Show simple item record

dc.contributor.advisorErten, İsmail Hakkı
dc.contributor.authorBekdemir, Nurgül
dc.date.accessioned2019-07-26T08:35:51Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8077
dc.description.abstractThis study was conducted to explore the adaptation period of novice teachers of English (NTE) in the early years of profession. The study was designed by a qualitative approach in which self-designed survey is used to investigate adaptation problems experienced by NTE, possible solutions and the effects of adaptation period on them. Data were collected from 85 graduates from the Department of English Language Teaching at Hacettepe University in Turkey. Due to the demanding work schedule of participants, (as participants work in different cities), data were collected online, and the link of survey on Google forms was sent via e-mail. The data were analyzed qualitatively through thematic analysis. Results revealed that NTE encountered both professional and social adaptation problems in the early years of their profession. The professional adaptation problems were grouped into six main categories: (1) interpersonal issues, (2) issues with the self-as-a-teacher, (3) teaching procedure issue, (4) student issues, (5) workload issues and (6) institutional issue. The solutions to professional adaptation problems fall into five categories: (1) communication, (2) teacher-related solutions, (3) teaching procedures, (4) job-related solutions and (5) accustomization. Also, this research identified various social adaptation problems participants encountered such as (1) human relations, (2) environmental issues and (3) personal issues. The solutions to social adaptation problems were categorized as (1) adapting, (2) making a difference and (3) own efforts as-a-human. The results of the adaptation period were classified as positive and negative effects. Finally, this study presents pedagogical implications in order to provide NTE with a smooth adaptation period and methodological implications for further studies.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.subjectMesleğe yeni başlayan ingilizce öğretmenleri
dc.subjectUyum sorunları
dc.subjectUyum sorunlarına bulunan çözümler
dc.subjectKültürel etkileşim
dc.subjectÖğretmeyi öğrenmek
dc.subjectNovice teachers of englishtr_eng
dc.subjectAdaptation problemstr_eng
dc.subjectSolutions to adaptation problemstr_eng
dc.subjectAcculturationtr_eng
dc.subjectLearning to teachtr_eng
dc.titleAdaptation Problems and Solutions of Novice Teachers of Englishtr_TR
dc.title.alternativeMesleğe Yeni Başlayan İngilizce Öğretmenlerinin Uyum Sorunları ve Çözümleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma mesleğe yeni başlayan İngilizce öğretmenlerinin mesleğin ilk yıllarında yaşadıkları uyum sürecini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, İngilizce öğretmenlerinin yaşadıkları uyum sorunlarını, olası çözümleri ve uyum sürecinin öğretmenler üzerindeki etkisini araştırmak için araştırmacı tarafından oluşturulan bir anket ile nitel bir şekilde tasarlanmıştır. Veri Türkiye’de bulunan Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi mezunu 85 öğretmenin katılımıyla toplanmıştır. Katılımcıların farklı şehirlerde çalışmasından ve zorlu çalışma programlarından dolayı veri online toplanmıştır. Anket Google Forms kullanılarak e-posta aracılığıyla katılımcılara gönderilmiştir. Veri tematik analiz yöntemi kullanılarak nicel bir şekilde analiz edilmiştir. Sonuçlar İngilizce öğretmenlerinin mesleğin ilk yıllarında hem mesleki hem de sosyal uyum sorunlarıyla karşılaştığını ortaya çıkarmıştır. Mesleki uyum sorunları altı ana kategori altında toplanmıştır: (1) kişiler arası ilişkiler, (2) öğretmen benliği, (3) öğretim süreci, (4) öğrenci sorunları, (5) iş yükü ve (6) kurumsal sorunlar. Mesleki uyum sorunlarına bulunan çözümler beş grupta toplanmıştır: (1) iletişim, (2) öğretmen ile ilgili çözümler, (3) öğretim süreciyle ilgili çözümler, (4) meslek ile ilgili çözümler ve (5) alışma. Ayrıca, bu araştırma katılımcıların (1) insan ilişkileri, (2) çevresel etkenler ve (3) kişisel etkenlerden oluşan çeşitli sosyal uyum sorunları yaşadıklarını ortaya çıkarmıştır. Sosyal uyum sorunlarına bulunan çözüm yolları (1) uyum sağlama, (2) farklılık yaratma ve (3) kendi çabaları başlıkları altında toplanmıştır. Uyum süreçlerinin sonuçları pozitif ve negatif olarak sınıflandırılmıştır. Son olarak bu çalışma mesleğe yeni başlayan İngilizce öğretmenlerine kolay bir uyum süreci sağlamak için eğitimsel öneriler ve ileride yapılacak araştırmalar için araştırma yöntemlerine yönelik öneriler sunmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-01-28T08:35:51Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record