Show simple item record

dc.contributor.advisorUysal, Serdar
dc.contributor.authorAltınbay Barlas
dc.date.accessioned2019-08-05T08:36:05Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8530
dc.description.abstractAltınbay, B. Retrospective analysis of the anatomy of mental foramen and surrounding bone structures using cone beam computed tomography in patients admitted to Hacettepe University Faculty of Dentistry. Hacettepe University, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Thesis, Ankara, 2019. In the surgical applications to the mental foramen region, especially in dental implant placement and apical resection, the location, shape and dimensions of the mental foramen and the anatomy of the surrounding bone structure are very important for the dentist. In cases where clinical examination is insufficient for correct planning and uncomplicated procedure, the radiological evaluation of this region with the help of cone beam computed tomography increases the chances of success of the physician and prevents the possible complications. The cone beam computed tomography, which is one of the advanced imaging methods, enables the mental foramen and surrounding bone structure to be visualized and measured in three planes, and surgical interventions can be more accurate and uncomplicated. The aim of this study is to make linear measurements of the mental foramen and the surrounding bone structure, to investigate the localization and the type of termination of mental foramen, the presence of tooth adjacent to the mental foramen and mandibular incisive canal. In order to obtain information about the anatomy of the mental foramen, the maximum width and depth of the axial section and the maximum height of the coronal section were measured. The alveolar crest width in the lingual, the distance to lowest point of the mandibular basis and the distance from the alveolar crest to the top of the mental foramen was measured perpendicularly. The region from the canine tooth of the patients to the mesial root of the first molar tooth was divided into three, and the area of the mental foramen was examined. The distance between the mental foramen and the apex of the nearest tooth was measured. As a result of these measurements, it is aimed to inform the dentist before the surgical procedure to the region of the mental foramen, to prevent possible complications and to prevent failures. Key words: Mental foramen, mandibular incisive canal, cone beam computer tomographytr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectMental foramentr_TR
dc.subjectMandibular insiziv kanal
dc.subjectKonik ışınlı bilgisayarlı tomografi
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıp::Diş hekimliği. Ağız cerrahisi::Dental anatomitr_TR
dc.titleHacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne Başvuran Hastalarda Mental Foramen ve Çevre Kemik Yapılarının Anatomisinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Retrospektif Olarak İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAltınbay, B. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvuran hastalarda mental foramen ve çevre kemik yapılarının anatomisinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanılarak retrospektif olarak incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2019. Mandibulada mental foramen bölgesine yapılan cerrahi uygulamalarda, özellikle dental implant yerleştirilmesi ve apikal rezeksiyon gibi işlemlerde mental foramenin yeri, şekli, boyutları ve çevre kemik yapısının anatomisi uygulamayı yapan diş hekimi için çok önemlidir. Doğru planlama ve komplikasyonsuz bir işlem için klinik muayanenin yetersiz kaldığı durumlarda bu bölgenin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi yardımı ile radyolojik değerlendirilmesinin yapılması, hekimin başarı şansını artırıp olası komplikasyonların önüne geçmektedir. İleri görüntüleme yöntemlerinden olan konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile mental foramen ve çevre kemik yapısı üç düzlemde görüntülenebilmekte, ölçümlenebilmekte, yapılan cerrahi girişimler çok daha hatasız ve komplikasyonsuz olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; mental foramen ve onu çevreleyen kemik yapının doğrusal ölçümlerini yapmak, mental foramenin lokalizasyonunu ve sonlanma şeklini, komşuluğundaki dişi ve mandibular insiziv kanal varlığını araştırmaktır. Mental foramenin anatomisi hakkında bilgi edinebilmek amacıyla aksiyel kesitte maksimum genişliği ve derinliği, koronal kesitte ise maksimum yüksekliği ölçülmüştür. Mental foramenin lingualde alveolar kret genişliği, mandibular bazisin en alt noktasına ve alveolar kret tepesine olan uzaklığı dik olacak şekilde ölçülmüştür. Hastaların kanin dişinden, birinci molar dişin mezial köküne kadar olan bölge üçe ayrılmış, mental foramenin hangi bölgede olduğu incelenmiştir. Mental foramen ile ona en yakın dişin apeksi arasındaki mesafe ölçülmüştür. Bu ölçümler sonucunda mental foramenin olduğu bölgeye yapılacak cerrahi girişim öncesi diş hekimine bilgi vermek, olası komplikasyonları önlemek ve başarısızlıkların önüne geçmek hedeflenmiştir. Anahtar kelimeler: Mental foramen, mandibular insiziv kanal, konik ışınlı bilgisayarlı tomografitr_TR
dc.contributor.departmentAğız Diş ve Çene Radyolojisitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-02-07T08:36:05Z
dc.subtypedentThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record