Show simple item record

dc.contributor.advisorGül, Bülent
dc.contributor.authorYasui, Yu
dc.date.accessioned2019-07-29T07:36:02Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8145
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to find out the contributions of Prof. Dr. Masao Mori, who was a Japanese Turkologist lived in 20th century, to Turkology, analyzing his life, academic carrier and works in the method of biographical studies. Prof. Dr. Masao Mori is a specialist in the history of Turks in ancient North and Central Asia and a scholar of international eminence in this field. Most of his works and the studies about them were written in Japanese. Therefore, there is not any information about him and his works sufficiently in the field of Turkology in Turkey. This study aims to introduce Masao Mori, one of the most important Japanese Turkologsit, to Turkology in Turkey. For this purpose, Masao Mori’s life is explained biographically, and his academic carrier and academic activities are described in the first chapter of the thesis. In the second chapter, Masao Mori’s academic studies in the fields of Turks in North Asia and Anatolian Turks and the representative works of his studies are assessed. In the third chapter, the significance of his works and the contributions of Masao Mori to Turkology are examined. In the light of his contributions, the origins of the studies about Anatolian Turks in Japan and its progress over time is mentioned. As a result of the study, it is indicated that Masao Mori produced significant works in the historical study of Turks in North and Central Asia; Mori acted a huge part of the development of Japanese Turkology by founding the basis of the Turkish archive collection of the Toyo Bunko (the Oriental Library) in Tokyo and educating researchers of younger generations; and he also contributed to Turkology in Turkey and founded the basis of Japanese education in Turkey while he worked at universities in Turkey.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii TEŞEKKÜR iv ÖZET v ABSTRACT vi İÇİNDEKİLER vii GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: MASAO MORİ’NİN HAYATI 9 1.1. Gençlik Hayatı 9 1.1.1. Çocukluk-Lise Dönemi 9 1.1.2. Üniversitede Öğrencilik Hayatı 12 1.1.3. İkinci Dünya Savaşı Sırasındaki Askerlik Hayatı 15 1.1.4. Askerlikten Üniversiteye Geri Dönüşü 18 1.1.5. Asya Tarihi Bölümü Araştırma Odasındaki Akademik Faaliyetleri 18 1.1.6. Türkoloji Çalışmalarına İlk Adımı 19 1.2. Akademik Kariyeri 21 1.2.1. Hokkaido Üniversitesi’ndeki Çalışmaları 21 1.2.2. Türkiye’de ve Batı Almanya’da Eğitim Görme 23 1.2.3. Nojiriko Kurultayı 24 1.2.4. Sovyetler Birliği’ndeki Akademik Faaliyetleri 24 1.2.5. Akademik Ödülleri ve Unvanları 26 1.2.6. Japonya’daki Öğreticilik Kariyeri 26 1.2.7. Türkiye’deki Akademik Faaliyetleri 29 1.2.7.1. İstanbul Üniversitesi 29 1.2.7.2. Batı Asya Bölgesi Araştırma Merkezi’nin Açılışı 30 1.2.7.3. Ankara Üniversitesi 30 1.2.7.4. Türk Araştırmacıların Masao Mori Hakkında Anıları 31 1.2.8. Japonya İmparatorluk Ailesi ile İlişkileri 33 1.3. Son Yılları 33 1.4. Aile Bilgileri 34 2. BÖLÜM: MASAO MORİ’NİN AKADEMİK ÇALIŞMALARI 35 2.1. Kuzey Asya Tarihi Çalışmaları 35 2.1.1. Hsiung-nular Üzerine Çalışmaları 35 2.1.1.1. Eleştiri Yazıları 37 2.1.1.2. Tanıtma Yazıları 38 2.1.2. Moğol İmparatorluğu Üzerine Çalışmaları 38 2.1.2.1. Nökör Üzerine Çalışmaları 39 2.1.2.2. Disiplinlerarası Çalışmaları 40 2.1.3. Köktürkler Üzerine Çalışmaları 41 2.1.3.1. Çince Kaynaklardan Yaklaşım 41 2.1.3.2. Eski Türk Dilleri Kaynaklarından Yaklaşım 44 2.1.3.3. Halk Bilimi ve Etnolojiden Yaklaşım 49 2.1.4. Uygur Sivil Belgeleri Üzerine Çalışmaları 52 2.2. İslam Sonrası Türkler ile İlgili Çalışmaları 55 2.2.1. ‘Araştırma’ Alanlarının Genişlemesi 55 2.2.2. İslam Sonrası Türk Tarihi Üzerine Çalışmaları 56 2.2.3. Türk Siyaseti, Toplumu ve Kültürü Üzerine Çalışmaları 56 2.2.4. Türk Edebiyatı Üzerine Çalışmaları 57 2.3. Çalışmalarını Temsil Eden Derleme Eserleri 59 2.3.1.Eski Türk Tarihi Araştırmaları I 59 2.3.2. Eski Türk Tarihi Araştırmaları II 61 2.3.3. Eski Türk Tarihi Araştırmaları III 63 2.4. Masao Mori’nin Yayınlarının Listesi 66 2.4.1. Kuzey ve Orta Asya’daki Halklar ile İlgili Çalışmaları 66 2.4.1.1. Moğollar Üzerine Çalışmaları 66 2.4.1.2. Hsiung-nular Üzerine Çalışmaları 67 2.4.1.3. Gaocheler Üzerine Çalışmaları 67 2.4.1.4. Tinglingler Üzerine Çalışmaları 67 2.4.1.5. Cungarlar Üzerine Çalışmaları 68 2.4.1.6. Soğdlar Üzerine Çalışmaları 68 2.4.1.7. Köktürkler Üzerine Çalışmaları 69 2.4.1.8. Uygurlar Üzerine Çalışmaları 72 2.4.2. İslam Sonrası Türkler ile İlgili Çalışmaları 73 2.4.2.1. Timur İmparatorluğu Üzerine Çalışmaları 73 2.4.2.2. Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Çalışmaları 73 2.4.2.3. Türk Siyasî Fikirleri ve Toplumu Üzerine Çalışmaları 74 2.4.2.4. Türk Halk Edebiyatı Üzerine Çalışmaları 75 3. BÖLÜM: MASAO MORİ’NİN TÜRKOLOJİYE ETKİSİ VE KATKISI 77 3.1. Akademik Çalışmalarının Türkolojiye Kazandırdıkları 77 3.1.1. Moğol İmparatorluğu Çalışmaları: “Nökör İncelemesi” 77 3.1.2. Eski Türkler ile İlgili Çalışmaları: Köktürk ve Uygur Çalışmaları 79 3.2. Akademik Faaliyetlerinin Türkolojiye Katkısı 82 3.2.1. Japonya Türkolojisine Katkısı 82 3.2.2. Toyo Bunko’nun Tarihi ve Faaliyetleri 84 3.2.3. Türkiye’ye Etkisi ve Katkısı 86 3.3. Japonya’daki Türkoloji Çalışmaları 87 3.3.1. Anadolu Türkleri ile İlgili Çalışmaları 87 3.3.1.1. Öncü Türkologlar: Birinci ve İkinci Nesiller 87 3.3.1.2. Üçüncü Nesil Türkologların Ortaya Çıkışı 89 3.3.1.3. Dördüncü Nesil ve Dahası 91 3.3.1.4. Bugünkü Orta ve Kuzey Asya’daki Türkler ile İlgili Çalışmaları ve İlgili Akademik Teşekküller 92 3.4. Masao Mori’nin Yetiştirdiği Bilim Adamları 94 3.4.1. Koichiro Koyama 94 3.4.2. Takao Moriyasu 95 3.4.3. Masami Arai 97 3.4.4. Gülçin Çandarlıoğlu 98 SONUÇ 100 KAYNAKÇA 103 EKLER EK 1. Masao Mori’nin Eserlerinin Listesi 107 EK 2. Masao Mori’nin Resimleri 177 EK 3. Etik Kurul İzin Muafiyeti Formu 187 EK 4. Orijinallik Raporu 188 EK 5. Turnitin Benzerlik İndeksi 189tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMasao Moritr_TR
dc.subjectJapon türkologtr_TR
dc.subjectTürkolojitr_TR
dc.subjectBiyografi çalışmalarıtr_TR
dc.subject.lcshBiyografitr_TR
dc.subject.lcshTarihtr_TR
dc.titleBir Japon Türkolog Prof. Dr. Masao Mori: Hayatı ve Türkolojiye Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tezin amacı 20. yüzyılda yaşamış Japon Türkolog Prof. Dr. Masao Mori’nin hayatını, akademik kariyerini, yaptığı çalışmalarını ve eserlerini biyografi araştırmaları yöntemi aracılığıyla inceleyerek Mori’nin Türkoloji literatürüne olan etkisini ve katkısını ortaya koymaktır. Prof. Dr. Masao Mori, Eski Çağ Kuzey ve Orta Asya’daki Türklerin tarihi üzerine uzman ve bu alanda dünyaca ünlü ve seçkin bir araştırmacıdır. Mori’nin eserlerinin çoğu Japonca olduğu gibi onun hakkında yapılan çalışmalar da Japoncadır. Bu nedenle Türkiye Türkolojisinde hakkında yeterince bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışma, Japonya Türkolojisinin en önemli isimlerinden Masao Mori’yi Türkiye Türkolojisine tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla tezin birinci bölümünde Masao Mori’nin hayatı biyografik biçimde çizilmiş; akademik kariyeri ve akademik faaliyetleri anlatılmıştır. İkinci bölümde Masao Mori’nin Kuzey Asya Türkleri ve Anadolu Türkleri sahalarında yaptığı akademik çalışmaları ve çalışmalarını temsil eden eserleri değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde ise Masao Mori’nin çalışmalarının önemi ve Türkolojiye olan etkisi ve katkısı üzerinde durulmuştur. Onun katkıları ışığında, Japonya’da Anadolu Türkleri üzerine yapılan araştırmaların başlangıcı ve gelişim süreci hakkında bilgi verilmiştir. Bu çalışmada, Masao Mori’nin Kuzey ve Orta Asya Türkleri tarihi üzerine başarılı çalışmalarıyla ve temelini oluşturduğu Tokyo’da bulunan Toyo Bunko’nun (the Oriental Library) Türkçe arşiv koleksiyonuyla genç araştırmacıların yetiştirilmesinde ve Japonya Türkolojisinin gelişmesinde büyük rol oynadığı, ayrıca Türkiye’deki üniversitelerde çalıştığı süre boyunca Türkiyedeki Türkolojiye ve Japonca eğitiminin temelinin kurulmasına katkıda bulunduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkiyat Araştırmalarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record