Show simple item record

dc.contributor.advisorElibol, Gülçin Cankız
dc.contributor.authorYaman, Sibel
dc.date.accessioned2019-07-26T11:52:40Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8127
dc.description.abstractInterior architecture as a discipline aims to design how the space is perceived, taking aesthetic and spiritual concerns into consideration as well as functionality. One of the most efficient means interior architecture uses to this end is furniture. Interior architecture and furniture, one of the basic design elements of interior architecture, are in constant interaction. Thus, studying the furniture industry is of great importance to make contributions to interior architecture as a field. Therefore, this study aims to investigate the problems in the furniture industry, constituting a substantial part of the interior architecture profession’s application fields, from the perspective of the leading companies of the industry. Under the study, data were obtained through face-to-face interviews with officials of the companies having an important place in the sector. The data collected in these interviews were analyzed to reveal the general status of the furniture industry, identify possible problems to occur as a result of this area’s influence on the interior architecture profession, and proposing solutions to these problems. In addition, through the results of the study, it was aimed to make contributions to other studies to be conducted in this field. In this regard, the content of this study covers the importance of the concepts of interior architecture and furniture and their influence on each other, current status and problems of the furniture industry, interviews made to identify these problems, information obtained via these interviews, effects of the study results on the interior architecture discipline and the proposed solutions.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİç mimarlıktr_TR
dc.subjectMobilyatr_TR
dc.subjectMobilya endüstrisitr_TR
dc.subjectTasarımtr_TR
dc.subjectSektörel sorunlartr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlar::Mimarlıktr_TR
dc.titleİç Mimarlık Alanında Mobilya Endüstrisi Kaynaklı Sorunlar ve Çözüm Önerileritr_TR
dc.title.alternativeFurniture Industry-Related Problems in Interior Architecture And Solution Proposalstr_eng
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetİç mimarlık disiplini, mekandaki işlevselliğin yanı sıra estetik ve ruhsal kaygıları da göz önünde bulundurarak mekanın algılanma şeklini tasarlamayı amaçlar. Bunun için kullandığı en etkili araçlardan biri ise mobilyadır. İç mimarlık ve iç mimarlık alanının temel tasarım ögelerinden olan mobilya sürekli olarak etkileşim halindedir. Bu nedenle iç mimarlık alanına katkı sağlayabilmek amacı ile mobilya sektörünün araştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla bu çalışmada iç mimarlık mesleğinin uygulama alanlarının önemli bir bölümünü oluşturan mobilya sektöründeki sorunların araştırılması hedeflenmiş ve bu alanda yaşanan sorunlar, sektöre yön veren firmaların gözünden araştırılmıştır. Çalışma kapsamında veriler, sektörde önemli yere sahip firmaların yetkilileri ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler ile elde edilmiştir. Görüşmeler sonucu elde edilen veriler analiz edilerek mobilya sektörünün genel durumunun ortaya konması, iç mimarlık mesleğinin bu alandan etkilenmesi sonucu oluşabilecek problemlerin tespit edilmesi ve bu problemlere yönelik çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Aynı zamanda ulaşılan sonuçlar ile bu alanlarda yapılacak diğer çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmanın içeriğini iç mimarlık ve mobilya kavramlarının birbirleri üzerindeki etkisi ve önemi, mobilya sektörünün mevcut durumu, sorunları, bu sorunların tespitine yönelik yapılan görüşmeler, bu görüşmeler sonucu elde edilen bilgiler, bu sonuçların iç mimarlık disiplini üzerindeki etkileri ve bunlara yönelik çözüm önerileri oluşturmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record