Show simple item record

dc.contributor.advisorYüksel-Kaptanoğlu, İlknur
dc.contributor.authorKoyuncu, Yaser
dc.date.accessioned2019-07-26T08:41:28Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8101
dc.description.abstractMixed methods came to light as the third methodological movement besides the quantitative and qualitative methods. It has been significantly popular for researchers, particularly in the last twenty years. However, its philosophy and applicability have been the major site of discussions. Motivated by these debates, the purpose of this thesis is to evaluate mixed methods studies in Turkey. How mixed methods is perceived and applied to be the guiding research question, 30 master’s degree theses of 2017 in the fields of education and sociology from Turkish universities are examined with content analysis. Council of Higher Education Thesis Center Database is the medium for reaching the theses and several keywords are used to screen the mixed methods studies. This thesis is designed according to the qualitative methodology and it holds the interpretive approach. In addition, content analysis is employed with seven categories for examining the theses. The rationale, definition and naming, model and design, sampling, data collection/generation, data analysis and ethics are the categories for the evaluation. This study argues that the theses, mostly, can be categorized as extended quantitative inquiries in which the researchers do not have a methodological approach for the qualitative side, rather the qualitative techniques serve for extension of the quantitative research. Furthermore, it is asserted that the theses reflect the messiness of mixed methods with the terminological unclarity, diversity and issues related to the rigortr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherNüfus Etütleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectResearch methodstr_TR
dc.subjectQualitative methodstr_TR
dc.subjectQuantitative methodstr_TR
dc.subjectMethodologytr_TR
dc.subjectMixed methodstr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleAn Evaluation of Mixed Methods Studies: A Case Study for Turkeytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKarma yöntem, nicel ve nitel yöntemlerin yanında üçüncü yöntembilim hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar için özellikle son yirmi yılda önemli ölçüde popular hale gelmiştir. Ancak karma yöntemin felsefesi ve uygulanabilirliği tartışmaların en önemli konuları olarak öne çıkmaktadır. Bu tartışmalardan hareketle, bu çalışma Türkiye’deki karma yöntem araştırmalarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Türk üniversitelerinde, 2017 yılında eğitim ve sosyoloji alanında yazılmış 30 yüksek lisans tezi, karma yöntemin nasıl algılandığı ve uygulandığı sorusu temelinde içerik analiziyle incelenmiştir. YÖK Tez Merkezi Veri Tabanı kullanılarak çeşitli anahtar kelimelerle yapılan aramalarla bu tezlere ulaşılmıştır. Bu tez nitel metodolojiye göre tasarlanmış olup yorumlayıcı yaklaşıma sahiptir. Buna ilavaten, tezleri incelemek için içerik analizi uygulanmış olup yedi kategori oluşturulmuştur. Gerekçe, tanımlama ve isimlendirme, model ve desen, örneklem, veri toplama, veri analizi ve etik değerlendirme kategorileri olarak çalışmada yer almaktadır. Bu çalışma, çoğu tezin nitel yöntemi metodolojik olarak ele almadığını, nitel tekniklerin nicel araştırmanın uzantısı olarak rol aldığını ve bu sebeple tezlerin çoğunun genişletilmiş nicel araştırma olarak kategorize edilebileceğini savunmaktadır. Ayrıca karma yöntemin bu tezlerde, terminolojik muğlaklık, çeşitlilik ve titizlikle ilgili hususlardan ötürü bir karmaşa içerisinde olduğu ortaya konmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentDiğertr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-26T08:41:28Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record