Show simple item record

dc.contributor.advisorGelgeç Bakacak, Ayça
dc.contributor.authorErbuğ, Ece
dc.date.accessioned2019-08-23T08:03:04Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-04
dc.identifier.citationErbuğ, E. (2019). Esnek Çalışma ve Erkek Kimliğinin Yeniden İnşası: Türkiye'de Home-Ofis Çalışan Erkekler. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8688
dc.description.abstractThis study aims to discover the potential differences flexible work makes on the construction of male identities through men working home-office. Another purpose of the study is to make a contribution to critical masculinity studies literature, which is a developing field of research in Turkish social sciences. With a feminist point of view, theoretical framework is established on differentiation of paid work and provider role of men through insecure and a-tipic work forms brought out by flexible work. To realize the aim of the study, qualitative data collection and analysis techniques are used. Deep interviews were conducted in four countries with 23 male home-office employees to find out participants’ thoughts and experiences about traditional male roles, job insecurity and gender equalities. Data analysis shows that paid work is still a constitutive element of building masculine identities, that job insecurity results in anxiety for future in that context and these men whose working and living spaces are the same, are more sharing regarding domestic work but still are not so far from traditional masculinity thinking patterns and in that context they construct an “in between” masculine identity.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY……………………………………………………………..i ADAMA…………………………………………………………………………ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI………………...iii ETİK BEYAN…….……………………………………………..……………...iv TEŞEKKÜR…………………………………………………………………….v ÖZET…………………..………………………………………………...……..vi ABSTRACT………………………………………………………………..….vii İÇİNDEKİLER……………………………………………………………...…viii GİRİŞ……………………………………………………………………………1 1. BÖLÜM : ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ………..………..6 1.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU…………………………………......6 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ…………………………12 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ…………………...………………14 1.3.1. Metodoloji………………………………………………14 1.3.2. Araştırmanın Soru Cümleleri…………….…………..17 2. BÖLÜM : ERKEK KİMLİĞİNİN İNŞASI VE KAMUSAL VE ÖZEL ALAN AYRIMI TEMELİNDE ÇALIŞMA ALANINDA FARKLI ERKEKLİKLER………………………………………………………………...27 3.BÖLÜM : YENİ KAPİTALİZMİN MOTTOSU OLARAK ESNEKLİK VE YENİ ERKEKLİKLER………………………………………………………….41 3.1. NEOLİBERALİZM VE EMEĞİN DEĞİŞEN SÜRECİ………..41 3.2. ATİPİK İSTİHDAM BİÇİMLERİ………………………………..48 ix 3.3. TELE-ÇALIŞMA…………………………………………………51 3.4. HOME-OFİS (EV ESASLI TELE ÇALIŞMA)………………...53 3.4.1. Home-Ofis Tanımı…………………………………….53 3.4.2. Türkiye Akademik Yazınında Tele-Çalışma ve Home-Ofis……………………………………………………………..55 3.4.3. Türkiye’de Home-Ofis Uygulamaları ve Yasal Mevzuat………………………………………………………..57 3.5. ATİPİK ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FARKLI ERKEKLİKLER……………………………………………………….60 4. BÖLÜM : ARAŞTIRMANIN VERİ ANALİZİ……………………………66 4.1. ÇALIŞMAK………………………………………………………66 4.1.1. Üretken Olmak…………...........................................66 4.1.2.Başarı ve Kariyer Hedefine Ulaşmak….....................71 4.1.3. Yaşamak İçin Zorunluluk…………….……………….72 4.1.4. Erkek İçin Zorunluluk………………………………….72 4.2. FREELANCE ÇALIŞMAK…..……………………..................75 4.2.1. Güvencesizlik……………………….…………………76 4.2.2. Gençken Yapılacak Bir İş…………………………….81 4.2.3. Gerçek Bir İş Değil…………………………………….82 4.3. EVDE OLMAK…………………………………………………..83 4.3.1. Çocuk(lar) Evdeyken İşe Odaklanamamak………...83 4.3.2. Hane Halkı Evdeyken İşe Odaklanamamak….…….87 4.3.3. Mecburi Sorumluluk Almak…………………………..88 4.4. CİNSİYETLER ARASI EŞİTLİĞE DAİR GÖRÜŞLER……...91 4.4.1. Eşitlikten Yana Erkekler………………………………92 x 4.4.2. Eşitliğin Karşısında Erkekler…………………………95 SONUÇ………………………………..………………………………….. ..100 KAYNAKÇA…………………………………………………………………107 EK 1. YARI YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME FORMU…………………116 EK 2. ORİJİNALLİK RAPORU……………………………………………119 EK 3. ETİK KURUL İZNİ…………………………………………………..120tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectEsnek çalışmatr_TR
dc.subjectErkekliktr_TR
dc.subjectHome-ofistr_TR
dc.subjectFreelancetr_TR
dc.subjectTele çalışmatr_TR
dc.subjectGüvencesizliktr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimler::Sosyolojitr_TR
dc.titleEsnek Çalışma ve Erkek Kimliğinin Yeniden İnşası: Türkiye'de Home-Ofis Çalışan Erkeklertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez, esnek çalışmanın erkeklik kimliklerinin inşasında yaratabileceği farklılıkları, home-ofis çalışan erkekler üzerinden keşfetmeyi amaçlamıştır. Tezin diğer bir amacı ise ülkemiz sosyal bilimlerinde gelişmekte olan eleştirel erkeklik incelemeleri literatürüne katkı sağlamaktır. Teorik çerçeve, feminist bir lensle, esnek çalışmanın beraberinde getirdiği güvencesizleşme ve a-tipik çalışma biçimlerinin erkekliğin kurucu öğelerinden biri olan ücretli emeği ve ana tedarikçi rolünü farklılaştırması üzerinden kurulmuştur. Tezin amacı doğrultusunda nitel veri toplama ve analiz teknikleri kullanılmıştır. Dört şehirde 23 erkek home-ofis çalışan ile derinlemesine görüşmeler yapılarak katılımcıların geleneksel erkeklik rolleri, güvencesizlik ve kadın-erkek eşitliği hakkındaki düşünce ve deneyimleri ortaya çıkarılmıştır. Yapılan analizler ücretli emeğin bu erkeklerin erkeklik kimliklerini inşa edişlerinde hala kurucu bir öğe olduğunu, bu bağlamda güvencesizliğin gelecek kaygısına yol açtığını, ev ve ofis mekânı bir olan bu erkeklerin ev işlerinde daha paylaşımcı olduklarını ancak kadın-erkek eşitliği konusunda geleneksel erkeklik düşünce kalıplarını aşmadıklarını ve bu bağlamda arada kalmış bir erkeklik inşa ettiklerini göstermiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcık erişimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record