli hedefler ile uyumlu olan uzlaşılmış prensiplere dayanılarak bölümlerin kalitesini değerlendirmek program bileşenleri için sistematik bir iç değerlendirme sürecini gelişim ve kalitenin devamlılığı adına gerekli kılar. Öğretmenlerin öğrencilerin ilgilerini uyandırmada, dile karşı beceri ve yeterliklerini geliştirmede hassas birer varlık olmaları sebebiyle yabancı dil öğretmen eğitimi programları açısından kaliteli yabancı dil öğretmenleri yetiştirmek öğrencilerin dil seviyelerindeki artış üzerinde yükselen bir değere sahiptir. Bu yüksek lisans tezi Türkiye`deki İngiliz dil öğretmen eğitimi programlarının eğitiminin yeterliliğini bir dizi ilkeler yoluyla öğretmen adaylarının perspektifleri doğrultusunda değerlendirmeyi amaçlar. Çalışma Türkiye’de bulunan Hacettepe, Ufuk, Sabahattin Zaim ve Sakarya Üniversitesi`nde lisans düzeyindeki İngiliz Dili Eğitimi programında okumakta olan 116 son sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Karışık metot deseni süresince nicel veriler araştırmacı tarafından geliştirilen 4 ölçek ile toplanırken nitel verileri elde etmede ise sonuçları yorumlamak için derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama süreçleri sonucunda nicel sonuçlar öğretmen adaylarının çoğunun programlarının müfredatı, bilgi ve anlama, strateji ve beceri ve değerler eğitiminin yeterliliğiyle ilgi memnun olduklarını göstermektedir. Öte yandan nitel bulgular ile teori ve pratik eğitimlerinin oranlarının yeniden düzenlenmesi, diğer departmanlarla olan bağlantının arttırılması ve öğretmen eğitimcileri ile staj okul öğretmenlerinin mesleki gelişimleri için teşvik edilmesi gibi birçok öneriler sunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-5687-8475tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess