Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzçelik, Hüseyin
dc.contributor.authorKüçük, Hilal
dc.date.accessioned2019-08-05T12:37:16Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8547
dc.description.abstractIn this study, nature as a attractive area, it is considered as a creation that people long for and look for in their living spaces. It is mentioned that nature is brought together with art, it is an important source of inspiration for art and nature's approach to art from the early times to today. Mountains, plains and plateaus, which are among the basic forms of nature, constitute the theme of the study as structures that are not disrupt by human hands. These structures are explained as geographical terms and supported by reference photographs. The artists, who work on the basic forms of the earth surface shapes in their plastic arts; painting, sculpture and ceramic arts, are included with their works. In personal practices; the natural images sought today are interpreted in the art of ceramics and a beautification and improvement is tried to be made in the places where they live.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDoğatr_TR
dc.subjectYeryüzütr_TR
dc.subjectDağtr_TR
dc.subjectOvatr_TR
dc.subjectPlatotr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titlePlastik Sanatlarda Temel Yeryüzü Şekillerinin Kullanımı ve Seramik Sanatında Yorumutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada doğa, bir çekim alanı olarak insanların özlem duydukları, yaşam alanlarında aradıkları bir oluşum olarak ele alınmıştır. Doğanın sanat ile buluşturulmasına, sanat için önemli bir esin kaynağı olmasına ve ilk zamanlardan günümüze doğanın sanattaki ele alınışına değinilmiştir. Doğanın temel yeryüzü şekillerinden dağlar, ovalar ve platolar insan elinin bozmadığı yapılar olarak, çalışmanın temasını oluşturmaktadır. Bu yapılar, coğrafi birer terim olarak açıklanarak, örnek fotoğraflar ile desteklenmiştir. Plastik sanatlardan; resim, heykel ve seramik sanatında temel yeryüzü şekillerini işleyen sanatçılara, eserleri ile yer verilmiştir. Kişisel uygulamalarda; günümüzde aranan doğal imgeler seramik sanatında yorumlanarak, yaşanılan mekânlara bir güzelleştirme ve iyileştirme yapılmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-05T12:37:16Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record