Show simple item record

dc.contributor.advisorMete , Filiz
dc.contributor.authorEsendemir, Nurullah
dc.date.accessioned2019-07-26T08:43:16Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-27
dc.identifier.citationEsendemir, N. (2019). Türkçe öğretmenlerinin yazma stratejilerine ilişkin farkındalık ve görüşleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8109
dc.description.abstractThe aim of this study is to reveal the awareness and opinions of Turkish teachers about writing strategies. Among the basic language skills, writing strategies play a critical role in solving the problems encountered in writing, which is the most recent and one of the difficult learning field. Teachers 'strategic writing education depends on their students' understanding of writing strategies. In this respect, it was necessary to examine the Turkish teachers' mastery of writing strategies. The study was carried out with 10 Turkish teachers working at 6th and 7th grade levels in 5 different secondary schools in 2 central districts of Van province. This study was designed with qualitative research method and descriptive survey design. Data were collected through observation and interview techniques. Permanent observations were conducted in the classrooms of the teachers who were participants of the study, and then semi-structured interviews were conducted with these teachers. The obtained data were analyzed by descriptive analysis technique. As a result of the research; It was found that Turkish teachers did not make use of writing strategies sufficiently during the pre-, during and after writing stages, it was difficult to implement some writing strategies in the Turkish Lesson Curriculum and teachers' awareness about writing strategies was low. Factors causing this situation are lack of knowledge and practice at the undergraduate level and inadequate in-service training. In the light of these conclusions reached by the researcher, some suggestions were made to improve writing strategy training.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYazma stratejileritr_TR
dc.subjectTürkçe öğretmenleri
dc.subjectYazma eğitimi
dc.subjectÖğretmen görüşleri
dc.subjectFarkındalık
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Genel konulartr_TR
dc.titleTürkçe Öğretmenlerinin Yazma Stratejilerine İlişkin Farkındalık ve Görüşleritr_TR
dc.title.alternativeAwareness And Opinions Of Turkish Language Teachers On Writing Strategiestr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin yazma stratejilerine dair farkındalık ve görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Temel dil becerileri arasında en son edinilen zor bir öğrenme alanı olarak görülen yazmada karşılaşılan problemlerin çözümünde yazma stratejileri, çok kritik bir role sahiptir. Öğretmenlerin stratejik bir yazma eğitimi vermesi, öğrencilerine yazma stratejilerini kavratmasına bağlıdır. Bu bakımdan Türkçe öğretmenlerinin yazma stratejilerine hâkimiyet durumlarını incelemek gerekliliği duyulmuştur. Araştırma, Van ilinin 2 merkez ilçesinde yer alan 5 farklı ortaokulda 6 ve 7. sınıf düzeylerinde görev yapan 10 Türkçe öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemiyle ve betimsel tarama deseniyle tasarlanmıştır. Araştırma verileri, gözlem ve görüşme teknikleri ile toplanmıştır. Araştırmanın katılımcıları olan öğretmenlerin sınıflarında katılımsız gözlemler yürütülmüş, ardından söz konusu öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma neticesinde; Türkçe öğretmenlerinin yazma öncesi, esnası ve sonrasındaki aşamalarda yazma stratejilerinden yeterince yararlanmadıkları, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan bazı yazma stratejilerinin uygulanmasının zor olduğu ve öğretmenlerin yazma stratejilerine dair farkındalıklarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu duruma yol açan faktörleri; lisans düzeyindeki bilgi ve uygulama eksikleri ile hizmet içi eğitimin yetersizliği şeklinde sıralamak mümkündür. Araştırmacı tarafından ulaşılan bu sonuçlar ışığında yazma stratejileri eğitiminin iyileştirilmesi yolunda bazı öneriler sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkçe Öğretmenliğitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-01-28T08:43:16Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-6841-2552tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record