Show simple item record

dc.contributor.advisorBayrak, Celal
dc.contributor.authorBezen, Sevim
dc.date.accessioned2019-07-26T08:36:15Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8079
dc.description.abstractIn the study, waves as a topic and its application were tackled according to 5E learning model which is supported by inquiry-based learning approach. Designed as an action research, it was conducted with the participation of 58 high school students at 10th grade in an Anatolian high school in Ankara during the spring semester of 2017-2018 academic year. In the study, researcher and student diaries, attitude scale on waves, a conceptual comprehension form on waves, semi-constructed interviews, video recordings and photographs, and hand-made materials were used as data gathering tools. Moreover, an action plan was developed, and by taking into consideration expert views and making use of literature, activities were designed by the researcher so that they cover the bow, water, and sound waves; and it was ensured that these activities were in accordance with the aim of the study. In the analysis of data, paired-sample t test, descriptive and content analyses were used. At the end of the study, it was determined that there is a conceptual understanding change for students in general. Moreover, it was also determined that there is a meaningful different in students’ attitude levels, and that their attitudes increased in the last application. As far as inquiry-based learning was concerned, it was determined that students have positive views and they think they it should be helpful to use it in teaching topics.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımıtr_TR
dc.subject5E öğrenme modelitr_TR
dc.subjectEylem araştırmasıtr_TR
dc.subjectDalgalar konusutr_TR
dc.subjectLise öğrencileritr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitim::Eğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.::Öğretim (İlkeler ve uygulama)tr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitim::Eğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.::Orta öğretim. Liselertr_TR
dc.titleDalgalar Konusunun Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımı İle Desteklenen 5e Öğrenme Modeline Göre İşlenmesi: Bir Eylem Araştırmasıtr_TR
dc.title.alternativeTeaching The Waves Through 5e-Learning Model Supported By Investigation-Based Learning Approach: An Action Researchtr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırmada dalgalar konusunun sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı ile desteklenen 5E öğrenme modeline göre uygulanması ele alınmıştır. Bir eylem araştırması biçiminde desenlenen araştırma, 2017-2018 öğretim yılının bahar döneminde Ankara il merkezinde bulunan bir Anadolu lisesinin 10. sınıfında öğrenim gören 58 lise öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı ve öğrenci günlüğü, dalgalar konusuna yönelik tutum ölçeği, dalgalar kavramsal anlama formu, yarı yapılandırılmış görüşmeler, video ve fotoğraf kayıtları ve el yapımı ürünlerden yararlanılmıştır. Ayrıca araştırmada eylem planı geliştirilmiş ve etkinlikler yay, su ve ses dalgalarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Etkinlikler uzman görüşleri aracılığıyla öğrencilere yönelik araştırmanın amacına hizmet ederek, uygun nitelikte veri sunarak ve alanyazından yararlanılarak araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Verilerin analizinde ise ilişkili ölçümler t testi, betimsel ve içerik analizden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda nitel verilere göre öğrencilerde genel olarak yay, su ve ses dalgalarında kavramsal anlamalarında değişimin olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin tutum düzeyleri arasında anlamlı ölçüde fark olduğu ve son uygulamada öğrencilerin tutumlarının arttığı belirlenmiştir. Sorgulamaya dayalı öğrenmeye yönelik ise öğrencilerin olumlu görüşlerinin olduğu ve konuların öğretiminde yararlanılmasının faydalı olduğunu düşündükleri saptanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentOrta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-0304-5314tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record