Show simple item record

dc.contributor.advisorFeyzoğlu, Tuğrul Emre
dc.contributor.authorYılmaz, Özgün Güneş
dc.date.accessioned2019-08-05T12:33:48Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-12
dc.identifier.citationYılmaz, Özgün Güneş. (2019). İslam Öncesi Türklerde Kulanılan Astral Simgelerin Çağdaş Seramik Sanatında Yorumu. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü. Seramik Anasanat Dalı. Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8544
dc.description.abstractBeliefs and arts of primitive societies provided base for arts and beliefs of subsequent the cultures, as well as their mythological formations, sagas and symbolic images. Asia, that is of importance not only for the Turks, but also many other civilised societies, is a geographical area that procured formation of cultures, their interaction with each other and their expansion. Although researchers put forward several different theories, it is generally accepted that the Turks stemmed from steppes of Central Asia, Altai Mountains in the northwest of China. Such postulate caused the Turks indentified with steppe culture. Nomadised and seminomadised pre-Islamic Turks developed a culture of their own. This culture is reflected on both their belief system and their art. Their belief system that continued from Proto-Turks to Asian Huns and later on to Gokturks and Uyghurs, substiantly preserved it's roots and diversified despite the changes and exposesure to the other cultures. This diversion caused many mutual sagas and myths in the area demonstrated itself as various symbolic images. This paper provides information on symbols related to elements like animals, trees, mountains, colors, numbers and dwelling which are formed in line with the beliefs of Pre-Islamic Turks. Especially Astral symbols that carried special weight in such culture, will be in the foreground. The last section of the paper will bring about the samples concerning usage of this symbols in art and samples of their reflection on modern ceramic.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİnsanlık Tarihine Bakıştr_TR
dc.description.tableofcontentsİslam Öncesi Türkler ve Kültürtr_TR
dc.description.tableofcontentsSimgetr_TR
dc.description.tableofcontentsEski Türklerde Kullanılan Astral Simgelertr_TR
dc.description.tableofcontentsEski Türk Simgeleriyle Çalışan Sanatçılardan Örneklertr_TR
dc.description.tableofcontentsÇeşitli Astral Simgelerin Kişisel Seramik Çalışmalara Yansımasıtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectProto-türktr_TR
dc.subjectİnançtr_TR
dc.subjectKültürtr_TR
dc.subjectMitolojitr_TR
dc.subjectSimgetr_TR
dc.subjectAstraltr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlar::Görsel sanatlartr_TR
dc.titleİslam Öncesi Türklerde Kullanılan Astral Simgelerin Çağdaş Seramik Sanatında Yorumutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİlkel toplulukların inançları ve sanatları, kendilerini takip eden zamanlarda gelişecek olan kültürlerin, sanat ve inançları dışında, mitolojik oluşumlarına, efsanelerine ve simgesel tasvirlerine kaynaklık etmiştir. Asya, sadece Türkler için değil, uygarlık kurmuş birçok topluluk için, kültürlerin oluşumunu, birbirleriyle etkileşimini ve yayılmalarını sağlayan önemli coğrafi bölgelerden biridir. Araştırmacılar tarafından çeşitli bilgiler verilse de, Türklerin Çin’in kuzey batısında Altay dağları bölgesinden çıktıkları düşünülmektedir. Bu da Türklerin yaşadıkları bölgeden dolayı bozkır kültürü ile özdeşleşmesine sebep olmuştur. Göçebe ya da yarı-göçebe bozkır hayatı yaşayan İslam öncesi Türkler kendilerine has bir kültür oluşturmuşlardır. Bunu hem inanç sistemlerine, hem de sanatlarına yansıtmışlardır. Proto-Türklerden Asya Hunlarına ve daha sonra Göktürk ile Uygurlarla devam eden inanç sistemleri, değişikliklere ve çevresindeki kültürlerden etkilenmesine rağmen büyük oranda temelini korumuş ve çeşitlenmiştir. Bölgede birçok ortak efsane ve mitlerin oluşumuna sebep olan bu çeşitlenme sanat alanında da kendini çeşitli simgesel tasvirlerle göstermiştir. Bu çalışmada, İslam öncesi Türklerin inançları doğrultusunda oluşturdukları hayvan, ağaç, dağ, renk, sayı, mesken gibi unsurlarla ilgili simgelerden bahsedilmektedir. Özellikle gökle ilgili olan Astral simgeler ön planda olacaktır. Çalışmanın son bölümünde, bu simgelerin sanatta kullanılmasına ilişkin örnekler ve seramik uygulamalara yansımasına dair örnekler sunulacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-05T12:33:48Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess