Show simple item record

dc.contributor.advisorTekinalp, V. Macit
dc.contributor.authorBahar, Bilge
dc.date.accessioned2019-08-23T07:58:08Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-13
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8684
dc.description.abstractThe Citadel and the Palace of Trebizond which was the administration center of one of the Byzantine states founded after 1204, constitutes the main theme of our thesis. Although studied by Anthony Bryer and David Winfield as part of the Black Sea Region surveys there is not a monographic study on Trebizond city defense system and the palace of Grand Comnenus and has not been studied in detail. The aim of our thesis is to document the architectural remains which in the today’s city center and to evaluate them with the methods of art history discipline. In the light of the data obtained from field studies and literature surveys, the restitution proposals were presented. Space and buildings organizations and functions of Trabzon ‘Komnenos Kingdom’ palace evaluated together with the architectural style and technical features and associated them with the descriptions from the sources. The construction periods of the palace structures were determined and their dates were tried to be clarified. On the ideology and identity of the dominance formed by the Komnenos Kingdom, the effects of the Byzantine culture and the surrounding cultures to which the roots belong, were examined with their architectural reflections. The documentation and examination of today's physical condition of the Trabzon palace provided important data for understanding of the establishment and organization of the late period palace of the Byzantine Empire. The similarities and differences of the two headquarters were discussed within the scope of our thesis.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectBizanstr_TR
dc.subjectBizans mimarisitr_TR
dc.subjectTrabzontr_TR
dc.subjectİç kaletr_TR
dc.subjectBessariontr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tarihe yardımcı bilimler::Uygarlık tarihitr_TR
dc.titleTrabzon İç Kalesi ve Sarayıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetTrabzon İç Kalesi ve 1204 yılından sonra kurulan Bizans devletlerinden birinin yönetim merkezi olan saray, tezimizin ana temasını oluşturmaktadır. Anthony Bryer ve David Winfield tarafından Karadeniz Bölgesi araştırmalarının bir bölümü olarak ele alınmışsa da Trabzon İç Kalesi ve Sarayını konu alan monografik bir çalışma yapılmamıştır ve ayrıntılı olarak incelenmemiştir. Tez kapsamında bugün kent merkezinde yer alan mimari kalıntıların belgelenmesi ve sanat tarihi disiplini yöntemleri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan arazi çalışmaları ve literatür araştırmaları sonucunda elde edilen veriler ışığında restitüsyon önerileri sunulmuştur. Trabzon ‘Komnenos Krallığı’ sarayının, mekân ve yapı organizasyonları ve işlevleri, mimari üslup ve teknik özellikleri ile birlikte değerlendirilmiş ve dönem kaynaklarındaki tasvirler ile ilişkilendirilmiştir. Saray yapılarının inşa dönemleri belirlenerek tarihleri aydınlatılmaya çalışılmıştır. Komnenos Krallığı’nın oluşturduğu hâkimiyet ideolojisi ve kimliği üzerinde, köklerinin bağlı olduğu Bizans kültürünün ve çevre kültürlerin etkileri, mimari yansımaları ile incelenmiştir Trabzon sarayının bugünkü fiziksel durumunun belgelenmesi ve incelenmesi ile Bizans İmparatorluğu'nun geç dönem sarayının kuruluşu ve organizasyonunun anlaşılması için de önemli veriler sağlanmıştır. İki yönetim merkezinin benzerlik ve farklılıkları tezimiz kapsamında tartışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSanat Tarihitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-02-25T07:58:08Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record