Show simple item record

dc.contributor.advisorSalim Aktuğ, Mustafa
dc.contributor.authorGhavanloo, Fereshteh
dc.date.accessioned2019-08-19T07:50:47Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8592
dc.description.abstractThe history of humanity has been side by side with nature since the first existence of man. The human being, which shows its existence through the formation of the world together with the other creatures, has achieved a harmony against nature in the same way that the other creatures have done. Afterwards, the human being has partly obtained its superiority over nature by using his thoughts and ideas which make it different from other beings. Mankind’s start for recognizing the nature has caused to find new inventions within this long period and to make discoveries that mean revolution for itself. In other words, man has always been intertwined with nature, and strengthened their existence by recognizing nature. Human relations with nature has emerged from the first ages even in the field of art. Related with the time process, the different and developing needs of man have been shown in the field of art. Sometimes, art works have been symbols carrieng the magical meanings and sometimes, have turn into ornamental and written language. Sometimes, art has been beside the power and sometimes has reflected the social expression. In short, I would like to say that the relationship between art and nature will always continue to exist. Because man will always live with nature, and as long as this interaction exists, the human's connection to nature will manifest itself in the sense of science and art. The subject of this thesis is to visualize the relation of man to nature with my own interpretation. Human by its nature has been sometimes sad and sometimes warm and hopeful, just like nature. To reflect the existence of this harmony and similarity and to illustrate it with visual forms has been my goal in this thesis and the motivation of this research has intrigued me for this study.tr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİnsan
dc.subjectDoğa
dc.subjectForm
dc.subjectSanat
dc.subjectİlişki
dc.subjectResim
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleResimde İnsan ve Doğa İlişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİnsanlık tarihi insanın ilk varoluşundan itibaren doğa ile yan yana olmuştur. Dünya oluşumunun içerisinde diğer canlılarla beraber varlığını gösteren insan tıpkı başka canlılar gibi doğaya karşı bir uyum sağlamıştır. Daha sonra ise insan diğer varlıklardan farklı olarak düşüncelerini ortaya koyarak doğaya karşı üstünlüğünü kısmen de olsa sağlamıştır. İnsanın doğayı tanımaya başlaması varoluşu süresince yeni buluşlar bulmasına ve devrim niteliğinde keşifler yapmasına sebep olmuştur. Yani insan her zaman doğayla iç içe olmuş ve doğayı tanıyarak varlığını daha da güçlendirmiştir. İnsanın doğayla ilişkisi sanat alanında bile ilk çağlardan itibaren kendisini göstermiştir. Zamanla insanın farklı ve gelişen ihtiyaçları sanat alanında da kendini göstermiştir. Sanat çalışmaları bazen büyüsel anlamlar taşıyan semboller olmuş bazen de süs ve yazı diline dönüşmüştür. Sanat kimi zaman güçlerin yanında yer almış kimi zaman da toplumsal ifadeyi yansıtmıştır. Sanat her zaman doğayla olan ilişki varlığını sürdürecektir. Çünkü insan doğayla her zaman yaşayacak ve bu etkileşim var olduğu sürece insanın doğayala irtibatı bilim ve sanat anlamında kendini gösterecektir. Bu tezin konusu, insanın doğayla ilişkisini kişisel yorumumlarla görselleştirmektir. İnsan doğası gereği tıpkı doğa gibi bazen hüzünlü bazen de sıcak ve umutlu olmuştur. Bu uyum ve benzerliği yansıtmak ve bunu görsel formlarla resimlendirmek bu tezin ana hedefi olmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-19T07:50:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record