Show simple item record

dc.contributor.advisorSayıl Onaran, Bilge
dc.contributor.authorKaraoğlu Tekin, Öznur
dc.date.accessioned2019-08-05T12:35:35Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-02
dc.identifier.other10276459
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8545
dc.description.abstractWhile the corporate office is trying to keep up with today’s design understandings and progress, the conventional office types are lacking behind against the needs of the business office fast developments. The evolution of the business office creates new and various demands, and the produced solutions offices matter most of the time remain incapable. Shared offices are one of the qualified solutions offices demand. Therefore it is preferred by most of the office users and takes more places in office life day by day. Coworking Spaces provides; flexibility, continuity, convenience in addition to freedom for design and organization of the space. The inclination to such spaces is inevitable since people are spending most of their times at offices. Moreover, day-to-day operations and concentrated workload in offices enhance the importance of interior design. The dynamic office factors such as; needs of employees, office furniture, and the possible necessity for changes over time offices flexibility and functionality as the main criteria for Coworking spaces’ interior design. In today’s conditions, shared offices provide powerful technological, psychological and sociological environments to office users. In this research, to acquire accurate data, a quantitative methodology applied in populated shared offices selected from Turkey by analyzing; interior design approaches, variations of office usages and work offices of Coworking spaces. The aim is providing suggestions for shared offices interior criteria by using advantages and disadvantages defined through the evaluation of the data gathered from the research. Keywords: Shared offices, coworking spaces, ready offices, office design, office types.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZ ABSTRACT TEŞEKKÜR İÇİNDEKİLER DİZİNİ TABLOLAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ GRAFİKLER DİZİNİ GÖRSEL DİZİNİ GİRİŞ 1. BÖLÜM: OFİS KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ VE TİPOLOJİSİ 1.1. Ofis Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 1.2. Ofis Tipleri 1.3.Günümüzde İş Kültürü ve Bu Kültüre Etki Eden Faktörler 1.3.1. Teknolojik Değişimler 1.3.2. Ekonomik Değişimler 1.3.3. Sosyo-Kültürel Anlamda Yaşanan Değişimler 1.3.4. Tasarımsal Anlamda Yaşanan Değişimler 1.4. Bölüm Sonucu 2. BÖLÜM: PAYLAŞIMLI OFİSLER 2.1. İç Mekân Tasarım Kriterleri 2.2. İç Mekân Hizmet Birimleri ve Fonksiyonları 2.3. İç Mekân Çalışma Birimleri ve Fonksiyonları 2.4. Bölüm Sonucu 3. BÖLÜM: PAYLAŞIMLI OFİSLERDE İÇ MEKÂN TASARIM KRİTERLERİ 3.1. Fiziksel Gereksinimler 3.1.1. Aydınlatma Sistemleri 3.1.2. İklimlendirme Sistemleri 3.1.3. Akustik Sistemleri 3.1.4. Ofis Otomasyon Sistemleri 3.2. Kullanıcı Gereksinimleri 3.2.1. Ergonomi 3.2.2. Mobilya 3.3. Psiko-Sosyal Gereksinimler 3.3.1. Algı 3.3.2. Renk 3.3.3. Doku ve Malzeme 3.4. Bölüm Sonucu 4. BÖLÜM: TÜRKİYE’DEN PAYLAŞIMLI OFİS ÖRNEKLERİ 4.1. Kolektif House Levent 4.2. Habita 4.3. ATÖLYE İstanbul 4.4. Impact Hub İstanbul 4.5. Workinton Levent 199 4.6. Bölüm Sonucu 5. BÖLÜM: ALAN ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 5.1. Alan Çalışmasının Metodu 5.2. Alan Çalışmasının Değerlendirilmesi 5.2.1. Anket Sorularının Veri Analizleri 5.2.2. Paylaşımlı Ofisler ile İlgili Genel Soruların Analizleri 5.2.3. Paylaşımlı Ofislerde İç Mekân Tasarım Kriterleri ile İlgili Soruların Analizleri 5.2.4. Araştırma Verilerinin İstatistik Yöntemler Kullanılarak Değerlendirilmesi ve Hipotezlerin Sınanması 5.3. Bölüm Sonucu 6. BÖLÜM: DEĞERLENDİRME VE SONUÇ KAYNAKLAR ETİK KOMİSYON ONAY BİLDİRİMİ ETİK BEYANI SANATTA YETERLİK TEZİ RAPORU ORİJİNALLİK RAPORU PROFICIENCY IN ART REPORT ORIGINALITY REPORT YAYINLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI EK-1: ANKET FORMUtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/*
dc.subjectPaylaşımlı ofisler
dc.subjectCoworking spaces
dc.subjectHazır ofisler
dc.subjectOfis tasarımı
dc.subjectOfis tipleri
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titlePaylaşımlı Ofislerin İç Mekan Tasarım Anlayışlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüz tasarım anlayışına ve ilerleyişine ayak uydurmaya çalıştığımız şu günlerde geleneksel ofis tiplerine bakıldığında, iş dünyasının hızlı ilerleyişine ayak uyduramadığını görebilmemiz mümkün olmaktadır. İş dünyasında yaşanan gelişmeler doğrultusunda çeşitli, yeni ihtiyaç ortaya çıkmakta ve bu ihtiyaçlar için üretilen çözümler çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu soruna düşünülen çözümlerden biri niteliğinde olan paylaşımlı ofisler özellikle son yıllarda birçok kullanıcı tarafından oldukça rağbet görmeye ve günden güne hayatımızda daha çok yer bulmaya başlamıştır. İş birliği içinde çalışmak anlamına gelen ‘Coworking Spaces’ olarak da adlandırılan paylaşımlı ofisler, kullanıcılarına sunmuş oldukları esneklik, süreklilik, kolaylık ile tasarım ve mekân organizasyonu açısından mümkün olduğunca özgür olunmasına olanak sağlamaktadır. İnsanların günlerinin büyük bir kısmını da bu mekânlarda geçirdikleri göz önünde bulundurulduğunda bu tür mekânlara olan eğilimin neden kaçınılmaz olduğu daha net anlaşılacaktır. Diğer yandan ofislerin günlük koşuşturmasında ve yaşanan iş yoğunluğunda iç mekân organizasyonu daha da önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle hareketliliğin çok fazla yaşandığı ofis mekânlarında, çalışanların ihtiyaçları, ofis mobilyaları ve zamanla oluşabilecek olası değişiklikler gibi faktörler paylaşımlı ofis iç mekân tasarımında esnekliğin ve işlevselliğin tasarımın ana kriterleri olmalarına neden olmuştur. Paylaşımlı ofisler günümüz koşullarında ofis kullanıcılarına teknolojik, sosyal ve psikolojik anlamda güçlü ortamlar sağlamaktadır. Bu çalışma kapsamında Türkiye üzerinden seçilen örneklerin analizi ile iç mekân tasarım yaklaşımları, kullanım biçimleri, çalışma sistemleri incelenmiş ve sağlıklı verilere ulaşılabilmesi adına yoğun kullanıcısı olan bir paylaşımlı ofiste anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda; araştırma yardımıyla ulaşılan veriler doğrultusunda belirlenen avantaj/dezavantajlar değerlendirilerek paylaşımlı ofis iç mekân kriterlerine öneriler getirilmesi hedeflenmiştir. Anahtar Sözcükler: Paylaşımlı ofisler, coworking spaces, hazır ofisler, ofis tasarımı, ofis tipleri.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-05T12:35:35Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-8090-8171tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess