Show simple item record

dc.contributor.advisorBerki, Türev
dc.contributor.authorYüceer, Ece Merve
dc.date.accessioned2019-08-19T09:33:49Z
dc.date.issued2019-08
dc.date.submitted2019-08-07
dc.identifier.citationBoyd, M. (1986). Domenico Scarlatti: Master of Music. Londra: Weidenfeld and Nicolson. Brink, M. A. (1990). The Piano as Percussion Instrument. (Doktora Tezi). Seattle: University of Washington. Kirkpatrick, R. (1983). Domenico Scarlatti. New Jersey: Princeton University Press. Kostka S., Payne D. (2008). Tonal Harmony. New York: McGraw-Hill. Scarlatti, D. (1984) Sonates (Vol. I), Paris: Heugel & CIE. Scarlatti, D. (1979) Sonates (Vol. II), Paris: Heugel & CIE. Scarlatti, D. (1978) Sonates (Vol. III), Paris: Heugel & CIE. Sutcliffe, W. D. (2003). The Keyboard Sonatas of Domenico Scarlatti and Eighteenth-Century Musical Style. Cambridge: Cambridge University Press.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8598
dc.description.abstractDomenico Scarlatti’s unique use of the chords with non-chord tones, which distinguishes the composer distinctly from its contemporaries, can be encountered in many of his keyboard sonatas. Such tone clusters which seem to be a manifestations of an aesthetic understanding far beyond his time, historically described as “ugly and horrible”, “dirty harmony” or “harmonic superposition”. However, it is remarkable that no analytical study has been found focusing on the theoretical aspect of the chords with non-chord tones in the literature review. To fill this gap, in this dissertation the first 150 sonatas - based on Kirkpatrick catalogue - are analyzed on the basis of the chords with non-chord tones (CNT). The method consists of three main steps as following; the detection of each CNTs, isolating a CNT from its rhythmic quality by converting it into an independent chord, and formulating it regarding the current tonality. The results obtained from the analysis displays that, it is possible to categorize 301 CNTs under three labels as “non-chord tone + chord”, “chord + chord” and “(non-chord tone + chord) + chord, and V-based CNTs are the most numerous ones.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDomenico Scarlattitr_TR
dc.subjectKlavye sonatlarıtr_TR
dc.subjectK. 1-150tr_TR
dc.subjectAnaliztr_TR
dc.subjectYabancı sesli akortr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Müzik ve Müzik üzerine kitaplartr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleDomenico Scarlatti'nin Klavye Sonatlarında Yabancı Sesli Akor Sınıflandırması: K. 1-150tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetDomenico Scarlatti’yi çağdaşlarından belirgin şekilde ayıran yabancı sesli akorlara, bestecinin pek çok klavye sonatında rastlamak mümkündür. Zamanının çok ötesinde bir estetik anlayışın tezahürü gibi görünen bu tür ses kümeleri; tarihte “çirkin ve korkunç”, “kirli armoni” ya da “armonik fonksiyonları iç içe geçirme” gibi ifadelerle nitelendirilmiştir. Bununla birlikte, literatürde, yabancı sesli akorların teorik bağlamını odak alan analitik bir çalışmaya rastlanmaması dikkat çekicidir. Bu boşluğu doldurmak üzere, bu çalışmada, bestecinin Kirkpatrick dizgesinde yer alan ilk 150 sonatı yabancı sesli akor (YSA) temelinde analiz edilmektedir. İzlenen yöntem; karşılaşılan her bir YSA’nın tespiti, ait olduğu kesitin ritmik kimliğinden arındırılarak bağımsız bir akora dönüştürülmesi ve kullanıldığı anda geçerli olan tonalite esas alınmak suretiyle formüle edilmesi olmak üzere üç ana boyuttan oluşmaktadır. Analiz sonucunda elde edilen sonuçlar; saptanan toplam 301 YSA’nın, “yabancı ses + akor”, “akor + akor” ve “(yabancı ses + akor) + akor” olmak üzere üç genel kategori altında toplanmasının mümkün olduğunu göstermekte ve bestecinin en yoğun biçimde V tabanlı YSA’ları kullandığını gözler önüne sermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentMüzik Teorileritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-19T09:33:50Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-5595-2223tr_TR
dc.subject.musicLoC Music Genre/Form Terms::S::Sonatastr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record